Huayra Sport Group

Ivan SzuszkoLeonardo SolazziLuis AscencioDaniel SolorzaSebastián AcostaMatias FigueraCesar MagriGonzalo GarbinMariano EnricoJuan Formentti

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Huayra Sport Group
Websiti i skuadrës: http://gpro.net/es/TeamP...
Themeluar: Sezoni 28 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 14,575.25
Mesatarja pikëve/garë: 18.11
Mesatarja pikëve/sezon: 307.80
Renditja mesatare e pozicionit: 224.49
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 32.80 (Sezoni 44 - Gara 6)
Pozicioni Sezonal: 140
Piket sezonale: 117.6
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:57(0.8%)
Pro:1653(22.8%)
Amateur:4490(61.8%)
Rookie:1064(14.6%)
Cumulative results:
Fitore:340(4.7%)
Podiume:918(12.6%)
Results this season:
Fitore:11
Podiume:15
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Ivan Szuszko Amateur - 84 19.5% (6.9%)
02. Leonardo Solazzi Master - 1 8.8% (8.9%)
03. Luis Ascencio Amateur - 25 6.9% (13.1%)
04. Daniel Solorza Amateur - 67 3.3% (4.3%)
05. Sebastián Acosta Amateur - 35 7.8% (6%)
06. Matias Figuera Pro - 12 15.5% (5.8%)
07. Cesar Magri Rookie - 136 9.7% (7.3%)
08. Gonzalo Garbin Pro - 6 8.3% (2.9%)
09. Mariano Enrico Rookie - 9 9.5% (0.1%)
10. Juan Formentti Amateur - 43 10.7% (0.4%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Huayra Sport Group

&

Huayra Patagonia Sport Group, /es/TeamProfile.asp?ID=1612


Reclutamiento:

Si ves una vacante en alguno de nuestros equipos.. manda MP a alguno de nuestros integrantes de Huayra Sport Group, o Huayra Patagonia Sport Group...


Aquellos managers Argentinos que sean activos y leales, y buscas un lugar en Huayra, pasaran a ser considerados para entrar en Huayra Patagonia, donde tendrán completa comunicación en nuestros foros, y podrán desarrollarse hasta la próxima vacante en Huayra Sport Group.

Huayra esta creciendo.
=)