Grand Prix Racing Online - Vilkår for anvendelse

0. Vigtigt

Dette er en fri oversættelse af de officielle GPRO Vilkår for anvendelse. GPRO er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i denne oversættelse. I tvivlstilfælde og ved eventuelle tvister vil den engelske version altid være gældende.

1. Accept af vilkår og ændringer gennem brug

Enhver adgang til dette websted (www.GPRO.net), eller dets sider, betyder at du er indforstået med disse vilkår og betingelser, som vi forbeholder os retten til at ændre når som helst uden forudgående varsel. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, så har du ikke ret til at benytte dette websted eller dets tjenester.

2. Medlemsprofil

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Når tilmeldings-processen er fuldført vil du modtage et profil-navn og et password. Det er helt dit eget ansvar at opretholde hemmeligholdelsen af både login data samt password. Alle aktiviteter der sker, mens der er logget på med dit login og password, er dit fulde ansvar. I tilfælde af uautoriseret brug af dit password eller profil, eller et hvilket som helst andet brud på sikkerheden, skal du straks give besked herom til Grand Prix Racing Onlines ("GPRO") personale. Derudover accepterer du at GPRO ikke kan eller vil gøres ansvarlig for evt. tab eller skader, som følge af din manglende efterlevelse af afsnit 2.

3. Medlems-ansvar og -opførsel

Du accepterer at det fulde ansvar for al information, data, grafik, tekst, musik, lyd, video, software, beskeder og alt andet materiale ("indhold") på dette websted - uanset om det er gjort offentligt eller privat tilgængeligt - udelukkende ligger hos den person, som indholdet stammer fra. Du, som bruger - og ikke GPRO - er fuldt ud ansvarlig for alt indhold der uploades, indtastes eller sendes via de tjenester vi tilbyder. Det indhold der indsendes via vores tjeneste er ikke kontrolleret af GPRO, som derfor ikke kan garantere nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af sådant indhold. Ved at anvende denne tjeneste bekræfter du, at du kan udsættes for indhold der er anstødeligt eller uanstændigt. GPRO vil ikke være ansvarlig - under nogen omstændigheder eller på nogen måde - for noget som helst indhold, inklusiv men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i indhold, eller for evt. tab eller skader af enhver slags, der er sket som følge af brug af indhold, som er indsendt, indtastet, e-mailet eller på anden vis videresendt via denne tjeneste.

Du er indforstået med ikke at bruge denne tjeneste til at indtaste, uploade, e-maile eller på anden vis kommunikere information, andet materiale eller indhold, som:

• Er ophavsretligt beskyttet, medmindre du er indehaveren af denne ophavsret eller har gyldig licens til dette materiale, og du har ret til at give GPRO alle påkrævede rettigheder og licenser til det pågældende materiale.
• Afslører forretnings-hemmeligheder, medmindre du ejer dem eller har gyldig licens til sådant materiale, og du har ret til at give GPRO de rettigheder og licenser, der nævnes i Afsnit 8 af nærværende Vilkår;
• Krænker enhver andens intellektuelle ophavsret, eller enhver andens ret til privatliv eller offentliggørelse;
• Er sjofel, ærekrænkende, truende, generende, grov, hadefuld, bagtalende eller pinlig for en given person eller enhed, eller i modstrid med de gældende regler, som de fuldt ud er bestemt af GPRO;
• Er seksuelt eksplicit;
• Kan skade mindreårige på nogen måde
• Består af reklamer eller forretnings-henvendelser, undersøgelser, konkurrencer, kædebreve eller pyramidespil;
• Består af virusser, Trojanske heste, orme, tidsbomber eller andre computer programmer eller algoritmer som har til formål at beskadige, forstyrre på ødelæggende vis, fordækt opsnappe eller ekspropriere ethvert system, data eller information.

