Γραμμή Εκκίνησης (Γκρουπ: Rookie - 38 | Σεζόν: 15 | Αγώνας: 17)

Επιλέξτε άλλο Όμιλο:  Σεζόν:  Αγώνας:

Pole
Pete Ylikoski
 
  3:10.620
  (+0.000)

2
Marius Slavinskas
 
  3:11.683
  (+1.063)

3
Lukas Giniotis
 
  3:12.809
  (+2.189)

4
Raimonda Klikūnaitė
 
  3:16.461
  (+5.841)

5
Vele Cegar
 
  3:16.506
  (+5.886)

6
Josh Chin
 
  3:17.537
  (+6.917)

7
Dominik Dąbkowski
 
  3:18.700
  (+8.080)

8
Roberto Costa
 
  3:20.160
  (+9.540)

9
Tommi Keinänen
 
  3:20.838
  (+10.218)

10
Glenn Brijs
 
  3:21.092
  (+10.472)

11
Ainsley Darby
 
  3:22.252
  (+11.632)

12
Albert Swayne
 
  3:23.249
  (+12.629)

13
Wim Dierckx
 
  3:23.286
  (+12.666)

14
Alessandro Santo
 
  3:24.606
  (+13.986)

15
Eric Fok
 
  3:25.080
  (+14.460)

16
Chris Eyre
 
  3:25.505
  (+14.885)

17
Martin Stuban
 
  3:25.662
  (+15.042)

18
Jan Malec
 
  3:25.860
  (+15.240)

19
Jeremy Alsop
 
  3:26.077
  (+15.457)

20
Maicon Fierz
 
  3:26.567
  (+15.947)

21
Tomás Marques
 
  3:26.914
  (+16.294)

22
Schirley Mochi
 
  3:26.995
  (+16.375)