Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Rookie - 19)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 3 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Tadas Ragaliauskas 13 - 0 Led Staros Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 12 - 0 Sebastián González Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 12 - 0 Chris Hanus Σ87, A12
Tadas Ragaliauskas 11 - 2 Oğuz Önel Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 11 - 0 Marlon Matos Σ87, A11
Tadas Ragaliauskas 11 - 2 Atanas Kostadinov Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 10 - 0 Waer Erwar Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 9 - 4 Fabricio Petris Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 9 - 1 Pawel Haluch Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 9 - 3 Giampietro Vanzan Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 9 - 0 Angel Heredia Σ87, A12
Tadas Ragaliauskas 8 - 0 Kyle Hocking Σ87, A8
Tadas Ragaliauskas 8 - 5 László Dávid Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 8 - 0 Nick Browne Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 6 - 6 Mihály Csontos Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 6 - 0 Patrick Harrison Σ87, A7
Tadas Ragaliauskas 2 - 2 Maycon Do Monte Σ87, A5
Tadas Ragaliauskas 1 - 0 Nicolás Soto Σ87, A7
Tadas Ragaliauskas 1 - 12 Zlatko Vlasta Σ87, A13
Tadas Ragaliauskas 1 - 0 Ian Choi Σ87, A13
Pawel Haluch 57 - 39 Sebastián González Σ87, A13
Pawel Haluch 36 - 8 Patrick Harrison Σ87, A7
Pawel Haluch 27 - 47 Atanas Kostadinov Σ87, A13
Pawel Haluch 18 - 15 Chris Hanus Σ87, A11
Pawel Haluch 16 - 2 Angel Heredia Σ87, A10
Pawel Haluch 13 - 28 Led Staros Σ87, A13
Pawel Haluch 11 - 4 Waer Erwar Σ87, A13
Pawel Haluch 7 - 1 Kyle Hocking Σ87, A8
Pawel Haluch 7 - 11 László Dávid Σ87, A13
Pawel Haluch 7 - 12 Giampietro Vanzan Σ87, A13
Pawel Haluch 6 - 2 Nicolás Soto Σ87, A7
Pawel Haluch 6 - 12 Fabricio Petris Σ87, A13
Pawel Haluch 6 - 4 Marlon Matos Σ87, A11
Pawel Haluch 3 - 2 Nick Browne Σ87, A13
Pawel Haluch 2 - 15 Mihály Csontos Σ87, A13
Pawel Haluch 1 - 0 Ian Choi Σ87, A13
Pawel Haluch 1 - 9 Tadas Ragaliauskas Σ87, A13
Pawel Haluch 1 - 9 Oğuz Önel Σ87, A13
Pawel Haluch 1 - 2 Maycon Do Monte Σ87, A4
Pawel Haluch 0 - 10 Zlatko Vlasta Σ87, A13
Nick Browne 5 - 0 Angel Heredia Σ87, A12
Nick Browne 4 - 2 Waer Erwar Σ87, A13
Nick Browne 4 - 1 Kyle Hocking Σ87, A8
Nick Browne 3 - 4 Sebastián González Σ87, A13
Nick Browne 3 - 3 Marlon Matos Σ87, A9
Nick Browne 3 - 0 Patrick Harrison Σ87, A7
Nick Browne 2 - 3 Pawel Haluch Σ87, A13
Nick Browne 2 - 5 Chris Hanus Σ87, A12
Nick Browne 2 - 6 Led Staros Σ87, A13
Nick Browne 2 - 6 Fabricio Petris Σ87, A13
Nick Browne 1 - 1 Maycon Do Monte Σ87, A5
Nick Browne 1 - 7 Atanas Kostadinov Σ87, A13
Nick Browne 1 - 0 Nicolás Soto Σ87, A7
Nick Browne 1 - 7 László Dávid Σ87, A13
Nick Browne 0 - 7 Giampietro Vanzan Σ87, A13
Nick Browne 0 - 8 Zlatko Vlasta Σ87, A13
Nick Browne 0 - 1 Ian Choi Σ87, A13
Nick Browne 0 - 7 Mihály Csontos Σ87, A13
Nick Browne 0 - 8 Tadas Ragaliauskas Σ87, A13
Nick Browne 0 - 8 Oğuz Önel Σ87, A13
Marlon Matos 14 - 0 Angel Heredia Σ87, A10
Marlon Matos 11 - 6 Sebastián González Σ87, A11
