Κατάταξη κυπέλλου - Σεζόν 43   (Γκρουπ: Rookie - 164)

Τύπος:    Γκρουπ:    Σεζόν:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. C. Fernandez 3 C. Fernandez 2 C. Fernandez 1 T. Saccheddu 0 F. Leinsinger 3 F. Leinsinger
24. T. Pereira 0
12. A. Simões 3 A. Simões 1
20. A. Hentgs 0
14. F. Tihomir 2 F. Tihomir 1 T. Saccheddu 2
9. R. Coutinho 1
30. S. Barbosa 0 T. Saccheddu 2
8. T. Saccheddu 2
5. L. Viszlóczki 2 L. Viszlóczki 2 L. Viszlóczki 0 F. Leinsinger 3
15. M. Amadei 1
31. J. Mesquita Azevedo 0 Bye 0
23. C. Rist 0
13. M. Szemesi 3 M. Szemesi 0 F. Leinsinger 3
22. A. Cândido 0
21. K. Welik 0 F. Leinsinger 3
4. F. Leinsinger 3
3. K. Riim 3 K. Riim 3 K. Riim 2 K. Riim 3 K. Riim 0
28. Z. Krakovszki 0
19. M. Stober 0 Bye 0
25. K. Viana 0
10. P. Kovács 2 P. Kovács 2 P. Kovács 1
17. W. De Souza 1
18. C. Oger 2 C. Oger 1
6. A. Borelli 1
7. Z. Berkes 3 Z. Berkes 3 Z. Berkes 2 Z. Berkes 0
32. J. Lansink 0
27. D. Debali Escoz 0 Bye 0
29. M. Cruz 0
26. M. Piek 0 L. Novák 0 R. Guerrero 1
11. L. Novák 3
16. V. Batalla 0 R. Guerrero 3
2. R. Guerrero 2