Anadolu Canavarları

Yakup PaçacıHakan TurğutSerhan BaşTuran MetinEmre MetinZahid ÖzkaraGokhan ÖzkanMurat EsenUmut EmirlerCan Karalı

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Anadolu Canavarları
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 69 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 1,121.20
Mesatarja pikëve/garë: 12.74
Mesatarja pikëve/sezon: 216.60
Renditja mesatare e pozicionit: 359.41
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 21.27 (Sezoni 73 - Gara 7)
Pozicioni Sezonal: 188
Piket sezonale: 52.8668
Arritjet e ekipit:

5% hapur

 (1/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:0(0%)
Amateur:336(43.4%)
Rookie:439(56.6%)
Cumulative results:
Fitore:34(4.4%)
Podiume:126(16.3%)
Results this season:
Fitore:2
Podiume:6
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Yakup Paçacı Amateur - 7 17.7% (11.5%)
02. Hakan Turğut Amateur - 83 3.8% (6%)
03. Serhan Baş Amateur - 4 11.3% (8.9%)
04. Turan Metin Amateur - 11 19.2% (14.2%)
05. Emre Metin Rookie - 9 11.1% (12.7%)
06. Zahid Özkara Amateur - 4 1.8% (8.5%)
07. Gokhan Özkan Amateur - 39 15.4% (8.8%)
08. Murat Esen Rookie - 165 10.5% (3.3%)
09. Umut Emirler Amateur - 69 0% (2.7%)
10. Can Karalı Rookie - 62 9.3% (0.9%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore

Udhëheqësi i ekipit nuk ka dhënë ndonjë informacion në lidhje me këtë ekip