Marlon Matos 10 - 1 Kyle Hocking Σ87, A8
Marlon Matos 10 - 1 Patrick Harrison Σ87, A7
Marlon Matos 8 - 11 Chris Hanus Σ87, A11
Marlon Matos 7 - 4 Waer Erwar Σ87, A11
Marlon Matos 6 - 11 Led Staros Σ87, A11
Marlon Matos 6 - 13 Atanas Kostadinov Σ87, A11
Marlon Matos 5 - 13 László Dávid Σ87, A11
Marlon Matos 4 - 6 Pawel Haluch Σ87, A11
Marlon Matos 3 - 3 Nick Browne Σ87, A9
Marlon Matos 2 - 8 Giampietro Vanzan Σ87, A11
Marlon Matos 2 - 17 Fabricio Petris Σ87, A11
Marlon Matos 2 - 17 Mihály Csontos Σ87, A11
Marlon Matos 1 - 10 Oğuz Önel Σ87, A11
Marlon Matos 1 - 3 Maycon Do Monte Σ87, A5
Marlon Matos 1 - 5 Nicolás Soto Σ87, A7
Marlon Matos 0 - 11 Tadas Ragaliauskas Σ87, A11
Marlon Matos 0 - 11 Zlatko Vlasta Σ87, A11
Atanas Kostadinov 77 - 23 Sebastián González Σ87, A13
Atanas Kostadinov 51 - 11 Patrick Harrison Σ87, A7
Atanas Kostadinov 47 - 27 Pawel Haluch Σ87, A13
Atanas Kostadinov 36 - 19 Chris Hanus Σ87, A12
Atanas Kostadinov 29 - 32 Led Staros Σ87, A13
Atanas Kostadinov 25 - 1 Angel Heredia Σ87, A12
Atanas Kostadinov 16 - 5 Waer Erwar Σ87, A13
Atanas Kostadinov 15 - 15 Fabricio Petris Σ87, A13
Atanas Kostadinov 13 - 6 Marlon Matos Σ87, A11
Atanas Kostadinov 12 - 17 László Dávid Σ87, A13
Atanas Kostadinov 11 - 4 Nicolás Soto Σ87, A7
Atanas Kostadinov 11 - 0 Kyle Hocking Σ87, A8
Atanas Kostadinov 8 - 20 Mihály Csontos Σ87, A13
Atanas Kostadinov 7 - 1 Nick Browne Σ87, A13
Atanas Kostadinov 4 - 9 Oğuz Önel Σ87, A13
Atanas Kostadinov 4 - 8 Giampietro Vanzan Σ87, A13
Atanas Kostadinov 3 - 1 Maycon Do Monte Σ87, A5
Atanas Kostadinov 2 - 11 Tadas Ragaliauskas Σ87, A13
Atanas Kostadinov 1 - 0 Ian Choi Σ87, A13
Atanas Kostadinov 0 - 13 Zlatko Vlasta Σ87, A13
Giampietro Vanzan 12 - 7 Pawel Haluch Σ87, A13
Giampietro Vanzan 11 - 0 Sebastián González Σ87, A13
Giampietro Vanzan 10 - 1 Chris Hanus Σ87, A12
Giampietro Vanzan 10 - 2 Led Staros Σ87, A13
Giampietro Vanzan 9 - 0 Waer Erwar Σ87, A13
Giampietro Vanzan 8 - 4 Atanas Kostadinov Σ87, A13
Giampietro Vanzan 8 - 0 Angel Heredia Σ87, A12
Giampietro Vanzan 8 - 2 Marlon Matos Σ87, A11
Giampietro Vanzan 7 - 0 Nick Browne Σ87, A13
Giampietro Vanzan 7 - 5 Fabricio Petris Σ87, A13
Giampietro Vanzan 7 - 0 Kyle Hocking Σ87, A8
Giampietro Vanzan 5 - 0 Patrick Harrison Σ87, A7
Giampietro Vanzan 4 - 8 Oğuz Önel Σ87, A13
Giampietro Vanzan 4 - 7 Mihály Csontos Σ87, A13
Giampietro Vanzan 3 - 9 László Dávid Σ87, A13
Giampietro Vanzan 3 - 9 Tadas Ragaliauskas Σ87, A13
Giampietro Vanzan 2 - 1 Maycon Do Monte Σ87, A5
Giampietro Vanzan 1 - 11 Zlatko Vlasta Σ87, A13
Giampietro Vanzan 1 - 0 Ian Choi Σ87, A13
Giampietro Vanzan 1 - 0 Nicolás Soto Σ87, A7
Fabricio Petris 21 - 5 Sebastián González Σ87, A13
Fabricio Petris 21 - 0 Angel Heredia Σ87, A12
Fabricio Petris 20 - 0 Patrick Harrison Σ87, A7
Fabricio Petris 17 - 2 Marlon Matos Σ87, A11
Fabricio Petris 16 - 5 Waer Erwar Σ87, A13
Fabricio Petris 16 - 12 Chris Hanus Σ87, A12
Fabricio Petris 16 - 11 Led Staros Σ87, A13
Fabricio Petris 15 - 15 Atanas Kostadinov Σ87, A13
Fabricio Petris 14 - 15 László Dávid Σ87, A13
Fabricio Petris 12 - 6 Pawel Haluch Σ87, A13
Fabricio Petris 11 - 0 Kyle Hocking Σ87, A8