Endvidere indvilliger du i at undlade at:

• Anvende ufuldstændig, falsk eller upræcis biografisk information eller anden information i tilmeldingen som bruger af denne tjeneste, eller i tilmeldingen til evt. kampagner tilbudt gennem denne tjeneste;
• Udgive dig for at være en given person eller enhed, inklusiv, men ikke begrænset til, en GPRO webmaster, eller moderator, eller afgive falske oplysninger om, eller på anden vis forfalske, din tilknytning til en person eller enhed;
• Bruge offentligt tilgængelige proxy-servere til at forbinde dig med GPRO
• Slette eller ændre på materiale eller anden information fra andre brugere af denne tjeneste;
• Høste, indsamle eller sende information om andre - inklusiv e-mail adresser - uden deres godkendelse;
• bevidst eller ubevidst krænke enhver gældende lov eller regel, inklusiv, men ikke begrænset til, regler bekendtgjort af sikkerheds-udvekslinger;
• "stalke" eller på anden vis genere andre; eller indsamle og gemme personlige data om andre brugere.
• Foretage dig handlinger, som pålægger en urimeligt eller uforholdsmæssigt stor arbejdsbyrde på tjenestens infrastruktur;
• Anvende apparater, software eller algoritmer der forstyrrer eller prøver på at forstyrre tjenestens tiltænkte funktioner eller anden aktivitet, der afvikles på dette websted;
• Anvende eller forsøge at anvende enhver engine, software, værktøj, agent eller anden enhed eller mekanisme (inklusiv og ikke begrænset til browsere, edderkopper, robotter, avatar eller intelligente agenter) til at navigere og gennemsøge tjenesten for at høste eller på anden vis indsamle information fra tjenesten til enhver form for kommercielle formål;
• Lade enhver anden person eller enhed bruge dit brugernavn eller password til at indtaste eller læse kommentarer eller sende eller modtage materiale; eller
• Forsøge at dechifrere, dekompilere, demontere eller dekonstruere den software der udgør eller på nogen måde er en del af tjenesten, uden forudgående tilladelse fra GPROs personale.

Desuden indvilliger du i ikke at krænke eller forsøge på at krænke tjenestens sikkerhed, inklusiv, men ikke begrænset til:

• At tilgå data, der ikke er beregnet til dig, eller at logge på en server eller profil, som du ikke har autorisation til at tilgå;
• At forsøge på at afprøve, skanne eller teste et systems eller et netværks sårbarhed, eller forsøge at omgå sikkerheds- eller godkendelsesmæssige forholdsregler uden den rette autorisation;
• At forsøge på at forstyrre betjeningen af enhver bruger, vært eller netværk, inklusiv men ikke begrænset til, indsendelse af en virus til, eller overbelastning, "oversvømmelse", "spamming", "mailbombing" eller "crashing" af tjenesten;
• At sende uønskede e-mails, herunder markedsføring og/eller reklamer for produkter eller serviceydelser;
• At forfalske enhver TCP/IP pakke-header eller enhver del af header informationen i en e-mail eller i et indlæg. Krænkelser af system- eller netværks-sikkerheden kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar.

Du bekræfter at GPRO ikke for-censurerer indhold, men at GPROs personale har ret (men ikke pligt) til at afvise, ændre eller flytte alt indhold, der gøres tilgængeligt via tjenesten, efter for godt befindende. Uden at begrænse det foregående har GPRO og dets personale ret til at ændre eller fjerne alt indhold, der strider imod disse vilkår eller på anden vis er anstødeligt. Du accepterer at det er dig, der skal vurdere, samt bære alle risici forbundet med, brugen af al indhold, inklusiv enhver tillid til præcisionen, fuldkommenheden eller nytteværdien af indholdet. I den forbindelse bekræfter du at du ikke nødvendigvis kan stole på indhold skabt af GPRO eller indsendt til GPRO.

Du bekræfter og accepterer at GPRO må opbevare indhold samt må videregive indhold:

(a) med det formål ordentligt at kunne administrere din profil i overensstemmelse med GPROs standard-procedurer og/eller
(b) hvis loven påkræver det eller hvis GPRO i god tro vurderer at en sådan opbevaring eller videregivelse med al rimelighed er nødvendig for at kunne:
(c) overholde en retslig proces;
(d) håndhæve nærværende Vilkår for anvendelse;
(e) reagere på påstande om at der er indhold, som krænker tredjemands rettigheder;
(f) beskytte rettigheder, ejendom eller den personlige sikkerhed for GPROs brugere samt den almindelige offentlighed.

Du bekræfter at den tekniske behandling og udsendelse af tjenesten, inklusiv dit indhold, kan involvere udsendelse via forskellige netværk samt ændringer for at overholde og tilpasses til de tekniske krav ved forbindende netværk eller enheder. GPRO forbeholder sig retten til at nægte dig adgang til nogle eller alle dele af dets tjenester, hvis du på noget tidspunkt fortryder din accept af nærværende afsnit.

