Force Polska F1

Paweł GrabowskiPawel BakKrzysztof DzieleckiPaweł LemiechaDawid JanczakSzwagier NosaczMirosław SąsiadWojciech BekierzPatryk Jagieła

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Emri i Ekipit: Force Polska F1
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 14 - Gara 1
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 12,875.98
Mesatarja pikëve/garë: 12.16
Mesatarja pikëve/sezon: 206.70
Renditja mesatare e pozicionit: 391.54
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 25.07 (Sezoni 43 - Gara 14)
Pozicioni Sezonal: 381
Piket sezonale: 54.4668
Arritjet e ekipit:

5% hapur

 (1/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 0
Anëtarët sjellë në Elite: 0
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:0(0%)
Master:0(0%)
Pro:177(2.1%)
Amateur:4079(48.1%)
Rookie:4233(49.9%)
Cumulative results:
Fitore:351(4.1%)
Podiume:1102(13%)
Results this season:
Fitore:4
Podiume:9
Numri i përkrahësve: 4
Vënde te lira: 1

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Paweł Grabowski Amateur - 68 34.5% (1.2%)
02. Pawel Bak Amateur - 77 21.8% (4.8%)
03. Krzysztof Dzielecki Rookie - 115 2.7% (2.4%)
04. Paweł Lemiecha Amateur - 89 3.9% (0.1%)
05. Dawid Janczak Rookie - 159 18% (0.2%)
06. Szwagier Nosacz Rookie - 109 3.8% (0%)
07. Mirosław Sąsiad Rookie - 44 5.8% (0%)
08. Wojciech Bekierz Rookie - 41 7.2% (0%)
09. Patryk Jagieła Rookie - 60 2.3% (0%)Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore

Udhëheqësi i ekipit nuk ka dhënë ndonjë informacion në lidhje me këtë ekip