Ride the Lightning

Dejan MakorSven WoxholtRaymond BothaJim WrightDejan BrkicRob MorrisJohn PierceViswanadharao PanakalaZak SilverBen Marsh

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Ride the Lightning
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 21 - Gara 12
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 13,983.07
Mesatarja pikëve/garë: 15.32
Mesatarja pikëve/sezon: 260.36
Renditja mesatare e pozicionit: 300.95
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 30.00 (Sezoni 57 - Gara 14)
Pozicioni Sezonal: 91
Piket sezonale: 133.067
Arritjet e ekipit:

10% hapur

 (2/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:34(0.5%)
Pro:864(11.9%)
Amateur:3960(54.4%)
Rookie:2425(33.3%)
Cumulative results:
Fitore:318(4.4%)
Podiume:1001(13.7%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:8
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Dejan Makor Amateur - 32 15.2% (11.1%)
02. Sven Woxholt Pro - 20 23.6% (7.8%)
03. Raymond Botha Amateur - 2 3.6% (4.9%)
04. Jim Wright Amateur - 43 7.7% (10.2%)
05. Dejan Brkic Pro - 12 5% (5.5%)
06. Rob Morris Pro - 13 11.4% (3.5%)
07. John Pierce Amateur - 91 15.6% (0.7%)
08. Viswanadharao Panakala Rookie - 103 3.4% (0.4%)
09. Zak Silver Rookie - 127 7.1% (0.4%)
10. Ben Marsh Rookie - 30 7.4% (0.3%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Ride the Lightning - WE JUST WANT TO GO FAST

If you came to this page, it means something you are interested in our team. Do not hesitate and do not waste your time, send me a message about you desire to join the team.
With team is always easier, more interesting and prospective.

We currently have 1 open spots.

1) Min 16 races in season
2) If you missed 3 races for no reason (throughout the season), you will be kicked from the team