Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Amateur - 24)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  C. Bonfanti Stefano Rigon F 144 $543.847 10   - - - - 30
02.  C. Stoner Hayden Mostert 144 $672.000 10   - - - - 25
03.  K. Józwik Luiz Felipe Massa 139 $888.220 13   - - - - 30
04.  T. Floid Jim Mansell 137 $840.000 1   - - - - 10
05.  T. Prince Elio Latif 131 $872.359 10   - - - - 11
06.  M. Donati Corrado Bandini 130 $693.558 12   - - - - 10
07.  P. Grigore Boy Wilkens 128 $1.896.652 10   - - - - 10
08.  M. Busato Luc Dillmann 125 $685.311 11   - - - - 10
09.  K. Stroganov Damien Miles 121 $1.344.000 11   - - - - 14
10.  A. Fragoso Paul Clairay 119 $547.777 8   - - - - 3
11.  M. Huber Ronnie Trulli R 119 $575.000 10   - - - - 16
12.  A. Ramos Divina Pryce 117 $549.067 8   - - - - 19
13.  J. Silva Junior Kazuya Yoshimoto 117 $777.728 14   - - - - 23
14.  A. De Swardt Cyndie Regazzoni 117 $675.000 10   - - - - 9
15.  A. Criado Dominick Van Lagen 116 $341.197 13   - - - - 10
16.  E. Corna Matthew Rossiter 116 $678.502 10   - - - - 20
17.  J. Wera Mika Lehto 115 $745.089 13   - - - - 8
18.  E. Macor Jeff Busch 115 $550.000 9   - - - - 29
19.  I. Ivanov Hideki Motoyama 114 $850.000 14   - - - - 16
20.  J. Francês Stephen Plowman 113 $733.824 10   - - - - 19
21.  D. Delano John Christodoulou 112 $545.000 12   - - - - 1
22.  D. Vargas Pete Carpenter 110 $854.448 16   - - - - 3
23.  M. Molteni Nigel Hankey 108 $477.676 10   - - - - 11
24.  D. Moreno Colin Summerton 107 $1.000.100 9   - - - - 6
25.  D. Mcconnell Alberto Tarquini 107 $752.640 10   - - - - 1
26.  M. Bogic William Driver 106 $810.000 10   - - - - 18
27.  J. Becker Jonathan Manning 104 $1.700.000 10   - - - - 4
28.  D. Panić Raffaele Valsecchi 102 $798.032 10   - - - - 15
29.  P. Labuš Alan Mostert 102 $560.000 10   - - - - 5
30.  J. Rutter Ricardo Carlos Pace 99 $1.030.400 10   - - - - 13
31.  K. Laskaridis Greg Facetti 99 $300.000 10   - - - - 29
32.  J. Larsen Nick Austin 96 $678.238 13   - - - - 17
33.  C. Brou Kim Jelley R 94 $565.600 10   - - - - 9
34.  R. Rebelo Vic Bell 94 $675.951 10   - - - - 5
35.  C. Elshof Jonathan Evans 88 $318.976 17   - - - - 11