Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Pro - 2)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Staff OA    
01.  E. Ruseckas Oliver Gassman 171 $1.596.000 4   Calvin Cowperthwaite 95 $300.000 11 42
02.  S. Verly Jim Gassman 163 $1.436.501 8   Ronald Whitmarsh 92 $310.333 16 37
03.  S. Seppä James Gassman 158 $780.000 10   Georgi Marmiroli 121 $370.000 5 28
04.  D. Karda Marc Niederhauser 157 $1.798.530 5   Nicolo Sordo 100 $345.000 5 14
05.  M. Scorinoff Nigel Powell 153 $1.191.679 5   - - - - 23
06.  D. De Palma Manfred Bellof 151 $1.337.943 5   Malcolm Gow 95 $360.000 5 24
07.  M. Bulacio Pérez Robert Conway 150 $1.232.000 6   Robin Brown 90 $760.000 5 24
08.  J. Carlos Divina Surtees 145 $1.700.001 5   Boss Newey 95 $750.001 5 51
09.  J. Ferrari Dave Courage 143 $550.000 5   Cesare Colombo 85 $400.000 5 20
10.  G. Gaggino Robert Glock 142 $1.360.000 6   Pat Lisles 91 $666.666 5 10
11.  T. Kuusela Bill Wickens 142 $900.000 8   - - - - 8
12.  A. Siracusa Hernando Rosset 142 $1.120.000 5   Adrian Peter 70 $265.000 6 24
13.  Ł. Magoński Sam Barber 141 $1.671.000 9   - - - - 14
14.  H. Ekholm Ukyo Katayama 141 $427.211 10   Bernard Prost 76 $290.000 10 20
15.  E. Carpio Mirko Latif 140 $750.000 12   Christian Gow 84 $385.000 5 24
16.  D. Smirnov Otto Zuber 140 $621.600 4   Paul Robinson 91 $501.000 8 24
17.  D. Smith Tristan Pironi 140 $750.000 5   Alan Ryan 94 $430.000 6 37
18.  C. Magyari Joachim Sutil 139 $1.145.521 10   Terence Brown 79 $500.000 4 26
19.  J. Gainsford Ralph Franchitti 138 $827.499 9   - - - - 32
20.  D. Couto Fernando Gené 137 $560.000 10   - - - - 28
21.  P. Olofsson Piercarlo Leoni 137 $445.000 5   Pat Gentry 82 $375.000 5 31
22.  C. Vlad Nick Kennedy 136 $677.376 13   - - - - 10
23.  P. Neu Tiff Mansell 136 $633.624 11   - - - - 16
24.  S. Piirimägi Michael Glock 135 $675.000 8   Robin Mosley 84 $550.000 5 5
25.  S. Sunderland Riccardo La Rosa 135 $458.209 15   Dick Message 90 $550.000 5 27
26.  R. Thompson Andrea Surer 135 $747.618 14   - - - - 30
27.  S. Lopez Loic Pilet 135 $657.166 5   Ross Coughlan 74 $300.000 5 8
28.  R. Marques Matthew Bailey 134 $1.720.000 16   Eric Mosley 84 $199.200 16 23
29.  R. Niess Renzo Modena 133 $951.699 7   - - - - 14
30.  C. Halsall Michel Hesnault 131 $629.408 16   James Surtees 89 $325.000 5 20
31.  A. Fracco Gary Oakes 130 $840.000 9   - - - - 20
32.  T. Szabó Alexandro Pizzonia 129 $728.000 6   - - - - 18
33.  L. Busz Slim Rosenqvist 127 $584.977 9   Gavin Corbett 81 $512.555 5 14
34.  J. Liit Marvin Mirocha 122 $1.317.120 5   Danny Coppuck 91 $600.000 8 3
35.  M. Presinsky Dani de Villota 118 $550.000 7   - - - - 24
36.  A. Gokhale Jamie Williamson 117 $1.130.000 7   James Sommerville 89 $675.000 4 33
37.  B. Hrnjak Brad Andronache 100 $515.041 14   - - - - 40
38.  M. Vandecatelle Hans Reuter 77 $207.900 12   - - - - 31
39.  M. Nordmark - - - -   - - - - 32
40.  R. Gamboni - - - -   David Fry 92 $700.000 13 23