Grand Prix Racing Online - Όροι Χρήσης

0. Σημαντικό

Αυτή είναι μία ελεύθερη μετάφραση των επίσημων Όρων Υπηρεσίας του GPRO. Το GPRO δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε αυτήν τη μετάφραση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, και σε περίπτωση διαφωνίας, η αγγλική έκδοση είναι πάντα σωστή.

1. Αποδοχή των όρων και τροποποιήσεων μέσω της χρήσης

Με την εισοδό σας σε αυτή την ιστοσελίδα (www.GPRO.net), ή οποιαδήποτε απο τις σελίδες της, σημαίνει τη συμφωνία σας με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, την οποία διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα/υπηρεσία.

2. Λογαριασμός Μέλους

Πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών για να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο. Δηλώνετε, εγγυάστε και δεσμεύεστε ότι ικανοποιείτε αυτή την ηλικιακή απαίτηση. Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, θα λάβετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας και των δύο στοιχείων σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να διατηρηθεί. Όλες οι δραστηριότητες που συμβαίνουν κάτω από την χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας είναι πλήρη ευθύνη σας. Σε περίπτωση τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του password ή του λογαριασμού σας, ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, θα πρέπει να ενημερώσετε το προσωπικό του Grand Prix Racing Online (“GPRO”). Επιπλέον, συμφωνείται ότι το GPRO δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να συμμορφωθεί με την παράγραφο 2.

3. Αρμοδιότητες μελών και συμπεριφοράς

Αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα γραφικά, το κείμενο, η μουσική, ο ήχος, το βίντεο, το λογισμικό, τα μηνύματα και όλα τα άλλα υλικά ("περιεχόμενο") σε αυτόν τον ιστότοπο, είτε διατίθενται δημόσια είτε ιδιωτικά, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το περιεχόμενο. Εσείς ο χρήστης και όχι η GPRO είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο που ανεβάζετε, αναρτάτε ή μεταδίδετε μέσω της υπηρεσίας που παρέχουμε. Το περιεχόμενο που αναρτάται μέσω της υπηρεσίας μας δεν ελέγχεται από την GPRO και ως εκ τούτου δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα του εν λόγω περιεχομένου. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να εκτεθείτε σε περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή αποδοκιμαστέο. Η GPRO δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λαθών ή παραλείψεων στο περιεχόμενο, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που υποβάλλεται, αναρτάται, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μεταδίδεται με άλλο τρόπο μέσω αυτής της υπηρεσίας.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για να δημοσιεύετε, να μεταφορτώνετε, να στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να κοινοποιείτε με άλλο τρόπο πληροφορίες, άλλο υλικό ή περιεχόμενο το οποίο:

- Είναι κατοχυρωμένα με πνευματικά δικαιώματα, εκτός εάν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έγκυρος κάτοχος άδειας χρήσης του εν λόγω υλικού και έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε στην GPRO όλα τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης που σχετίζονται με το εν λόγω υλικό.
- Αποκαλύπτει εμπορικά μυστικά, εκτός εάν είστε ο ιδιοκτήτης τους ή είστε ο έγκυρος δικαιοδόχος του εν λόγω υλικού και έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε στην GPRO τα δικαιώματα και τις άδειες που ορίζονται στην ενότητα 8 της παρούσας συμφωνίας,

- Παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων ή τα δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας άλλων,
- Είναι άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό, παρενοχλητικό, καταχρηστικό, μισητό, συκοφαντικό ή ενοχλητικό για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ή παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, όπως καθορίζεται από την GPRO κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια,
- Είναι σεξουαλικά προκλητικό,
- μπορεί να βλάψει τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο
- Αποτελεί διαφήμιση ή πρόσκληση για επιχειρήσεις, έρευνες, διαγωνισμούς, αλυσιδωτές επιστολές ή συστήματα πυραμίδας,
- Περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες ή άλλα προγράμματα ή μηχανές προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό να βλάψουν, να παρεμβαίνουν δυσμενώς, να υποκλέψουν ή να απαλλοτριώσουν κρυφά οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

