GOTᕼᗩᗰ ᖇᗩᑕIᑎG

Andrew MasseyVille PohjanenPetr CejkaGonzalo AlvarezDaniel OmañaSvetlana ShapovalovaDaniel MiklovičUpeo UnaozidiAlan BevanKeith Partridge

Statistikat e skuadresKlikoni për të shtuar / hequr ekipin nga lista juaj e ekipeve të shiquarat

Makina e Ekipit:

Emri i Ekipit: GOTᕼᗩᗰ ᖇᗩᑕIᑎG
Websiti i skuadrës: Asnjë
Themeluar: Sezoni 25 - Gara 2
Titujt: 0
Fitove kupen nukaut: 0
Gjithsej pikët: 21,225.67
Mesatarja pikëve/garë: 25.09
Mesatarja pikëve/sezon: 426.52
Renditja mesatare e pozicionit: 82.90
Me së shumti pikë të fituara në një garë: 51.93 (Sezoni 62 - Gara 9)
Pozicioni Sezonal: 89
Piket sezonale: 325.1665
Arritjet e ekipit:

33% hapur

 (7/21)
Shumica e anëtarëve në Elite: 2 (Sezoni 65, Gara 1)
Anëtarët sjellë në Elite: 5
Numri i garave të përfaqësuara në:
Elite:315(3.7%)
Master:1013(12%)
Pro:2628(31.1%)
Amateur:3616(42.8%)
Rookie:871(10.3%)
Cumulative results:
Fitore:543(6.4%)
Podiume:1471(17.4%)
Results this season:
Fitore:4
Podiume:11
Numri i përkrahësve: 7
Vënde te lira: 0 (Nuk pranohen aplikimet)

Anëtarët e Ekipit

Vend Sht. Menagjeri Grupi Kontributi
01. Andrew Massey Amateur - 10 10.6% (10.9%)
02. Ville Pohjanen Pro - 25 23.6% (8%)
03. Petr Cejka Master - 3 3.1% (1.8%)
04. Gonzalo Alvarez Elite 16.4% (3.2%)
05. Daniel Omaña Pro - 10 8% (1.9%)
06. Svetlana Shapovalova Pro - 15 11.6% (1.7%)
07. Daniel Miklovič Amateur - 32 8.1% (0.5%)
08. Upeo Unaozidi Amateur - 15 9.5% (0.4%)
09. Alan Bevan Amateur - 28 8.7% (0.1%)
10. Keith Partridge Pro - 7 0.4% (0%)

Logoja e Ekipit

Informacion  |   Statistikat e anëtare  |   Arritjet  |   Historia  |   Ngjarjet  |   Vizitore
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ᗯEᒪᑕOᗰE TO TᕼE ᗷᗩTᑕᗩᐯE ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ᗷᗩTᑕᗩᐯE ᖇESIᗪEᑎᑕE ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

Manager RankingManager NameGotham CharacterHighest GroupTeam Role
⭐⭐⭐ Andrew Massey The Dark Knight Master Team Leader
Excel Programmer
⭐⭐⭐⭐ Ville Pohjanen The Riddler Elite Strategy Engineer
Driver Advisor
⭐⭐⭐ Petr Cejka Clayface Master Money Consultant
Driver Advisor
⭐⭐⭐⭐⭐ Gonzalo Alverez Robin Elite -
⭐⭐⭐ Daniel Omaña Two-Face Pro -
⭐⭐⭐ Svetlana Shapovalova Catwomen Pro -
⭐⭐⭐ Daniel Miklovič The Joker Pro -
⭐⭐ Upeo Unaozidi Harley Quinn Amateur 🏆Gotham Cup Moderator
⭐⭐⭐ Alan Bevan Alfred Pennyworth Pro -
⭐⭐⭐ Keith Partridge The Penguin Pro -

▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ᖇEᑕᖇᑌITᗰEᑎT ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

⛔ Unfortunately, we are no longer recruiting ⛔
In the meantime you may read through our recruitment forum, please click here for more details.

▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ᗷᗩTᗰOᗷIᒪE ᖇᗩᑕIᑎG ᗩT SIᒪᐯEᖇSTOᑎE ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ᗩᑕᕼIEᐯEᗰEᑎTS ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ᑭᖇO ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

Manager Name1st2nd3rdChampionships
Andrew Massey 🥇x13 🥈x17 🥉x15 🏆x1
Ville Pohjanen 🥇x18 🥈x17 🥉x20 🏆x3
Petr Cejka 🥇x7 🥈x3 🥉x8 🏆x1
Gonzalo Alvarez 🥇x8 🥈x8 🥉x7 -
Daniel Omaña 🥇x5 🥈x1 🥉x4 -
Svetlana Shapovalova 🥇x4 🥈x4 🥉x3 -
Daniel Miklovič - - 🥉x4 -
Alan Bevan 🥇x2 🥈x6 🥉x2 -
Keith Partridge - - 🥉x1 -


▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ᗰᗩSTEᖇ ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

Manager Name1st2nd3rdChampionships
Andrew Massey 🥇x1 🥈x1 🥉x1 -
Ville Pohjanen 🥇x1 🥈x8🥉x3 -
Gonzalo Alvarez🥇x2 🥈x6 🥉x5 -


▂ ▃ ▅ ▆ ▇ EᒪITE ▇ ▆ ▅ ▃ ▂

Manager Name1st2nd3rdChampionships
Gonzalo Alvarez 🥇x6 🥈x6 🥉x7 -
Ville Pohjanen - - - -
❌ Martin Bedoya 🥇x3 🥈x2 🥉x3 -
❌ Niklas Sörén 🥇x2 - 🥉x1 -
❌ Bastian Tubagus Renaldy - - - -