Drejtor teknik: Ross Pitchforth

Profili i Drejtorit Teknik

Emri: Ross Pitchforth
Kombësia: (United Kingdom)

Informacion i Karrierës

Trofe: 0
Numri i garave: 572
Fitore: 20

Aftësitë E Drejtorit Teknik

I përgjithshëm: 87
Udhëheqje: ?
R&D mekanika: ?
R&D electronika: ?
R&D aerodinamika: ?
Përvojë: ?
koordinimi i piteve: ?
Motivimi: ?
 
 
Mosha: 83

Detajet e kontratës aktuale

Pronari aktual: Paolo André
Grupi: Pro - 11
Rrogë: $500.000
Gjatësia e kontratës: 7 gara