- Να χρησιμοποιείτε ελλιπείς, ψευδείς ή ανακριβείς βιογραφικές πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες για σκοπούς εγγραφής ως χρήστης της Υπηρεσίας ή για σκοπούς εγγραφής για οποιεσδήποτε προσφορές που προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας,
- Να υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, ενός διαχειριστή ιστοσελίδας GPRO ή ενός συντονιστή, ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο ψευδώς την υπαγωγή σας σε κάποιο πρόσωπο ή οντότητα,
- Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τεχνολογία ή υπηρεσία που αποκρύπτει ή ανωνυμοποιεί την ταυτότητα ή την τοποθεσία σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διακομιστών μεσολάβησης, εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), κόμβων εξόδου TOR ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρωτοκόλλων κάλυψης IP ή ανωνυμοποίησης. Αυτός ο περιορισμός ισχύει για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ακεραιότητα της υπηρεσίας μας, να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις και να αποτρέψουμε την κατάχρηση. Η παραβίαση αυτής της πολιτικής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή ή τον τερματισμό της πρόσβασής σας στην υπηρεσία, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, και μπορεί να οδηγήσει περαιτέρω σε νομικές ενέργειες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.
- Να διαγράψετε ή να αναθεωρήσετε οποιοδήποτε υλικό ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε άλλου χρήστη της υπηρεσίας,
- Συλλέγετε, συλλέγετε ή στέλνετε πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους,
- παραβιάζετε εκούσια ή ακούσια οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κανονισμών που εκδίδονται από οποιοδήποτε χρηματιστήριο αξιών,
- να "παρακολουθείτε" ή να παρενοχλείτε με άλλο τρόπο άλλον ή να συλλέγετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα για άλλους χρήστες.
- Να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της Υπηρεσίας,
- Να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή πρόγραμμα για να παρέμβετε ή να προσπαθήσετε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της Υπηρεσίας ή σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που διεξάγεται σε αυτόν τον ιστότοπο,
- Να χρησιμοποιείτε ή να επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε μηχανή, λογισμικό, εργαλείο, πράκτορα ή άλλη συσκευή ή μηχανισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, φυλλομετρητών, αράχνες, ρομπότ, άβαταρ ή ευφυείς πράκτορες) για να πλοηγηθείτε ή να αναζητήσετε την Υπηρεσία για να συλλέξετε ή με άλλο τρόπο να συλλέξετε πληροφορίες από την Υπηρεσία που θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό,
- να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας για την ανάρτηση ή την προβολή σχολίων ή την αποστολή ή τη λήψη υλικού, ή
- να επιχειρήσετε να αποκρυπτογραφήσετε, να αποσυμπιέσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε αντίστροφη μηχανική οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος της Υπηρεσίας χωρίς προηγούμενη άδεια από το προσωπικό του GPRO.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην παραβιάζετε ή να μην επιχειρείτε να παραβιάσετε την ασφάλεια της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό:

- Πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για εσάς ή σύνδεση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχετε εξουσιοδότηση πρόσβασης,
- Απόπειρα διερεύνησης, σάρωσης ή δοκιμής της ευπάθειας ενός συστήματος ή δικτύου ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση,
- Προσπάθεια παρέμβασης στην υπηρεσία προς οποιονδήποτε χρήστη, υποδοχέα ή δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της υποβολής ιού στην Υπηρεσία ή της υπερφόρτωσης, της "πλημμύρας", του "spamming", του "mailbombing" ή της "κατάρρευσης" της Υπηρεσίας,
- Αποστολή μη ζητηθέντος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών ενεργειών ή/και διαφημίσεων προϊόντων ή υπηρεσιών,
- Πλαστογράφηση οποιασδήποτε επικεφαλίδας πακέτου TCP/IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών επικεφαλίδας σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευση. Οι παραβιάσεις της ασφάλειας του συστήματος ή του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

Αναγνωρίζετε ότι η GPRO δεν προ-ελέγχει το Περιεχόμενο, αλλά ότι το προσωπικό της GPRO έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αρνηθεί, να αλλάξει ή να μετακινήσει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας. Χωρίς να περιορίζονται τα παραπάνω, η GPRO και το προσωπικό της έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να αφαιρούν οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει τις ΤΟΣ ή είναι με άλλο τρόπο επιλήψιμο. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε εξάρτησης από την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα του εν λόγω Περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να βασιστείτε σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από την GPRO ή υποβλήθηκε στην GPRO.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η GPRO μπορεί να διατηρήσει το Περιεχόμενο και μπορεί επίσης να αποκαλύψει το Περιεχόμενο:

(α) για τους σκοπούς της ορθής διαχείρισης του λογαριασμού σας σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες λειτουργίας της GPRO ή/και
(β) εάν απαιτείται από το νόμο ή με την καλή πίστη ότι οποιαδήποτε τέτοια διατήρηση ή αποκάλυψη είναι εύλογα απαραίτητη για:
(γ) τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες,
(δ) την επιβολή των ΔΟΠ,
(ε) να ανταποκριθεί σε ισχυρισμούς ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων,
(στ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας της GPRO, των χρηστών της και του κοινού.

