Στήθος με στήθος (Γκρουπ: Rookie - 20)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

Το αποτέλεσμα βασίζεται στα αποτελέσματα του αγώνα των παιχτών, που αγωνίζονται μεταξύ τους σε οποιοδήποτε γκρουπ
Σελίδα « [12 3 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα:
Εθν 'Ονομα μάνατζερ Σκορ Σκορ Εθν 'Ονομα μάνατζερ Τελευταίος αγώνας
Robert Gibson 15 - 6 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Robert Gibson 14 - 6 Paulo Ricardo Σ84, A7
Robert Gibson 12 - 6 Dudu Arton Σ84, A7
Robert Gibson 11 - 10 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Robert Gibson 10 - 10 Alan Rivero Σ84, A7
Robert Gibson 9 - 11 Ciro Volpe Σ84, A7
Robert Gibson 8 - 1 Andre Machado Σ83, A9
Robert Gibson 7 - 8 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Robert Gibson 6 - 16 Sergei Gelser Σ84, A7
Robert Gibson 6 - 1 Diego Robin Σ84, A7
Robert Gibson 5 - 17 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Robert Gibson 5 - 17 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Robert Gibson 4 - 3 John Mccleary Σ84, A7
Robert Gibson 4 - 3 Florea Badana Σ84, A7
Robert Gibson 4 - 3 Loius Mandrin Σ84, A7
Robert Gibson 4 - 0 Andreas Witzdam Σ84, A7
Robert Gibson 4 - 3 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Robert Gibson 4 - 3 Cristiam Pulido Σ84, A7
Robert Gibson 3 - 0 Nándor Cserényi Σ84, A7
Robert Gibson 3 - 16 Keith Partridge Σ84, A7
Robert Gibson 3 - 19 Tony Dud Σ84, A7
Robert Gibson 2 - 0 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Robert Gibson 1 - 0 Evgeny Valor Σ83, A12
Robert Gibson 1 - 0 Alejandro González Σ83, A13
Anastacio Cardoso Filho 27 - 12 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 15 - 14 Dudu Arton Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 14 - 20 Ciro Volpe Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 13 - 7 Paulo Ricardo Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 11 - 15 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 9 - 31 Tony Dud Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 9 - 1 Andre Machado Σ83, A10
Anastacio Cardoso Filho 8 - 12 Alan Rivero Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 7 - 33 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 6 - 15 Robert Gibson Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 21 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 0 Nándor Cserényi Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Cristiam Pulido Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Diego Robin Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Loius Mandrin Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 1 Andreas Witzdam Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 21 Sergei Gelser Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 2 - 4 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 1 - 0 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 1 - 18 Keith Partridge Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 1 - 5 Florea Badana Σ84, A7
Anastacio Cardoso Filho 1 - 0 Evgeny Valor Σ83, A12
Anastacio Cardoso Filho 1 - 0 Alejandro González Σ83, A13
Anastacio Cardoso Filho 0 - 6 John Mccleary Σ84, A7
Keith Partridge 39 - 2 Loius Mandrin Σ84, A7
Keith Partridge 19 - 5 Cristiam Pulido Σ84, A7
Keith Partridge 18 - 1 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Keith Partridge 18 - 1 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Keith Partridge 18 - 1 Alan Rivero Σ84, A7
Keith Partridge 17 - 1 Ciro Volpe Σ84, A7
Keith Partridge 16 - 3 Robert Gibson Σ84, A7
Keith Partridge 16 - 2 Paulo Ricardo Σ84, A7
Keith Partridge 16 - 4 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Keith Partridge 16 - 0 Dudu Arton Σ84, A7
Keith Partridge 14 - 6 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Keith Partridge 13 - 2 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Keith Partridge 10 - 10 Sergei Gelser Σ84, A7
