Luso Drivers

Jose BarrosFilipe CostaJose CondeixaMoisés CunhaCesar FrancoDiogo BarrosPedro BravoNuno MartinsPedro SilvaPedro Fagundes

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Luso Drivers
Websiti i skuadrës: https://www.facebook.com...
Themeluar: Sezoni 58 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 5,756.62
Mesatarja pikëve/garë: 20.27
Mesatarja pikëve/sezon: 344.59
Renditja mesatare e pozicionit: 158.61
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 33.33 (Sezoni 66 - Gara 9)
Pozicioni Sezonal: 269
Piket sezonale: 176.0668
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:496(18.3%)
Amateur:1936(71.3%)
Rookie:283(10.4%)
Cumulative results:
Fitore:178(6.6%)
Podiume:446(16.4%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:4
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Jose Barros Amateur - 21 9.5% (10%)
02. Filipe Costa Amateur - 28 23.9% (11.8%)
03. Jose Condeixa Amateur - 18 3.6% (10.2%)
04. Moisés Cunha Pro - 23 9.2% (9.1%)
05. Cesar Franco Amateur - 75 17.3% (10.8%)
06. Diogo Barros Pro - 22 9.3% (11.6%)
07. Pedro Bravo Amateur - 26 8.6% (5.9%)
08. Nuno Martins Amateur - 38 9.6% (8.1%)
09. Pedro Silva Amateur - 83 9% (2.6%)
10. Pedro Fagundes Amateur - 73 0% (8.7%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Depois de termos criado um grupo de ajuda no facebook para jogadores Portugueses e Brasileiros, desse grupo nasce esta equipa, com o objectivo de todos juntos podermos subir de nivel..

After we created a Facebook help group for Portuguese and Brazilian players, this team is born from this group, with the aim of all of us being able to level up ..