Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Amateur - 27)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Vesa Ritvanen 36 - 18 Petteri Kortelainen Σ84, A5
Vesa Ritvanen 34 - 5 Florian Prussak Σ84, A5
Vesa Ritvanen 33 - 6 Roberto Di Serafino Σ84, A5
Vesa Ritvanen 28 - 25 Roberto Schumacher Σ84, A5
Vesa Ritvanen 26 - 12 Marcelo Fernandez Σ84, A5
Vesa Ritvanen 21 - 18 Nicola Andriolli Σ84, A5
Vesa Ritvanen 20 - 14 Wojciech Uzikowski Σ84, A5
Vesa Ritvanen 19 - 20 Alain Kac Σ84, A5
Vesa Ritvanen 18 - 3 Mateusz Czechowski Σ84, A5
Vesa Ritvanen 17 - 22 Carlos García Σ84, A5
Vesa Ritvanen 16 - 22 Kamil Klak Σ84, A5
Vesa Ritvanen 15 - 2 Cesar Rivas Σ84, A4
Vesa Ritvanen 15 - 24 Marcin Kuś Σ84, A5
Vesa Ritvanen 13 - 26 Edson Junior Σ84, A5
Vesa Ritvanen 13 - 12 Tom Bernat Σ84, A3
Vesa Ritvanen 12 - 10 Volodymyr Stanislavsky Σ84, A5
Vesa Ritvanen 12 - 27 Steve Brandson Σ84, A5
Vesa Ritvanen 12 - 9 Adrian Arbona Σ84, A5
Vesa Ritvanen 11 - 10 Pablo Mansilla Σ84, A5
Vesa Ritvanen 11 - 11 Fabián Nieto Σ84, A5
Vesa Ritvanen 10 - 25 Coral Berto Σ84, A5
Vesa Ritvanen 9 - 30 Leandro Colombo Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 0 Francisco Smoljanovic Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 0 Tanja Arsovska Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 0 Terry West Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 0 MG van Rensburg Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 34 Chris Webber Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 0 Miguel Gonçalves Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 0 Tamás Zsipi Σ84, A5
Vesa Ritvanen 5 - 0 John Hoffoss Σ84, A5
Vesa Ritvanen 4 - 1 Kostas Katagas Σ84, A5
Vesa Ritvanen 4 - 0 Arley Fernando Chávez Suárez Σ84, A4
Vesa Ritvanen 4 - 1 Alexandre Andrade Σ84, A5
Vesa Ritvanen 2 - 3 Jerome Godet Σ84, A5
Vesa Ritvanen 2 - 3 Roman Sokolov Σ84, A5
Vesa Ritvanen 1 - 4 Felipe Daniel Σ84, A5
Cesar Rivas 118 - 85 Chris Webber Σ84, A4
Cesar Rivas 10 - 7 Roberto Di Serafino Σ84, A4
Cesar Rivas 8 - 9 Florian Prussak Σ84, A4
Cesar Rivas 8 - 8 Pablo Mansilla Σ84, A4
Cesar Rivas 5 - 12 Marcelo Fernandez Σ84, A4
Cesar Rivas 4 - 12 Wojciech Uzikowski Σ84, A4
Cesar Rivas 4 - 13 Nicola Andriolli Σ84, A4
Cesar Rivas 4 - 6 Tom Bernat Σ84, A3
Cesar Rivas 3 - 14 Fabián Nieto Σ84, A4
Cesar Rivas 3 - 14 Steve Brandson Σ84, A4
Cesar Rivas 3 - 13 Adrian Arbona Σ84, A4
Cesar Rivas 3 - 14 Mateusz Czechowski Σ84, A4
Cesar Rivas 3 - 14 Edson Junior Σ84, A4
Cesar Rivas 3 - 14 Volodymyr Stanislavsky Σ84, A4
Cesar Rivas 3 - 14 Marcin Kuś Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 0 Tamás Zsipi Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 0 Francisco Smoljanovic Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 11 Coral Berto Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 0 Arley Fernando Chávez Suárez Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 15 Vesa Ritvanen Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 15 Petteri Kortelainen Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 0 Terry West Σ84, A4
Cesar Rivas 2 - 15 Leandro Colombo Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 1 Felipe Daniel Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 16 Kamil Klak Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 1 John Hoffoss Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 16 Carlos García Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 1 Kostas Katagas Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 1 Tanja Arsovska Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 1 MG van Rensburg Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 16 Alain Kac Σ84, A4
