GPRO ARGENTINA

Carlos ForjaCarlos ReutemmanAriel CorreaMarcelo StivalaOscar NuñoJeronimo SanchezCarlos PeirettiIsidro GarciaRaul SantosLucas Anile

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: GPRO ARGENTINA
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 17 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 12,038.71
Mesatarja pikëve/garë: 11.92
Mesatarja pikëve/sezon: 202.63
Renditja mesatare e pozicionit: 403.10
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 25.87 (Sezoni 73 - Gara 12)
Pozicioni Sezonal: 218
Piket sezonale: 120.5332
Arritjet e ekipit:

5% hapur

 (1/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:223(2.8%)
Amateur:4169(52.4%)
Rookie:3561(44.8%)
Cumulative results:
Fitore:304(3.8%)
Podiume:976(12.3%)
Results this season:
Fitore:3
Podiume:5
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Carlos Forja Amateur - 22 11% (10.5%)
02. Carlos Reutemman Rookie - 25 9.3% (6.3%)
03. Ariel Correa Rookie - 44 9.6% (5.7%)
04. Marcelo Stivala Amateur - 13 2.7% (3.7%)
05. Oscar Nuño Amateur - 12 7.9% (2.9%)
06. Jeronimo Sanchez Amateur - 31 15.4% (3.8%)
07. Carlos Peiretti Amateur - 43 11.3% (8.6%)
08. Isidro Garcia Rookie - 134 9.5% (7.1%)
09. Raul Santos Amateur - 28 10.2% (0.8%)
10. Lucas Anile Amateur - 68 13.3% (0.2%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
........................... ▬█▬▬▬▬▬▬Argentina GPRO ▬▬▬▬▬█▬ ....................

Saludos
--Historia del equipo--
Fundador del Equipo : Peter Franklin (IDM=76627)
Logo diseñado por : Vladimir Valis (IDM=214408)

Evolucion del nombre del equipo
Temporada 17, Carrera 1 El equipo Lotus UN Racing fue creado por Peter Franklin
Temporada 24, Carrera 1 Nombre del equipo cambiado a Lotus International Racing
Temporada 38, Carrera 1 Nombre del equipo cambiado a Argentina GPRO Racing
Temporada 41, Carrera 1 Nombre del equipo cambiado a Argentina GPRO


**********************************************************************
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

........................▬█▬▬▬▬▬▬Argentina GPRO ▬▬▬▬▬█▬.........................