Team Genesis Evolución®

Gabriel ArbonaRuben Esis CarrasquelFrancisco ChangoRonald ArciaAdrian ArbonaDiego Maquieira

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Team Genesis Evolución®
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 74 - Gara 16
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 44.90
Mesatarja pikëve/garë: 5.61
Mesatarja pikëve/sezon: 95.41
Renditja mesatare e pozicionit: 586.63
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 8.60 (Sezoni 75 - Gara 5)
Pozicioni Sezonal: 514
Piket sezonale: 33.3665
Arritjet e ekipit:

0% hapur

 (0/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:12(35.3%)
Amateur:4(11.8%)
Rookie:18(52.9%)
Cumulative results:
Fitore:2(5.9%)
Podiume:15(44.1%)
Results this season:
Fitore:2
Podiume:14
Numri i përkrahësve: 0
Vënde te lira: 4

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Gabriel Arbona Pro - 7 6.4% (9.2%)
02. Ruben Esis Carrasquel Rookie - 29 28.4% (27.5%)
03. Francisco Chango Pro - 1 3.4% (17.4%)
04. Ronald Arcia Rookie - 122 23% (17.1%)
05. Adrian Arbona Rookie - 75 23.4% (17.4%)
06. Diego Maquieira Rookie - 14 15.4% (11.4%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore

Seguimos en la busqueda de mánagers para completar el equipo
e ir creciendo cada temporada en base a conocimientos y herramientas
sólo se pide correr todas las carreras habida cuenta del tiempo que
transcurre entre las mismas, si queres ser parte envia mensaje a Gabriel.


Integrantes del equipo
Gabriel Arbona - Pro 7
Francisco Chango - Pro 1
Ruben Carrasquel - Rookie 29
Diego Maquieira - Rookie 14
Adrian Arbona - Rookie 75
Ronald Arcia - Rookie 122