Cesar Rivas 1 - 1 Miguel Gonçalves Σ84, A4
Cesar Rivas 0 - 2 Alexandre Andrade Σ84, A4
Cesar Rivas 0 - 2 Roman Sokolov Σ84, A4
Cesar Rivas 0 - 2 Jerome Godet Σ84, A4
Cesar Rivas 0 - 2 Roberto Schumacher Σ84, A4
Steve Brandson 33 - 6 Roberto Di Serafino Σ84, A5
Steve Brandson 32 - 7 Florian Prussak Σ84, A5
Steve Brandson 27 - 11 Marcelo Fernandez Σ84, A5
Steve Brandson 27 - 12 Vesa Ritvanen Σ84, A5
Steve Brandson 25 - 14 Carlos García Σ84, A5
Steve Brandson 25 - 14 Nicola Andriolli Σ84, A5
Steve Brandson 24 - 15 Alain Kac Σ84, A5
Steve Brandson 22 - 12 Wojciech Uzikowski Σ84, A5
Steve Brandson 21 - 16 Petteri Kortelainen Σ84, A5
Steve Brandson 20 - 18 Kamil Klak Σ84, A5
Steve Brandson 19 - 20 Marcin Kuś Σ84, A5
Steve Brandson 18 - 3 Mateusz Czechowski Σ84, A5
Steve Brandson 17 - 18 Coral Berto Σ84, A5
Steve Brandson 17 - 22 Edson Junior Σ84, A5
Steve Brandson 16 - 6 Fabián Nieto Σ84, A5
Steve Brandson 14 - 11 Tom Bernat Σ84, A3
Steve Brandson 14 - 3 Cesar Rivas Σ84, A4
Steve Brandson 14 - 7 Adrian Arbona Σ84, A5
Steve Brandson 13 - 26 Leandro Colombo Σ84, A5
Steve Brandson 13 - 8 Pablo Mansilla Σ84, A5
Steve Brandson 11 - 11 Volodymyr Stanislavsky Σ84, A5
Steve Brandson 10 - 29 Chris Webber Σ84, A5
Steve Brandson 5 - 0 Miguel Gonçalves Σ84, A5
Steve Brandson 5 - 0 Tamás Zsipi Σ84, A5
Steve Brandson 5 - 0 John Hoffoss Σ84, A5
Steve Brandson 5 - 0 Francisco Smoljanovic Σ84, A5
Steve Brandson 5 - 0 Tanja Arsovska Σ84, A5
Steve Brandson 5 - 0 Terry West Σ84, A5
Steve Brandson 4 - 1 Alexandre Andrade Σ84, A5
Steve Brandson 4 - 1 Kostas Katagas Σ84, A5
Steve Brandson 4 - 0 Arley Fernando Chávez Suárez Σ84, A4
Steve Brandson 3 - 2 MG van Rensburg Σ84, A5
Steve Brandson 2 - 3 Jerome Godet Σ84, A5
Steve Brandson 1 - 4 Roberto Schumacher Σ84, A5
Steve Brandson 1 - 4 Felipe Daniel Σ84, A5
Steve Brandson 1 - 4 Roman Sokolov Σ84, A5
Terry West 19 - 19 Edson Junior Σ84, A5
Terry West 5 - 22 Tom Bernat Σ84, A3
Terry West 3 - 2 Tamás Zsipi Σ84, A5
Terry West 3 - 2 Francisco Smoljanovic Σ84, A5
Terry West 2 - 3 Tanja Arsovska Σ84, A5
Terry West 2 - 3 Miguel Gonçalves Σ84, A5
Terry West 2 - 2 Arley Fernando Chávez Suárez Σ84, A4
Terry West 1 - 4 Florian Prussak Σ84, A5
Terry West 1 - 4 MG van Rensburg Σ84, A5
Terry West 1 - 4 Alain Kac Σ84, A5
Terry West 1 - 4 Fabián Nieto Σ84, A5
Terry West 1 - 4 Roberto Di Serafino Σ84, A5
Terry West 1 - 4 Jerome Godet Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Vesa Ritvanen Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Nicola Andriolli Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Petteri Kortelainen Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Steve Brandson Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Pablo Mansilla Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Volodymyr Stanislavsky Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Roberto Schumacher Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Marcelo Fernandez Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Leandro Colombo Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Chris Webber Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Marcin Kuś Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Alexandre Andrade Σ84, A5
Terry West 0 - 2 Cesar Rivas Σ84, A4
Terry West 0 - 5 Felipe Daniel Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Roman Sokolov Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Kamil Klak Σ84, A5
Terry West 0 - 4 Wojciech Uzikowski Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Adrian Arbona Σ84, A5
Terry West 0 - 5 John Hoffoss Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Carlos García Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Kostas Katagas Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Mateusz Czechowski Σ84, A5