Αναγνωρίζετε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου σας, ενδέχεται να περιλαμβάνει μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων και αλλαγές για τη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των δικτύων ή συσκευών σύνδεσης. Η GPRO διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβασή σας σε ορισμένα ή όλα τα τμήματα της Υπηρεσίας της, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην παρούσα παράγραφο ανά πάσα στιγμή.

4. Όχι μεταπώληση της υπηρεσίας

Συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαράγεται, να διπλασιάσεται, να αντιγράψετεμ να πουλήσετε, να μεταπωλείσετε, ή να εκμεταλλευτείται οποιοδήποτε μέρος αυτής της υπηρεσίας, ή χρήση αυτής της υπηρεσίας ή την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία για εμπορικούς σκοπούς.

5. Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία

Το GPRO διατηρεί το δικαίωμα, από καιρό σε καιρό, ανά πάσα στιγμή, να τροποποίησει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) με ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το GPRO δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

6. Τερματισμός

Συμφωνείτε στο οτι είναι στην διακριτική ευχέρεια του GPRO, να τερματίσει τον κωδικό, τον λογαριασμό( ή οποιοδήποτε τμήμα του) ή την χρήση της υπηρεσίας, και να διαγράψει και να απορρίψει οποιοδήποτε υλικό μέσα στην υπηρεσία, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, για μη επαρκή χρήση ή εαν το GPRO πιστεύει οτι εχετε παραβεί ή εχετε δράσει ασυνεπώς με τους όρους χρήσης ή με το ήθος αυτών. Το GPRO μπορεί επίσης πάνω στην διακριτική ευχέρεια του και σε οποιαδήποτε στιγμή να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας, ή οποιδήποτε τμήμα της, με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε οτι οποιαδήποτε διακοπή της πρόσβασης στην υπηρεσία κάτω από τους όρους χρήσης μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προειδοποίηση, και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε οτι το GPRO μπορεί να απενεργοποιήσει ή να διαγράψει αμέσως τον λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και αρχεία σε αυτόν και/ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε μελλοντική πρόσβαση σε τέτοια αρχεία ή την υπηρεσία. Επιπλέον, συμφωνείτε οτι το GPRO δεν υπόκειται σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε διακοπή τις πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

7. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε εμάς και τους εκπροσώπους μας και των αντίστοιχων θυγατρικών, συγγενών μας, διευθυντών, στελέχων, των αντιπροσώπων, των δικαιοπαρόχων, των ανεξάρτητων εργολάβων, συνεταίρων ή άλλων συνεργατών και υπαλλήλων από και έναντι όλων των υποχρεώσεων, απαιτήσεων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από το περιεχόμενο που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω της υπηρεσίας αυτής, την χρήση της υπηρεσίας από εσάς, την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή την παραβίαση των δικαιωμάτων του άλλου.

8. Αποποίηση ευθυνών

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ:
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ." ΤΟ GPRO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΥ, ‘Η ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΤΟ GPRO ΑΠΟΠΟΙΗΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΧΩΡΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, ΤΟ GPRO ΑΠΟΠΟΙΗΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ (i) ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, (ii) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ‘Η ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (iii) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ, (iv) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (v) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΙ (vi) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, Ή ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ GPRO Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΣ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΤΟ GPRO ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΠΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

9. Περιορισμός της ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ GPRO Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥΣ, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕ, ΕΙΔΙΚΕΣ, Ή ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Ή ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΦΑΛΜΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΛΑΤΤΩΜΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΓΡΑΜΜΗΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ GPRO ΔΕΝ Ή ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΥΣΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ GPRO Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟ Ή ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ Ή ΑΙΤΙΑ Ή ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ.

10. Σημείωση

Οι ανακοινώσεις που προορίζονται για εσάς θα γίνουν με ανακοίνωση στο φόρουμ, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλλονται στην υπηρεσία, ή στην ενότητα ανακοίνωση της υπηρεσίας. Η Υπηρεσία μπορεί επίσης να παράσχει ειδοποιήσεις σχετικά με αλλαγές στο είδος της υπηρεσίας ή άλλα θέματα, εμφανίζοντας ειδοποιήσεις ή συνδέσμους για ειδοποιήσεις γενικά στην Υπηρεσία.

11. Αλλαγές

Αλλαγές στους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μπορεί να συμβούν ανα πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι τους έχετε διαβάσει πριν προβείται σε οποιαδήποτε ενέργεια που ενδέχεται να υπόκειται στα εν λόγω έγγραφα. Το GPRO θα προσπαθήσεις να σας ενημερώσει για αυτές τις αλλαγές, αλλά δεν παρέχει εγγυήσεις.