Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 150)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Dimitris Gkiosis $??.???.??? Ρ Pipirelli 8
02.   Kevin Parkinson $??.???.??? Β Pipirelli 0
03.   Aldo Loponi $??.???.??? Ρ Pipirelli 29
04.   Giovanni Buritti $??.???.??? Β Pipirelli 3
05.   Ytho No $??.???.??? Β Pipirelli 0
06.   Noah Hobden $??.???.??? Β Pipirelli 0
07.   Matheus Andrade $??.???.??? Β Pipirelli 0
08.   Stefano Robert Rebessi $??.???.??? Β Pipirelli 0
09.   Katerina Lazecka $??.???.??? Β Pipirelli 0
10.   Richard Oyefeso $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Pat Ma $??.???.??? Β Pipirelli 0
12.   Bruce Rergin $??.???.??? Β Pipirelli 9
13.   Streja Ovidiu $??.???.??? Η Pipirelli 0
14.   Patrick Caminzo $??.???.??? Η Pipirelli 14
15.   Rob Agraso $??.???.??? Ρ Pipirelli 5
16.   Daniel Eguia $??.???.??? Β Pipirelli 0
17.   Nicolas Duriez $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Ivan Krstic $??.???.??? Ρ Pipirelli 8
19.   Aldo Kirkh $??.???.??? Β Pipirelli 4
20.   Andrew Duah-yentumi $??.???.??? Β Pipirelli 5
21.   Hugo Ribeiro $??.???.??? Α Pipirelli 0
22.   Joan Tallios $??.???.??? Β Pipirelli 9
23.   Jonas Åkesson $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
24.   Emanuele Antonelli $??.???.??? Ρ Pipirelli 1
25.   Bradley Preen $?.???.??? Β Pipirelli 6
26.   Ildiko Szilagyi $?.???.??? Β Pipirelli 36
27.   Karl Sargent $?.???.??? Β Pipirelli 8
28.   Nagy Zoltán $?.???.??? Β Pipirelli 50