Keith Partridge 10 - 0 Andre Machado Σ83, A10
Keith Partridge 9 - 11 Tony Dud Σ84, A7
Keith Partridge 7 - 0 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Keith Partridge 7 - 0 Diego Robin Σ84, A7
Keith Partridge 6 - 1 John Mccleary Σ84, A7
Keith Partridge 5 - 2 Florea Badana Σ84, A7
Keith Partridge 4 - 0 Andreas Witzdam Σ84, A7
Keith Partridge 3 - 0 Nándor Cserényi Σ84, A7
Keith Partridge 2 - 0 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Keith Partridge 1 - 0 Alejandro González Σ83, A13
Keith Partridge 0 - 1 Evgeny Valor Σ83, A12
Seppo Karjalainen 123 - 68 Ciro Volpe Σ84, A7
Seppo Karjalainen 42 - 48 Tony Dud Σ84, A7
Seppo Karjalainen 32 - 27 Dudu Arton Σ84, A7
Seppo Karjalainen 24 - 30 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Seppo Karjalainen 12 - 27 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Seppo Karjalainen 11 - 9 Paulo Ricardo Σ84, A7
Seppo Karjalainen 10 - 50 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Seppo Karjalainen 10 - 11 Robert Gibson Σ84, A7
Seppo Karjalainen 9 - 0 Andre Machado Σ83, A10
Seppo Karjalainen 7 - 13 Alan Rivero Σ84, A7
Seppo Karjalainen 2 - 5 Cristiam Pulido Σ84, A7
Seppo Karjalainen 2 - 2 Andreas Witzdam Σ84, A7
Seppo Karjalainen 2 - 21 Sergei Gelser Σ84, A7
Seppo Karjalainen 1 - 22 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Seppo Karjalainen 1 - 1 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Seppo Karjalainen 1 - 0 Evgeny Valor Σ83, A12
Seppo Karjalainen 1 - 6 Loius Mandrin Σ84, A7
Seppo Karjalainen 1 - 0 Alejandro González Σ83, A13
Seppo Karjalainen 1 - 6 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Seppo Karjalainen 1 - 18 Keith Partridge Σ84, A7
Seppo Karjalainen 0 - 3 Nándor Cserényi Σ84, A7
Seppo Karjalainen 0 - 7 Diego Robin Σ84, A7
Seppo Karjalainen 0 - 7 John Mccleary Σ84, A7
Seppo Karjalainen 0 - 7 Florea Badana Σ84, A7
Diego Robin 7 - 0 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Diego Robin 6 - 1 Ciro Volpe Σ84, A7
Diego Robin 6 - 1 Dudu Arton Σ84, A7
Diego Robin 5 - 1 Paulo Ricardo Σ84, A7
Diego Robin 4 - 3 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Diego Robin 4 - 0 Andreas Witzdam Σ84, A7
Diego Robin 4 - 2 Alan Rivero Σ84, A7
Diego Robin 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Diego Robin 3 - 4 Loius Mandrin Σ84, A7
Diego Robin 3 - 4 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Diego Robin 3 - 0 Nándor Cserényi Σ84, A7
Diego Robin 2 - 2 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Diego Robin 2 - 5 Cristiam Pulido Σ84, A7
Diego Robin 2 - 0 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Diego Robin 1 - 6 Florea Badana Σ84, A7
Diego Robin 1 - 6 Robert Gibson Σ84, A7
Diego Robin 1 - 6 John Mccleary Σ84, A7
Diego Robin 0 - 7 Sergei Gelser Σ84, A7
Diego Robin 0 - 7 Keith Partridge Σ84, A7
Diego Robin 0 - 24 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Diego Robin 0 - 7 Tony Dud Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 50 - 10 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 40 - 15 Ciro Volpe Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 34 - 10 Dudu Arton Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 33 - 7 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 30 - 30 Tony Dud Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 24 - 18 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 19 - 2 Paulo Ricardo Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 19 - 2 Alan Rivero Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 17 - 5 Robert Gibson Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 12 - 12 Sergei Gelser Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 12 - 12 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 10 - 0 Andre Machado Σ83, A10
