Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 150)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Jami Suikki $??.???.??? Β Pipirelli 22
02.   Salvo Spascio $??.???.??? Β Pipirelli 0
03.   László Kolozsvári $??.???.??? Η Pipirelli 21
04.   Streja Ovidiu $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
05.   Biagio Savino $??.???.??? Β Pipirelli 16
06.   Bostjan Smigl $??.???.??? Β Pipirelli 10
07.   Nicolas Duriez $??.???.??? Β Pipirelli 16
08.   Levente Kiss $??.???.??? Β Pipirelli 0
09.   Péter Kovács $??.???.??? Β Pipirelli 0
10.   Karl Sargent $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Fishman Dan $??.???.??? Ρ Pipirelli 10
12.   Ivan Krstic $??.???.??? Β Pipirelli 0
13.   Patrick Caminzo $??.???.??? Β Pipirelli 0
14.   Dmitry Aksenenko $??.???.??? Β Pipirelli 0
15.   Tomáš Polášek $??.???.??? Β Pipirelli 0
16.   Ronier Ortiz $??.???.??? Β Pipirelli 0
17.   Joan Tallios $??.???.??? Β Pipirelli 42
18.   Rob Agraso $??.???.??? Β Pipirelli 1
19.   Bruce Rergin $??.???.??? Β Pipirelli 0
20.   Martin Trifonov $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
21.   Giovanni Buritti $??.???.??? Β Pipirelli 6
22.   Aldo Kirkh $??.???.??? Β Pipirelli 0
23.   Aldo Loponi $??.???.??? Ρ Pipirelli 37
24.   Francesco Mascolo $??.???.??? Β Pipirelli 8
25.   Jonas Åkesson $??.???.??? Β Pipirelli 6
26.   Giuseppe Jozsef Mascolo $??.???.??? Β Pipirelli 0
27.   Jaeseon Song $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
28.   Matheus Almeida $?.???.??? Β Pipirelli 0