Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Amateur - 11)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Paweł Piętka $???.???.??? Η Pipirelli 5
02.   Silvestre Fonseca $???.???.??? Β Pipirelli 28
03.   Massimo Dinolfo $???.???.??? Η Pipirelli 0
04.   Luis Lino $???.???.??? Η Pipirelli 10
05.   Malwa Koza $???.???.??? Η Pipirelli 0
06.   Muttley Boldi $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
07.   Vitor Gantois $??.???.??? Ρ Pipirelli 6
08.   Arturo Zapatero $??.???.??? Β Pipirelli 46
09.   Juca Santos $??.???.??? Ρ Pipirelli 2
10.   Walter Martucci $??.???.??? Η Pipirelli 5
11.   Juan Carlos Romero $??.???.??? Η Pipirelli 1
12.   David Brennan $??.???.??? Β Pipirelli 0
13.   Alejandro Wagner $??.???.??? Η Pipirelli 52
14.   Miguel Costa $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
15.   Davide Pasquini $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
16.   Krzysztof Kasinski $??.???.??? Η Pipirelli 0
17.   Paulo Coutinho $??.???.??? Η Pipirelli 1
18.   Pavel Štengl $??.???.??? Η Pipirelli 8
19.   Andrey Bolshakov $??.???.??? Α Pipirelli 11
20.   Michele Vassanelli $??.???.??? Η Pipirelli 0
21.   Lucio Ferreira $??.???.??? Η Pipirelli 63
22.   Gerardo Segura $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
23.   Paul Whittle $??.???.??? Ρ Pipirelli 8
24.   Patrick Potemski $??.???.??? Η Pipirelli 0
25.   Evgeny Rafalsky $??.???.??? Η Pipirelli 5
26.   Giacomo James Devilman $??.???.??? Ρ Pipirelli 46
27.   Joe Tillman $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
28.   José Francês $??.???.??? Ρ Pipirelli 36
29.   Henk Boeree $?.???.??? Η Pipirelli 0
30.   Nikola Sarac $?.???.??? Β Pipirelli 0
31.   Jussi Vasama $?.???.??? Η Pipirelli 7
32.   Carlos Ottonello $?.???.??? Α Pipirelli 0
33.   Beppe Enholm $?.???.??? Η Pipirelli 33
34.   Joshua Schönberger $?.???.??? Ρ Pipirelli 11
35.   Marco Vash $?.???.??? Η Pipirelli 0
36.   Marc Devrière $-???.??? Η Pipirelli 3
37.   Christer Malmgren $-?.???.??? Ρ Pipirelli 2
38.   Alex Campos $-?.???.??? Η Pipirelli 0
39.   Tom Karagian $-??.???.??? Ρ Pipirelli 1