Jaime Andres Forero Florez 6 - 14 Keith Partridge Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 4 - 0 Andreas Witzdam Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 4 - 3 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 3 - 4 Loius Mandrin Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 3 - 4 Diego Robin Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 3 - 0 Nándor Cserényi Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 3 - 4 John Mccleary Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 2 - 0 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 2 - 5 Cristiam Pulido Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 2 - 5 Florea Badana Σ84, A7
Jaime Andres Forero Florez 1 - 0 Alejandro González Σ83, A13
Jaime Andres Forero Florez 1 - 0 Evgeny Valor Σ83, A12
Florea Badana 21 - 0 Alan Rivero Σ84, A7
Florea Badana 7 - 0 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Florea Badana 7 - 0 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Florea Badana 7 - 0 Ciro Volpe Σ84, A7
Florea Badana 7 - 0 Dudu Arton Σ84, A7
Florea Badana 6 - 1 Loius Mandrin Σ84, A7
Florea Badana 6 - 0 Paulo Ricardo Σ84, A7
Florea Badana 6 - 1 Diego Robin Σ84, A7
Florea Badana 5 - 1 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Florea Badana 5 - 2 John Mccleary Σ84, A7
Florea Badana 5 - 2 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Florea Badana 4 - 3 Cristiam Pulido Σ84, A7
Florea Badana 4 - 3 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Florea Badana 4 - 0 Andreas Witzdam Σ84, A7
Florea Badana 3 - 1 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Florea Badana 3 - 4 Robert Gibson Σ84, A7
Florea Badana 3 - 0 Nándor Cserényi Σ84, A7
Florea Badana 2 - 0 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Florea Badana 2 - 5 Keith Partridge Σ84, A7
Florea Badana 1 - 6 Sergei Gelser Σ84, A7
Florea Badana 0 - 7 Tony Dud Σ84, A7
Nándor Cserényi 3 - 0 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Nándor Cserényi 3 - 0 Ciro Volpe Σ84, A7
Nándor Cserényi 3 - 0 Dudu Arton Σ84, A7
Nándor Cserényi 2 - 0 Paulo Ricardo Σ84, A7
Nándor Cserényi 2 - 1 Andreas Witzdam Σ84, A7
Nándor Cserényi 1 - 1 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Nándor Cserényi 1 - 2 Alan Rivero Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 John Mccleary Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 2 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Sergei Gelser Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Loius Mandrin Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Robert Gibson Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Keith Partridge Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Daniël Du Plessis Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Diego Robin Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Florea Badana Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Cristiam Pulido Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 2 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Nándor Cserényi 0 - 3 Tony Dud Σ84, A7
Loius Mandrin 6 - 1 Seppo Karjalainen Σ84, A7
Loius Mandrin 5 - 2 Dudu Arton Σ84, A7
Loius Mandrin 4 - 3 Jaime Andres Forero Florez Σ84, A7
Loius Mandrin 4 - 3 Ciro Volpe Σ84, A7
Loius Mandrin 4 - 2 Paulo Ricardo Σ84, A7
Loius Mandrin 4 - 0 Andreas Witzdam Σ84, A7
Loius Mandrin 4 - 3 Diego Robin Σ84, A7
Loius Mandrin 4 - 2 Alan Rivero Σ84, A7
Loius Mandrin 4 - 2 Anastacio Cardoso Filho Σ84, A7
Loius Mandrin 3 - 0 Nándor Cserényi Σ84, A7
Loius Mandrin 3 - 4 Ace Di Volantiere Σ84, A7
Loius Mandrin 3 - 4 Robert Gibson Σ84, A7
Loius Mandrin 3 - 1 Attila Szerdahelyi Σ84, A7
Loius Mandrin 2 - 39 Keith Partridge Σ84, A7
Loius Mandrin 2 - 5 Cristiam Pulido Σ84, A7
Loius Mandrin 2 - 5 John Mccleary Σ84, A7
Loius Mandrin 2 - 0 Szymon Szczepaniak Σ84, A7
Σελίδα « [12 3 »Γρήγορα πήγαινε στη σελίδα: