Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 150)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Nicola Giammattei $??.???.??? Β Pipirelli 68
02.   Milen Stojanov $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
03.   Radi Unknown $??.???.??? Β Pipirelli 2
04.   Anderson Santos $??.???.??? Ρ Pipirelli 17
05.   Marco Gonzalez $??.???.??? Β Pipirelli 0
06.   Tiago Costa $??.???.??? Β Pipirelli 3
07.   Матвей Комаров $??.???.??? Β Pipirelli 0
08.   Shashank Krishnan $??.???.??? Β Pipirelli 0
09.   Milok Rozkres $??.???.??? Ρ Pipirelli 1
10.   Fabian Bogarin $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Peter Poetin $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
12.   Rübīk Unknown $??.???.??? Β Pipirelli 0
13.   Nathaniel Tay $??.???.??? Β Pipirelli 0
14.   Arthur Mankop $??.???.??? Β Pipirelli 0
15.   Feliciano Cidade $??.???.??? Ρ Pipirelli 68
16.   Jonathan Yingst $??.???.??? Ρ Pipirelli 49
17.   Marcos Ig $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Mark Thompson $??.???.??? Β Pipirelli 0
19.   John Fernandez $??.???.??? Β Pipirelli 0
20.   Cameron Gardner $??.???.??? Β Pipirelli 0
21.   Marc Unknown $??.???.??? Β Pipirelli 0
22.   Wendder Julio $??.???.??? Β Pipirelli 0
23.   Zade Nethercott $??.???.??? Β Pipirelli 0
24.   Adrian Bis $??.???.??? Ρ Pipirelli 18
25.   Fatih Kurt $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
26.   Sebastian Grociak $??.???.??? Β Pipirelli 5
27.   Simone Bertagni $??.???.??? Ρ Pipirelli 16
28.   Martin Nolan $?.???.??? Ρ Pipirelli 36
29.   Samantha-michelle Zurbrügg $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
30.   Ardian Manica $?.???.??? Β Pipirelli 0
31.   Derick Hudson $?.???.??? Β Pipirelli 0
32.   Lucas Lift $?.???.??? Ρ Pipirelli 6
33.   Chris Tuckers $?.???.??? Α Pipirelli 0
34.   Piotr Początek $?.???.??? Η Pipirelli 0
35.   Jeff Dailey $?.???.??? Η Pipirelli 42
36.   John Milton $?.???.??? Η Pipirelli 0
37.   Ádám Kiss $?.??? Ρ Pipirelli 69
38.   Nariman Zhakyp $-???.??? Ρ Pipirelli 0
39.   Jethro Schwartz $-???.??? Ρ Pipirelli 27
40.   Matt Ozz $-?.???.??? Η Pipirelli 0
41.   Landerson R Santos $-?.???.??? Β Pipirelli 0
42.   Adrian Barczak $-??.???.??? Η Pipirelli 6
43.   Hildo Galindo $-??.???.??? Ρ Pipirelli 10