Italian Pesto's Corse Talent

Robert PezziAndrea ForgioneAndrea Di PietroPaolo FerrioliMarco PerazzoOberdan Corradini

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Italian Pesto's Corse Talent
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 57 - Gara 5
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 1,936.47
Mesatarja pikëve/garë: 6.25
Mesatarja pikëve/sezon: 106.19
Renditja mesatare e pozicionit: 553.88
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 11.87 (Sezoni 71 - Gara 6)
Pozicioni Sezonal: 484
Piket sezonale: 53.8
Arritjet e ekipit:

0% hapur

 (0/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:161(16.2%)
Amateur:643(64.9%)
Rookie:187(18.9%)
Cumulative results:
Fitore:57(5.8%)
Podiume:162(16.3%)
Results this season:
Fitore:1
Podiume:2
Numri i përkrahësve: 1
Vënde te lira: 4

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Robert Pezzi Amateur - 73 26% (33.7%)
02. Andrea Forgione Amateur - 11 27.5% (23.3%)
03. Andrea Di Pietro Pro - 19 30.9% (37.4%)
04. Paolo Ferrioli Rookie - 64 9.7% (0.3%)
05. Marco Perazzo Amateur - 57 1% (0%)
06. Oberdan Corradini Amateur - 16 5% (0.1%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore

Udhëheqësi i ekipit nuk ka dhënë ndonjë informacion në lidhje me këtë ekip