Scirocco

Mikael BrostromMarcus SandbergAigars VitolinsLuiz Carlos Maciel JrTim VillarsAkshay DholeRobert GreenSimon YeomanMikołaj DudekMarek Kukla

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: Scirocco
Websiti i skuadrës: http://www.gpro.net/gb/f...
Themeluar: Sezoni 17 - Gara 10
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 25,309.86
Mesatarja pikëve/garë: 26.01
Mesatarja pikëve/sezon: 442.21
Renditja mesatare e pozicionit: 67.58
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 44.20 (Sezoni 46 - Gara 7)
Pozicioni Sezonal: 37
Piket sezonale: 375.8999
Arritjet e ekipit:

29% hapur

 (6/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 1 (Sezoni 38, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 2
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:119(1.3%)
Master:640(6.7%)
Pro:3097(32.6%)
Amateur:4550(47.9%)
Rookie:1100(11.6%)
Cumulative results:
Fitore:815(8.6%)
Podiume:2056(21.6%)
Results this season:
Fitore:8
Podiume:20
Numri i përkrahësve: 9
Vënde te lira: 0

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Mikael Brostrom Pro - 6 11.7% (2.3%)
02. Marcus Sandberg Amateur - 21 11.7% (7.1%)
03. Aigars Vitolins Pro - 3 18.2% (2.7%)
04. Luiz Carlos Maciel Jr Amateur - 13 7% (1.9%)
05. Tim Villars Pro - 19 10.3% (2.8%)
06. Akshay Dhole Pro - 19 15.1% (2.1%)
07. Robert Green Amateur - 44 7.9% (1.2%)
08. Simon Yeoman Amateur - 24 9.4% (0.4%)
09. Mikołaj Dudek Pro - 8 5.8% (0.3%)
10. Marek Kukla Pro - 13 2.9% (0.3%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
Most seasons spent in team:

Adrian - 43
Finn - 40
Daniel C - 32
Marcus - 32
Louis - 27
André T - 25
Andrey - 19
Daniel D - 17
Pål Göran - 17
Pedro - 15
------------------------------
Mikael - 12
Aigars - 12
Luiz - 12
Tim - 12
Akshay - 10
Robert - 10
Simon Yeoman - 3
Mikołaj Dudek - 1
Marek Kukla - 1