4. Intet gensalg af tjenesten

Du accepterer at du ikke vil genproducere, duplikere, kopiere, sælge, gen-sælge eller udnytte nogen del af denne tjeneste, brug af denne tjeneste eller adgang til denne tjeneste med noget kommercielt formål.

5. Ændringer af tjenesten

GPRO forbeholder sig retten til, fra tid til anden og når som helst, at ændre eller stoppe for tjenesten (eller en hvilken som helst del heraf), midlertidigt eller permanent samt med eller uden forudgående varsel. Du accepterer at GPRO ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for nogen ændringer eller ophør, midlertidigt eller permanent, af tjenesten.

6. Afslutning

Du accepterer at GPRO har fuldmagt til at annullere dit password, nedlægge din profil (eller nogen del heraf) eller din adgang til tjenesten, samt fjerne eller slette indhold i tjenesten af en hvilken som helst grund, inklusiv men ikke begrænset til, manglende anvendelse eller hvis GPRO mener at du har overtrådt eller ikke handlet i overensstemmelse med nærværende Vilkårs bogstav eller ånd. GPRO har også fuldmagt til når som helst at stoppe med at udbyde tjenesten, eller nogen del heraf, med eller uden forudgående varsel. Du accepterer at et evt. ophør af din adgang til tjenesten som følge af betingelserne i nærværende Vilkår kan effektueres uden forudgående varsel, og bekræfter og accepterer at GPRO øjeblikkeligt kan gøre din profil inaktiv eller slette den samt al relateret information og filer tilknyttet din profil, og spærre enhver yderligere adgang til sådanne filer eller til tjenesten. Endvidere accepterer du at GPRO ikke er ansvarlig over for dig eller tredjemand for et evt. ophør af din adgang til tjenesten.

7. Erstatning

Du accepterer at erstatte og holde os og vores respektive datterselskaber, direktører, ledere, agenter, licensgivere, uafhængige entreprenører, med-udviklere eller andre partnere og ansatte, skadesløse fra og imod ethvert ansvar, søgsmål og udgift, inklusiv rimelige salærer til advokater, fremsat af en evt. tredjemand, som direkte eller indirekte skyldes indhold du har indsendt til, skrevet i eller videregivet gennem denne tjeneste, din brug af tjenesten, din manglende overholdelse af nærværende Vilkår eller din krænkelse af enhver andens rettigheder.

8. Ansvarsfraskrivelser

DU BEKRÆFTER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT AT: DIN BRUG AF DENNE TJENESTE SKER HELT PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER". GPRO LEVERER INGEN REPRÆSENTATION ELLER GARANTI AF NOGEN SLAGS OVERHOVEDET TIL DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON ANGÅENDE TJENESTEN, HERUNDER NOGEN DEL HERAF, ELLER NOGET WEBSTED ELLER ANDET INDHOLD ELLER TJENESTER, SOM KAN TILGÅES DIREKTE ELLER INDIREKTE GENNEM TJENESTEN. GPRO FRASKRIVER SIG ANSVARET FOR ALLE OG ENHVER AF SÅDANNE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER I SÅ HØJ GRAD SOM LOVEN TILLADER DET. UDEN AT BEGRÆNSE GENERALITETEN AF DET FOREGÅENDE FRASKRIVER GPRO SIG OGSÅ ANSVARET I SÅ HØJ GRAD SOM LOVEN TILLADER DET FOR ALLE OG ENHVER (i) GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, (ii) GARANTI MOD KRÆNKELSE AF EN TREDJEMANDS INTELLEKTUELLE EJENDOM ELLER RETTIGHEDER, (iii) GARANTIER MOD FORSINKELSER, AFBRYDELSER, FEJL ELLER MANGLER I TJENESTEN, ELLER NOGEN DEL HERAF, (iv) GARANTI ANGÅENDE TRANSMISSIONEN ELLER LEVERINGEN AF TJENESTEN, (v) GARANTI FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER KORREKTHEDEN AF DATA, OG (vi) GARANTIER DER PÅ ANDEN VIS RELATERER TIL PRÆSTATIONEN, IKKE-PRÆSTATIONEN ELLER ANDRE HANDLINGER ELLER UNDLADELSER AF GPRO ELLER TREDJEMAND. ENDVIDERE, OG UDEN AT BEGRÆNSE GENERELITETEN AF DET FOREGÅENDE, ER DER INGEN GARANTI FOR AT TJENESTEN VIL LEVE OP TIL DINE BEHOV ELLER KRAV ELLER ANDRE PERSONERS BEHOV ELLER KRAV. GPRO GØR INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR AT INFORMATIONEN DER UDBYDES GENNEM TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR FEJL, MANGLER, AFBRYDELSER, DEFEKT ELLER FORSINKELSER. ENHVER INFORMATION I DENNE TJENESTE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL, OG VI FRASKRIVER OS ETHVERT ANSVAR FOR DISSE ÆNDRINGER, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ÆNDRINGER I PRISER, RABATTER OG DRIFTSTIMER.

