Rezultatet e testimeve (Grupi: Amateur - 13 | Sezon: 76 | Gara: 3)

Zgjidh Nje Grup Tjeter:  Sezon:  Gara:

# Goma Menagjeri Shtet Koha më e mirë e xhiros Diference Xhiro gjithsejt
1 Pipirelli  Niels Van Heijster       1:15.120s  + 0.000s 100
2 Pipirelli  Piantino Gabriele       1:18.160s  + 3.040s 100
3 Pipirelli  Reyus Mammadli       1:19.189s  + 4.069s 100