Terry West 0 - 5 Coral Berto Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 91 - 92 Edson Junior Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 56 - 44 Roberto Di Serafino Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 43 - 35 Tom Bernat Σ84, A3
Wojciech Uzikowski 31 - 35 Marcin Kuś Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 26 - 22 Marcelo Fernandez Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 25 - 41 Carlos García Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 25 - 78 Fabián Nieto Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 24 - 54 Petteri Kortelainen Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 22 - 12 Florian Prussak Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 21 - 27 Kamil Klak Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 20 - 80 Chris Webber Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 19 - 30 Nicola Andriolli Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 14 - 20 Vesa Ritvanen Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 12 - 22 Steve Brandson Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 12 - 4 Cesar Rivas Σ84, A4
Wojciech Uzikowski 10 - 21 Coral Berto Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 10 - 24 Alain Kac Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 10 - 39 Leandro Colombo Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 9 - 10 Mateusz Czechowski Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 9 - 11 Volodymyr Stanislavsky Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 8 - 11 Pablo Mansilla Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 8 - 11 Adrian Arbona Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 4 - 0 Francisco Smoljanovic Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 4 - 0 Tanja Arsovska Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 4 - 0 Miguel Gonçalves Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 4 - 0 Tamás Zsipi Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 4 - 0 Terry West Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 3 - 0 Arley Fernando Chávez Suárez Σ84, A4
Wojciech Uzikowski 2 - 2 Kostas Katagas Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 2 - 2 Jerome Godet Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 2 - 2 MG van Rensburg Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 2 - 2 John Hoffoss Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 1 - 3 Alexandre Andrade Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 1 - 3 Felipe Daniel Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 1 - 3 Roman Sokolov Σ84, A5
Wojciech Uzikowski 0 - 4 Roberto Schumacher Σ84, A5
Tom Bernat 43 - 40 Roberto Di Serafino Σ84, A3
Tom Bernat 35 - 43 Wojciech Uzikowski Σ84, A3
Tom Bernat 34 - 49 Edson Junior Σ84, A3
Tom Bernat 29 - 25 Marcin Kuś Σ84, A3
Tom Bernat 26 - 28 Carlos García Σ84, A3
Tom Bernat 24 - 16 Marcelo Fernandez Σ84, A3
Tom Bernat 23 - 18 Kamil Klak Σ84, A3
Tom Bernat 22 - 5 Terry West Σ84, A3
Tom Bernat 22 - 61 Chris Webber Σ84, A3
Tom Bernat 20 - 21 Nicola Andriolli Σ84, A3
Tom Bernat 15 - 10 Florian Prussak Σ84, A3
Tom Bernat 15 - 47 Petteri Kortelainen Σ84, A3
Tom Bernat 14 - 27 Leandro Colombo Σ84, A3
Tom Bernat 12 - 12 Coral Berto Σ84, A3
Tom Bernat 12 - 13 Vesa Ritvanen Σ84, A3
Tom Bernat 11 - 14 Steve Brandson Σ84, A3
Tom Bernat 11 - 14 Alain Kac Σ84, A3
Tom Bernat 6 - 4 Cesar Rivas Σ84, A3
Tom Bernat 6 - 6 Mateusz Czechowski Σ84, A3
Tom Bernat 6 - 6 Pablo Mansilla Σ84, A3
Σελίδα « [12 3 ... 5 6 7 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: