Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Amateur - 10)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  J. Bruschi Matteo Buttarelli 143 $818.231 7   - - - - 22
02.  A. Kasapoglu Luis de la Rosa 140 $481.058 15   - - - - 15
03.  A. Pearson Geoff Di Resta 138 $995.555 14   - - - - 24
04.  R. Esis Carrasquel Ferdinando Chinosi 137 $2.077.464 11   - - - - 9
05.  V. Diéguez Thomas Mass 136 $750.000 9   - - - - 18
06.  M. Portuga Peter Rast 128 $1.120.000 6   - - - - 35
07.  P. Kovač Paul Alliot 127 $784.000 9   - - - - 10
08.  A. Morello Jose Jarier 120 $548.000 9   - - - - 8
09.  T. Ivanchev Maro Kirchhöfer 120 $1.774.250 10   - - - - 10
10.  D. Menoni Celso García 118 $756.000 10   - - - - 5
11.  D. Smith Tony Paulo Diniz 118 $538.608 12   - - - - 24
12.  S. Arnaud Shinji Hasemi 115 $812.000 17   - - - - 27
13.  J. Slevin Franck Marsoin 114 $762.020 14   - - - - 15
14.  G. Dottori Tony Henton 113 $555.000 9   - - - - 2
15.  A. Leoni Eddie Palmer 113 $575.200 9   - - - - 9
16.  R. Spevak Geoff Hamilton F 113 $492.800 9   - - - - 13
17.  M. Rip Pierre Danner 112 $555.555 9   - - - - 8
18.  J. Nicora Klaas van der Zande 112 $480.000 1   - - - - 11
19.  A. Martez Keke Häkkinen 112 $550.000 9   - - - - 1
20.  C. De Luna Lucu Langes 109 $558.208 9   - - - - 18
21.  D. Bosanac Florinel Bunica 107 $672.000 2   - - - - 12
22.  J. Misiego Gary Sutcliffe 107 $610.000 9   - - - - 26
23.  M. Kaasik Pascal la Rosa 104 $831.000 7   - - - - 26
24.  B. Naveed Ian Quaife-Hobbs F 103 $582.400 9   - - - - 3
25.  E. Arnold Giorgio Franchi 102 $385.728 15   - - - - 32
26.  A. Abad Gabriele Toccacelo 102 $487.200 11   - - - - 16
27.  E. Alves Benoit Treluyer 102 $1.044.000 9   - - - - 5
28.  A. Chmielewski Michael Van Lagen 99 $595.840 7   - - - - 8
29.  Z. Albert Gianfranco Nocera 99 $822.752 9   - - - - 1
30.  A. Lutman Enrico Giunti 99 $900.000 9   - - - - 4
31.  K. Rino Ian Love 98 $490.000 9   - - - - 3
32.  M. Dias Jose Boesel 97 $500.000 9   - - - - 2
33.  F. Rujzl Carlos Félix da Costa 96 $1.102.080 9   - - - - 6
34.  J. Doe Ronnie Bremer 95 $875.000 9   - - - - 8
35.  R. Do Carmo António Chaves 93 $173.600 14   - - - - 8
36.  R. Láng Mark Walker 91 $450.000 9   - - - - 1
37.  D. Ferin Ayrton da Silva Ramos 82 $689.920 9   - - - - 25