9. Ansvarsbegrænsning

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL GPRO ELLER DETS ASSOCIEREDE, ELLER ØVRIGE DELTAGERE INVOLVERET I TILBLIVELSEN, FREMSTILLINGEN ELLER LEVERINGEN AF DENNE TJENESTE, ELLER NOGET WEBSTED FORBUNDET MED DENNE TJENESTE, VÆRE ANSVARLIGE PÅ NOGEN MÅDE OVERHOVEDET FOR EVT. DIREKTE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE, SPECIELLE, STRAFFENDE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AF DIN ADGANG, BRUG ELLER MANGLENDE BRUG AF DENNE TJENESTE ELLER NOGET WEBSTED FORBUNDET MED DENNE TJENESTE, ELLER I FORBINDELSE MED EVT. MANGLENDE PERFORMANCE, FEJL, MANGLER, AFBRYDELSER, DEFEKT, FORSINKELSER I FUNKTIONALITETEN ELLER VIDERESENDELSEN, COMPUTER-VIRUS ELLER LINJE- ELLER SYSTEM-FEJL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL GPRO ELLER DETS ASSOCIEREDE ELLER EVT. TREDJEMAND VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN PERSON FOR TILFÆLDIGE, SPECIELLE, EKSEMPLARISKE, STRAFFENDE ELLER INDIREKTE SKADER SAMT FØLGESKADER OPSTÅET GENNEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE RELATERET TIL TJENESTEN, HERUNDER ENHVER DEL HERAF, ELLER ØVRIGT INDHOLD (INKLUSIV TABT FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING ELLER DATA, FORRETNINGS-FORSTYRRELSER, HANDELSTAB OG SKADER SOM FØLGE AF INDHOLDETS MANGLENDE KORREKTHED ELLER PRÆCISION, ELLER SOM FØLGE AF BESVÆRLIGGJORT, FORSINKET ELLER MISTET ADGANG ELLER BRUG AF TJENESTEN) OGSÅ SELVOM GPRO ELLER TREDJEMAND ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB.

DU ACCEPTERER AT UANSET EVT. VEDTÆGTER ELLER LOV OM DET MODSATTE, SÅ SKAL ETHVERT SØGSMÅL ELLER ENHVER SØGSMÅLSGRUND DER OPSTÅR UD AF ELLER ER RELATERET TIL BRUGEN AF TJENESTEN ELLER NÆRVÆRENDE VILKÅR VÆRE INDGIVET INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER AT SÅDAN ET SØGSMÅL ELLER SØGSMÅLSGRUND OPSTOD ELLER BLIVE LUKKET FOR ALTID.

10. Meddelelser

Meddelelser stilet til dig vil kunne forefindes via bekendtgørelser i forum, eller via den oplyste e-mail adresse eller i tjenestens afsnit med bekendtgørelser. Tjenesten kan også levere meddelelser om ændringer i nærværende Vilkår eller andre emner ved at fremvise meddelelser eller links til meddelelser til dig generelt i tjenesten.

11. Ændringer

Ændringer i Vilkår for anvendelse og Persondata-politikken kan forekomme når som helst og uden forudgående varsel til dig. Det er dit ansvar at sørge for at få dem læst, før du foretager dig handlinger der måske reguleres af disse dokumenter. GPRO vil forsøge at informere dig om sådanne ændringer, dog uden at vi udsteder nogen garantier herom.