Qasjet kryesore

Tabela e çelësave te aksesit të përdorura në GPRO

Qasja kryesore Funksioni
0 Shko tek faqja e informacioneve per Qasjet Kryesore
1 Shko tek kryefaqja e GPRO
2 Kalo tek përmbajtja kryesore e faqes aktuale (për shfletuesit jo-vizuale)
3 Nuk është në përdorim (e rezervuar zakonisht për harten e faqes)
4 Nuk është në përdorim (e rezervuar zakonisht për kerkim)
5 Shko tek Forumi
6 Shko tek kutia postare
7 Shko te Chati
8 Shko tek faqja Rreth Nesh
9 Shko tek gara

Si të përdorni qelsat e qasjes në shfletuesin tuaj

Browser Çfarë duhet të bëjmë
Internet Explorer 5+ (PC) Mbani te shtypur butonin ALT, shtypni numrin e aksesit kryesor, leshojini te dyja dhe shtypni ENTER
Internet Explorer 5+ (Mac) Mbani të shtypur butonin CTRL dhe shtypni numrin e aksesit kryesor
Firefox (PC and Mac) Mbani te shtypur butonin SHIFT dhe butonin ALT dhe shtypni numrin e aksesit kryesor
Chrome & Safari (PC) Mbani të shtypur butonin ALT dhe shtypni numrin e aksesit kryesor
Chrome & Safari (Mac) Mbani të shtypur butonin Ctrl dhe shtypni numrin e aksesit kryesor
Opera Mbani te shtypur butonin SHIFT dhe shtypni ESCAPE,leshoji te dy butonat, dhe shtypni numrin e aksesit kryesor

Shënime:

Ju lutem vini re se disa mjete ndihmëse të teknologji të tilla si Reader HomePage IBM dhe WindowEyes perdorin alt + (çelësi aksesit) kombinime. Si e tillë, shfrytëzuesit e këtyre mjeteve nuk do të jenë në gjendje të përdorin këto aksesin kryesor

Këto qasje kryesore janë të bazuara në hulumtimet në praktikën më të mirë përmes internetit (në përpjekje të jenë në përputhje me akseset kryesore e faqeve te tjera), dhe ne mirekuptim me kerkesat kyqe per navigacion global të menaxherëve të GPRO