Huayra Sport Group

Ivan SzuszkoLeonardo SolazziLuis AscencioDaniel SolorzaSebastián AcostaMatias FigueraCesar MagriGonzalo GarbinMariano EnricoJuan Formentti

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Huayra Sport Group
Websiti i skuadrës: http://gpro.net/es/TeamP...
Themeluar: Sezoni 28 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 14,550.78
Mesatarja pikëve/garë: 18.10
Mesatarja pikëve/sezon: 307.67
Renditja mesatare e pozicionit: 224.59
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 32.80 (Sezoni 44 - Gara 6)
Pozicioni Sezonal: 166
Piket sezonale: 93.1333
Arritjet e ekipit:

14% hapur

 (3/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:56(0.8%)
Pro:1651(22.8%)
Amateur:4485(61.8%)
Rookie:1062(14.6%)
Cumulative results:
Fitore:336(4.6%)
Podiume:914(12.6%)
Results this season:
Fitore:7
Podiume:11
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Ivan Szuszko Amateur - 84 20.3% (6.9%)
02. Leonardo Solazzi Master - 1 7.7% (8.9%)
03. Luis Ascencio Amateur - 25 4.4% (13%)
04. Daniel Solorza Amateur - 67 2.4% (4.3%)
05. Sebastián Acosta Amateur - 35 6.4% (6%)
06. Matias Figuera Pro - 12 17.6% (5.8%)
07. Cesar Magri Rookie - 136 10.1% (7.3%)
08. Gonzalo Garbin Pro - 6 9.7% (2.9%)
09. Mariano Enrico Rookie - 9 9.8% (0.1%)
10. Juan Formentti Amateur - 43 11.5% (0.4%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Huayra Sport Group

&

Huayra Patagonia Sport Group, /es/TeamProfile.asp?ID=1612


Reclutamiento:

Si ves una vacante en alguno de nuestros equipos.. manda MP a alguno de nuestros integrantes de Huayra Sport Group, o Huayra Patagonia Sport Group...


Aquellos managers Argentinos que sean activos y leales, y buscas un lugar en Huayra, pasaran a ser considerados para entrar en Huayra Patagonia, donde tendrán completa comunicación en nuestros foros, y podrán desarrollarse hasta la próxima vacante en Huayra Sport Group.

Huayra esta creciendo.
=)