Fabricio Petris 10 - 5 Nicolás Soto Σ87, A7
Fabricio Petris 8 - 20 Mihály Csontos Σ87, A13
Fabricio Petris 6 - 2 Nick Browne Σ87, A13
Fabricio Petris 5 - 7 Giampietro Vanzan Σ87, A13
Fabricio Petris 5 - 8 Oğuz Önel Σ87, A13
Fabricio Petris 4 - 9 Tadas Ragaliauskas Σ87, A13
Fabricio Petris 3 - 1 Maycon Do Monte Σ87, A5
Fabricio Petris 0 - 13 Zlatko Vlasta Σ87, A13
Fabricio Petris 0 - 1 Ian Choi Σ87, A13
Maycon Do Monte 4 - 0 Waer Erwar Σ87, A5
Maycon Do Monte 4 - 0 Patrick Harrison Σ87, A5
Maycon Do Monte 4 - 0 Sebastián González Σ87, A5
Maycon Do Monte 4 - 0 Kyle Hocking Σ87, A5
Maycon Do Monte 3 - 1 Marlon Matos Σ87, A5
Maycon Do Monte 3 - 0 Angel Heredia Σ87, A4
Maycon Do Monte 2 - 1 Pawel Haluch Σ87, A4
Maycon Do Monte 2 - 2 Led Staros Σ87, A5
Maycon Do Monte 2 - 2 Mihály Csontos Σ87, A5
Maycon Do Monte 2 - 2 Tadas Ragaliauskas Σ87, A5
Maycon Do Monte 2 - 2 Chris Hanus Σ87, A5
Maycon Do Monte 1 - 3 Oğuz Önel Σ87, A5
Maycon Do Monte 1 - 2 Giampietro Vanzan Σ87, A5
Maycon Do Monte 1 - 3 László Dávid Σ87, A5
Maycon Do Monte 1 - 1 Nick Browne Σ87, A5
Maycon Do Monte 1 - 3 Atanas Kostadinov Σ87, A5
Maycon Do Monte 1 - 3 Fabricio Petris Σ87, A5
Maycon Do Monte 0 - 4 Zlatko Vlasta Σ87, A5
Mihály Csontos 25 - 1 Sebastián González Σ87, A13
Mihály Csontos 21 - 5 Chris Hanus Σ87, A11
Mihály Csontos 21 - 4 Led Staros Σ87, A13
Mihály Csontos 20 - 8 Atanas Kostadinov Σ87, A13
Mihály Csontos 20 - 8 Fabricio Petris Σ87, A13
Mihály Csontos 19 - 0 Angel Heredia Σ87, A10
Mihály Csontos 19 - 0 Patrick Harrison Σ87, A7
Mihály Csontos 17 - 3 Waer Erwar Σ87, A13
Mihály Csontos 17 - 2 Marlon Matos Σ87, A11
Mihály Csontos 16 - 11 László Dávid Σ87, A13
Mihály Csontos 15 - 2 Pawel Haluch Σ87, A13
Mihály Csontos 11 - 3 Nicolás Soto Σ87, A7
Mihály Csontos 11 - 0 Kyle Hocking Σ87, A8
Mihály Csontos 9 - 3 Oğuz Önel Σ87, A13
Mihály Csontos 7 - 4 Giampietro Vanzan Σ87, A13
Mihály Csontos 7 - 0 Nick Browne Σ87, A13
Mihály Csontos 6 - 6 Tadas Ragaliauskas Σ87, A13
Mihály Csontos 2 - 2 Maycon Do Monte Σ87, A5
Mihály Csontos 2 - 10 Zlatko Vlasta Σ87, A13
Mihály Csontos 1 - 0 Ian Choi Σ87, A13
Angel Heredia 9 - 11 Patrick Harrison Σ87, A7
Angel Heredia 6 - 4 Kyle Hocking Σ87, A8
Angel Heredia 5 - 17 Sebastián González Σ87, A10
Angel Heredia 4 - 21 Chris Hanus Σ87, A12
Angel Heredia 2 - 12 Waer Erwar Σ87, A10
Angel Heredia 2 - 16 Pawel Haluch Σ87, A10
Angel Heredia 2 - 21 Led Staros Σ87, A12
Angel Heredia 2 - 18 László Dávid Σ87, A12
Angel Heredia 1 - 25 Atanas Kostadinov Σ87, A12
Angel Heredia 0 - 9 Zlatko Vlasta Σ87, A12
Angel Heredia 0 - 21 Fabricio Petris Σ87, A12
Angel Heredia 0 - 19 Mihály Csontos Σ87, A10
Angel Heredia 0 - 14 Marlon Matos Σ87, A10
Angel Heredia 0 - 11 Nicolás Soto Σ87, A7
Angel Heredia 0 - 8 Giampietro Vanzan Σ87, A12
Angel Heredia 0 - 3 Maycon Do Monte Σ87, A4
Angel Heredia 0 - 9 Tadas Ragaliauskas Σ87, A12
Angel Heredia 0 - 5 Nick Browne Σ87, A12
Angel Heredia 0 - 9 Oğuz Önel Σ87, A12
László Dávid 19 - 6 Sebastián González Σ87, A13
László Dávid 19 - 0 Patrick Harrison Σ87, A7
László Dávid 18 - 9 Chris Hanus Σ87, A12
László Dávid 18 - 2 Angel Heredia Σ87, A12
Σελίδα « [12 3 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: