Χρήματα και επίπεδα μονοθεσίου (Γκρουπ: Rookie - 94)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Όνομα Χρήματα Επίπεδα μονοθεσίου Χαρακτηριστικά μονοθεσίου Ελαστικά Πόντοι
01.   Davy Van Den Abbeele $??.???.??? Η Pipirelli 114
02.   Lukin Pukin $??.???.??? Β Pipirelli 78
03.   Rene Rodrigues $??.???.??? Β Pipirelli 8
04.   Matthew Deaux $??.???.??? Β Pipirelli 0
05.   Norbert Gál $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
06.   Slavko Prohaska $??.???.??? Ρ Pipirelli 12
07.   Matias Tapia $??.???.??? Β Pipirelli 0
08.   Nemanja Djurdjevic $??.???.??? Ρ Pipirelli 25
09.   Bartosz Kącikowski $??.???.??? Β Pipirelli 0
10.   Ivan Nogueras $??.???.??? Β Pipirelli 0
11.   Lorene Meyer $??.???.??? Β Pipirelli 0
12.   Franck Lomenie $??.???.??? Η Pipirelli 48
13.   Miltiadis Giannou $??.???.??? Β Pipirelli 0
14.   Oliver Searles $??.???.??? Β Pipirelli 0
15.   Art De Hamel $??.???.??? Β Pipirelli 0
16.   Jonathan Copson $??.???.??? Ρ Pipirelli 0
17.   Benedek Árpád $??.???.??? Β Pipirelli 0
18.   Jose Conde $??.???.??? Β Pipirelli 0
19.   Umom Lels $??.???.??? Β Pipirelli 0
20.   Marcelo Fuga $??.???.??? Η Pipirelli 8
21.   Bruno Marques $??.???.??? Ρ Pipirelli 3
22.   István Kiss $?.???.??? Ρ Pipirelli 30
23.   Radovan Stojanović $?.???.??? Η Pipirelli 48
24.   Aldi Dinga $?.???.??? Ρ Pipirelli 0
25.   Gerard Allison $?.???.??? Β Pipirelli 18
26.   Thodwris Takoulas $-???.??? Ρ Pipirelli 74
27.   Ioannis Theodoritsis $-???.??? Ρ Pipirelli 4
28.   Valerio Morrone $-??.???.??? Β Pipirelli 4
29.   Alvin Jacob $-??.???.??? Β Pipirelli 0
30.   Gancho Ganchev $-??.???.??? Β Pipirelli 16
31.   Stefanie Meuslich $-??.???.??? Β Pipirelli 17