Κατάταξη κυπέλλου - Σεζόν 45   (Γκρουπ: Rookie - 258)

Τύπος:    Γκρουπ:    Σεζόν:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. C. Earls 2 C. Earls 3 C. Earls 3 C. Earls 3 C. Earls 1 W. Kirstein
32. M. Verhouven 0
11. L. Mazza 0 Bye 0
18. K. Waszczak 0
10. L. Oliveira 3 L. Oliveira 0 D. Martin 0
23. D. Brandão 0
24. S. Oldman 0 D. Martin 3
8. D. Martin 3
5. A. Yudin 3 A. Yudin 3 A. Yudin 3 A. Yudin 0
21. T. Rachini 0
13. W. Pieron 0 Bye 0
28. M. Klajn 0
29. P. Trindade 0 Bye 0 D. Ten Vaarwerk 0
26. M. Escobar 0
19. H. Hyąri 0 D. Ten Vaarwerk 3
4. D. Ten Vaarwerk 3
3. R. Fest 3 R. Fest 3 R. Fest 1 P. Lory 0 W. Kirstein 2
14. M. Sándor 0
30. E. Raheb 0 Bye 0
22. C. De Farias 0
25. G. Echevarria 1 G. Echevarria 1 P. Lory 2
27. J. Monte 0
9. R. Honorio 0 P. Lory 2
6. P. Lory 3
7. G. Martín 3 G. Martín 3 G. Martín 0 W. Kirstein 3
17. S. Stadelmeier 0
12. K. Singh 0 Bye 0
15. M. Prates 0
16. D. Pizzo 0 Bye 0 W. Kirstein 3
31. T. Reynolds 0
20. D. Deschamps 0 W. Kirstein 3
2. W. Kirstein 3