Γραμμή Εκκίνησης (Γκρουπ: Amateur - 91 | Σεζόν: 73 | Αγώνας: 8)

Επιλέξτε άλλο Όμιλο:  Σεζόν:  Αγώνας:

Pole
Pipirelli Gustavo Guerra
 
  3:08.781
  (+0.000)

2
Pipirelli Kostas Kotsis
 
  3:09.775
  (+0.994)

3
Pipirelli Jaanus Liit
 
  3:10.006
  (+1.225)

4
Pipirelli Sebastian Ricciuto
 
  3:10.803
  (+2.022)

5
Pipirelli Dani Fekete
 
  3:11.253
  (+2.472)

6
Pipirelli Gergő Csernátoni
 
  3:11.432
  (+2.651)

7
Pipirelli Kristóf Keszthelyi
 
  3:12.580
  (+3.799)

8
Pipirelli Nathanael Williamson
 
  3:12.699
  (+3.918)

9
Pipirelli Diego Borçoi
 
  3:13.215
  (+4.434)

10
Pipirelli Aleksandar Galbulev
 
  3:13.386
  (+4.605)

11
Pipirelli Gorka Bollo
 
  3:13.485
  (+4.704)

12
Pipirelli Marcelo Ascencio
 
  3:13.997
  (+5.216)

13
Pipirelli Marcelo Rodrigues
 
  3:14.372
  (+5.591)

14
Pipirelli Pierre Luthon
 
  3:14.420
  (+5.639)

15
Pipirelli Ossi Heikkinen
 
  3:14.435
  (+5.654)

16
Pipirelli Alejandro Villarreal
 
  3:14.483
  (+5.702)

17
Pipirelli Janne Hyytiäinen
 
  3:14.566
  (+5.785)

18
Pipirelli Milan Tomic
 
  3:15.136
  (+6.355)

19
Pipirelli Martin Shopov
 
  3:15.418
  (+6.637)

20
Pipirelli Nikos Roukas
 
  3:15.431
  (+6.650)

21
Pipirelli Dawid Kudłacz
 
  3:15.440
  (+6.659)

22
Pipirelli Diogenes Resende
 
  3:15.464
  (+6.683)

23
Pipirelli Eduardo Cordoba
 
  3:16.339
  (+7.558)

24
Pipirelli Sergio Ayuso
 
  3:16.483
  (+7.702)

25
Pipirelli Gilberto Senandes
 
  3:16.837
  (+8.056)

26
Pipirelli Sarca Felician
 
  3:17.118
  (+8.337)

27
Pipirelli Michele Martinelli
 
  3:17.607
  (+8.826)

28
Pipirelli Rudy Garriga
 
  3:17.823
  (+9.042)

29
Pipirelli Tobias Schneider
 
  3:17.991
  (+9.210)

30
Pipirelli William Schumann
 
  3:19.451
  (+10.670)

31
Pipirelli Tamás Zsipi
 
  3:19.883
  (+11.102)

32
Pipirelli Jeff Payne
 
  3:20.068
  (+11.287)

33
Pipirelli Renato Dell
 
  3:20.332
  (+11.551)

34
Pipirelli Alton Randwick
 
  3:21.761
  (+12.980)

35
Pipirelli David Gui
 
  3:22.104
  (+13.323)

36
Pipirelli Stephane Bouyge
 
  3:24.921
  (+16.140)

37
Pipirelli Donizete Goyano
 
  3:25.461
  (+16.680)