Rezultatet e testimeve (Grupi: Amateur - 13 | Sezon: 76 | Gara: 2)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:  Sezon:  Gara:

# Goma Menagjeri Shtet Koha më e mirë e xhiros Diference Xhiro gjithsejt
1 Pipirelli  Henri Mattila       1:13.338s  + 0.000s 100
2 Pipirelli  Ruben Esis Carrasquel       1:14.693s  + 1.355s 100
3 Pipirelli  Marco Costanzo       1:14.942s  + 1.604s 81
4 Pipirelli  Peter Willmore       1:14.947s  + 1.609s 100
5 Pipirelli  Antonio Perez       1:16.868s  + 3.530s 100
6 Pipirelli  Wagner Lopes       1:16.887s  + 3.549s 15
7 Pipirelli  Piantino Gabriele       1:18.457s  + 5.119s 100
8 Pipirelli  Peter Hudák       1:18.861s  + 5.523s 97
9 Pipirelli  Alessandro Proietti       1:19.226s  + 5.888s 100
10 Pipirelli  Reyus Mammadli       1:20.224s  + 6.886s 100