French Kiss - FRA 9

Thomas BertolinoJulien PradoSam Le MeurChristophe DumontCollin ClémentJérôme DuluardRémy PointetJoss GiraudFarcy GénelEmmanuel Manfre

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: French Kiss - FRA 9
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 25 - Gara 1
Titujt: 1
Fitove kupen nukaut: 1
Gjithsej pikët: 25,149.47
Mesatarja pikëve/garë: 29.76
Mesatarja pikëve/sezon: 505.97
Renditja mesatare e pozicionit: 54.50
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 62.67 (Sezoni 67 - Gara 7)
Pozicioni Sezonal: 65
Piket sezonale: 303.5336
Arritjet e ekipit:

76% hapur

 (16/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 4 (Sezoni 68, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 7
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:187(2.2%)
Master:1423(16.9%)
Pro:3046(36.1%)
Amateur:3598(42.7%)
Rookie:180(2.1%)
Cumulative results:
Fitore:528(6.3%)
Podiume:1365(16.2%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:6
Numri i përkrahësve: 7
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Thomas Bertolino Amateur - 13 11.2% (10.4%)
02. Julien Prado Amateur - 70 8.7% (7.3%)
03. Sam Le Meur Amateur - 82 5.8% (7.6%)
04. Christophe Dumont Amateur - 29 7.2% (11.4%)
05. Collin Clément Amateur - 22 6.8% (10.8%)
06. Jérôme Duluard Pro - 25 9% (11.7%)
07. Rémy Pointet Amateur - 72 8.1% (6.3%)
08. Joss Giraud Amateur - 1 5.9% (3.6%)
09. Farcy Génel Master - 2 24.6% (1.8%)
10. Emmanuel Manfre Master - 5 12.7% (1.2%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Notre but est avant tout de s'amuser, de progresser, d'être régulier parmi le Top 30 mondial, le Top 3 francophone et d'essayer de durer.

• TEAM •

JD : Dudu, notre bescherelle en herbe.
CC : Merci Collin, tout simplement.
CD : Formule offensive !
TB : Bien placé au palmarès des boulettes !
GF : Mr Génel
SLM : Premier FK en élite.
JP : L'homme planning, c'est dommage, les titres sont plus utiles.
RP : A pointé uniquement le bout de son nez en Master ...
EM : Venu sans sa blonde
JG : 4 victoires en 4 promotions ! Qui dit mieux ?


• Meilleurs classements mondiaux •

S67 : 1er (919 pts)
S64 : 2e (960 pts)
S66 : 2e (710 pts)
S52 : 4e (657 pts)
S40 : 7e (688 pts)
S42 : 8e (625 pts)
S61 : 9e (607 pts)


• Team Championship •

1er: S67
2e : S64 & 66
4e : S52
7e : S40
8e : S42
9e : S61


• Team Cup •

W: S67
F : S64
1/2 : S40, 52
1/4 : S41, 43, 46, 55, 61, 66, 71


• Chpt Francophone •
Titres : 28


• Cup Francophone •
Titres : 23


• Coupe Gauloise •
Titres : 6


• Tournoi des Mousquetaires •
Titres : 6 => Tom (2), Génél (2), Manu (1), Julien (1)


• RECORDS (fin S73) •

Nbr de GP : Tom (995), Medu (992), Clem (991)

VICTOIRES : Manu (110), Génel (102), Tom (76)

PODIUMS : Génel (239), Manu (223), Julien (181)

POLES POSITION : Génel (178), Manu (175), Julien (98)

MT : Génel (95), Manu (74), Tom (63)

POINTS : Génel (2664), Manu (2460), Tom (2112)

MOYENNE POINTS : Manu (2,93), Génel (2,72), Julien (2,29)

TITRES : Génel (11), Manu (10), Tom (6)

CUPS : Génel (9), Manu (9), Dudu (7)

GRAND CHELEM : Tom (3), Manu (2), Génel (2), Sam (2), Rémy (2), Julien (2)


• TITRES (52) •

MASTERS : Dudu (1), Tom (1), Joss (1), Génel (1), Manu (1)

PRO : Génel (6), Medu (3), Clem (3), Manu (3), Dudu (2), Julien (2), Tom (1), Sam (1), Rémy (1), Joss (1)

AMATEURS : Tom (3), Génel (3), Rémy (2), Joss (2), Manu (2), Dudu (2), Clem (1), Sam (1), Julien (1)

ROOKIES : Manu (4), Tom (1), Sam (1), Génel (1)


• CUPS (50) •

MASTERS : Joss (1), Génel (1), Manu (1)

PRO : Dudu (5), Clem (3), Génel (3), Medu (2), Julien (2), Rémy (2), Sam (1), Joss (1), Tom (1), Manu (1)

AMATEURS : Génel (4), Manu (3), Medu (2), Julien (2), Clem (2), Dudu (2), Rémy (1), Sam (1)

ROOKIES : Manu (4), Rémy (2), Tom (1), Sam (1), Génel (1)