Κατάταξη κυπέλλου - Σεζόν 72   (Γκρουπ: Pro - 16)

Τύπος:    Γκρουπ:    Σεζόν:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. Zoltán Zelei 3 Zoltán Zelei 2 Zoltán Zelei 3 Zoltán Zelei 2 Zoltán Zelei 0 Daniel Comalada
27. Mario Bochicchio 0
25. Robert Marek 2 Robert Marek 1
10. Jean Marc Surmon 1
22. Teo Pechi 2 Teo Pechi 0 Ihor Rusnak 0
18. Jo Lafrite 1
11. Ihor Rusnak 3 Ihor Rusnak 3
8. Tamás Matúz 0
5. Jorge Luiz Filho 3 Jorge Luiz Filho 2 Jorge Luiz Filho 3 Jorge Luiz Filho 1
21. Ariel Julian 0
12. Tim Sewell 1 Felix Österreicher 1
13. Felix Österreicher 2
16. Patryk Godowski 3 Patryk Godowski 2 Patryk Godowski 0
32. Daniel Harris 0
26. Alessandro Facchetti 1 Danilo Alberghetti 1
4. Danilo Alberghetti 2
3. Ferenc Koncz 3 Ferenc Koncz 3 Ferenc Koncz 1 Geoff Atkin 0 Daniel Comalada 3
17. Jonathan Beagles 0
29. James Mcgregor 1 Marek Paluch 0
19. Marek Paluch 2
14. Andrea Gaggino 2 Andrea Gaggino 0 Geoff Atkin 2
28. Dániel Fekete 1
20. Anatoli Pavlov 0 Geoff Atkin 3
6. Geoff Atkin 3
7. Martin Pospíšil 2 Martin Pospíšil 1 Juan Manuel Collova 0 Daniel Comalada 3
24. Adam Domaszewski 1
15. Juan Manuel Collova 3 Juan Manuel Collova 2
23. Fernando Souto 0
31. Alberto Osio 2 Alberto Osio 0 Daniel Comalada 3
30. Carlos Louzeiro 1
9. Adriano Barbosa 0 Daniel Comalada 3
2. Daniel Comalada 3