Italian Arrows

Carlo MarchettiAndrea GagginoGiulio GagginoAldo MarchettiMichele JannoneTommaso PetriMichele MartinelliFabio FabrizioDaniele Cimarra

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Italian Arrows
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Ndërmjet S12 dhe S13
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 27,445.55
Mesatarja pikëve/garë: 26.14
Mesatarja pikëve/sezon: 444.36
Renditja mesatare e pozicionit: 63.75
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 47.73 (Sezoni 47 - Gara 2)
Pozicioni Sezonal: 142
Piket sezonale: 257.0668
Arritjet e ekipit:

24% hapur

 (5/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 66, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 1
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:17(0.2%)
Master:811(7.8%)
Pro:4575(44%)
Amateur:4075(39.2%)
Rookie:927(8.9%)
Cumulative results:
Fitore:502(4.8%)
Podiume:1605(15.4%)
Results this season:
Fitore:0
Podiume:2
Numri i përkrahësve: 3
Vënde te lira: 1

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Carlo Marchetti Pro - 11 17.3% (9.4%)
02. Andrea Gaggino Pro - 11 16.3% (12.6%)
03. Giulio Gaggino Pro - 2 17.2% (10.9%)
04. Aldo Marchetti Pro - 18 10% (2.5%)
05. Michele Jannone Amateur - 88 4% (0.9%)
06. Tommaso Petri Amateur - 90 8.4% (0.5%)
07. Michele Martinelli Amateur - 91 9.7% (0.3%)
08. Fabio Fabrizio Amateur - 80 14.4% (0.2%)
09. Daniele Cimarra Amateur - 41 2.8% (0.1%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore

Questo team è riservato a chi vuole divertirsi con leggerezza, senza ansia da performabe.

Certo ci piace vincere, e la nostra storia lo dimostra, ma non a discapito di lealtà e serietà.