Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 150)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Stéphane Willaert $??.???.??? Ρ Pipirelli 74
02.   Fatih Dumlupınar $??.???.??? Β Pipirelli 2
03.   Jap Jum $??.???.??? Β Pipirelli 0
04.   Alexander Potapov $??.???.??? Β Pipirelli 4
05.   Miguel Galindo $??.???.??? Ρ Pipirelli 63
06.   Mark Pattos $??.???.??? Β Pipirelli 0
07.   Alex Sosa $??.???.??? Β Pipirelli 0
08.   Gianluca Rampoldi $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
09.   Gabriel Almeida $??.???.??? Β Pipirelli 0
10.   Ivan Betmen $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
11.   Nathan Friesen $??.???.??? Β Pipirelli 0
12.   Giovanni Buritti $??.???.??? Β Pipirelli 0
13.   Philip Sarastov $??.???.??? Β Pipirelli 0
14.   Szymon Uszak $??.???.??? Β Pipirelli 14
15.   Aldo Loponi $??.???.??? Ρ Pipirelli 29
16.   Charles Cousins $??.???.??? Β Pipirelli 0
17.   Martin Pais $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Fred Bel $??.???.??? Β Pipirelli 0
19.   Streja Ovidiu $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
20.   Suriyeli Yarışçı Reis $??.???.??? Β Pipirelli 0
21.   Hmzh_ Rspl $??.???.??? Β Pipirelli 0
22.   Böhler Leon $??.???.??? Β Pipirelli 0
23.   Shashwat Srivastava $??.???.??? Β Pipirelli 0
24.   Bluebomb Singh $??.???.??? Β Pipirelli 0
25.   Edoardo Filini $??.???.??? Β Pipirelli 0
26.   Bruce Rergin $?.???.??? Ρ Pipirelli 30
27.   Peter Spitzer $?.???.??? Ρ Pipirelli 10
28.   Pedro Iglesias $?.???.??? Η Pipirelli 62
29.   Ahmet Murat Ersel $?.???.??? Β Pipirelli 0
30.   Rodrigo Tenório $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
31.   Dirk Junghans $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
32.   Milen Chatov $?.???.??? Η Pipirelli 11
33.   Robert Szołtysik $?.???.??? Β Pipirelli 3
34.   Giorgio Palmieri $-??.???.??? Β Pipirelli 14
35.   Jansen Santos $-??.???.??? Β Pipirelli 20