Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Amateur - 35)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Staff OA    
01.  P. Cordier Paul Barber 149 $1.232.000 5   - - - - 23
02.  Y. Raf Ukyo Takagi 147 $983.450 5   - - - - 23
03.  R. Joanny Antonio Nasr 144 $672.000 1   - - - - 11
04.  F. Antonio Wayne Oakes 139 $621.600 10   - - - - 7
05.  F. Campos Stefan Heyer F 139 $561.971 3   - - - - 14
06.  I. Ŝerbakov Luc Lapierre 134 $1.100.000 5   - - - - 21
07.  A. Katayama Ronnie Alboreto 129 $1.010.262 6   - - - - 33
08.  J. Izquierdo Ricardo Hoffman 127 $1.120.000 8   - - - - 4
09.  E. Ottone Darren Cheever 126 $576.156 5   - - - - 5
10.  R. Fernandes Carlo Maria Paletti 122 $1.008.000 11   - - - - 26
11.  O. Miliauskas Tim Rudersdorf 122 $2.500.000 4   - - - - 8
12.  Z. Göndör Alice Bernstorff 118 $840.000 2   - - - - 5
13.  Y. Van Marion Shinji Fushida 116 $784.000 4   - - - - 4
14.  S. Gray Euan Oliver 115 $1.213.858 4   - - - - 1
15.  J. Garcia Giovanna Morbidelli 112 $1.131.200 6   - - - - 6
16.  K. Warren Danny Clarke 112 $643.800 8   - - - - 6
17.  K. Kwiecień Ryan Vasser 112 $664.060 4   - - - - 11
18.  C. Metaxas Gianmaria Amati 111 $555.000 12   - - - - 7
19.  D. Schmidt Katherine Keegan 111 $415.000 4   - - - - 7
20.  S. Storteboom Adrian Wehrlein 110 $1.123.942 7   - - - - 15
21.  J. García Marcus Cooper 110 $905.000 5   - - - - 14
22.  M. Ingallinera Gianmaria Modena 109 $896.000 2   - - - - 5
23.  J. Henrique Emilio Gene 108 $700.000 10   - - - - 1
24.  G. Omar Tony Firman 108 $1.440.000 4   - - - - 8
25.  Z. Négyesi Patric Foitek 107 $476.672 9   - - - - 28
26.  D. Atkinson Patrick Dana 105 $512.799 4   - - - - 1
27.  M. Calzon Yannick Alphand 102 $580.000 12   - - - - 11
28.  K. Ałaszkiewicz Bryan Vasser 102 $500.000 4   - - - - 5
29.  V. Klimanov Pasin Los 102 $793.520 8   - - - - 3
30.  L. Nishihata Fernando Clos 101 $722.000 7   - - - - 10
31.  A. Ortega Nicolas Larrauri 101 $520.000 4   - - - - 4
32.  D. Monteiro Alice Sims 100 $478.268 4   - - - - 20
33.  M. Tarondo Joao Campaniço 98 $580.645 12   - - - - 19
34.  A. Lodi Jean-Pierre Hesnault 97 $518.056 10   - - - - 4
35.  F. Del Campo Alex Carpenter 93 $600.000 8   - - - - 16
36.  S. Acosta Clay Grosjean 91 $293.530 17   - - - - 14
37.  A. Kowalski Greg Zanardi 88 $430.000 7   - - - - 1
38.  M. Capra Paul Rossiter 87 $844.444 4   - - - - 4
39.  K. Hegedűs - - - -   - - - - 1
40.  E. Decaluwe - - - -   - - - - 1