Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 117)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Jorge Fernandez De Lara $??.???.??? Β Pipirelli 9
02.   Apostolos Exarkhos $??.???.??? Ρ Pipirelli 32
03.   Christian Motta $??.???.??? Ρ Pipirelli 46
04.   Dylan Cramer $??.???.??? Β Pipirelli 17
05.   Bi Fi $??.???.??? Β Pipirelli 0
06.   Csaba Czimer $??.???.??? Ρ Pipirelli 30
07.   Petr Gichev $??.???.??? Β Pipirelli 0
08.   Gdsxytdu Utyftrd $??.???.??? Β Pipirelli 0
09.   Marti Pallares $??.???.??? Β Pipirelli 0
10.   Michele Gomes $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Alex Watts $??.???.??? Β Pipirelli 0
12.   Samuel Rodriguez $??.???.??? Β Pipirelli 0
13.   Riccardo Ugolini $??.???.??? Η Pipirelli 58
14.   Mutley One $??.???.??? Β Pipirelli 0
15.   Veronika Vystorop $??.???.??? Β Pipirelli 0
16.   Vicente Jadue $??.???.??? Β Pipirelli 0
17.   Parth Shah $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Leo Brito $??.???.??? Β Pipirelli 0
19.   Tomasz Dasdasas $??.???.??? Β Pipirelli 0
20.   Just Robin $??.???.??? Β Pipirelli 0
21.   Kjell Bruneel $??.???.??? Β Pipirelli 0
22.   Slava Kabanov $??.???.??? Β Pipirelli 4
23.   Amir Atashi $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
24.   Argyris Gkionis $??.???.??? Β Pipirelli 0
25.   Luca Hylde $??.???.??? Η Pipirelli 0
26.   Nicola Balbo $??.???.??? Ρ Pipirelli 78
27.   Blits Narys $??.???.??? Η Pipirelli 0
28.   Peter Browaeys $??.???.??? Η Pipirelli 40
29.   Jerome Martin $??.???.??? Η Pipirelli 2
30.   Elite Peep $??.???.??? Β Pipirelli 2
31.   Leigh Gray $??.???.??? Α Pipirelli 0
32.   Perico Sinsemi $??.???.??? Ρ Pipirelli 5
33.   Teo Årthun $?.???.??? Β Pipirelli 0
34.   Ronald Russakov $?.???.??? Η Pipirelli 0
35.   Fado Alado $?.???.??? Η Pipirelli 12
36.   Kauan Lima $?.???.??? Β Pipirelli 0
37.   Juan Corica $-???.??? Η Pipirelli 0
38.   Detlef Duckheim $-?.???.??? Ρ Pipirelli 1