Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Pro - 8)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  M. Kreisz Carlo Maria Apicella 165 $3.586.800 16   Mick McQuilliam 106 $635.000 10 13
02.  S. Marks Mike Courage 165 $1.520.460 14   Gary Stanford 108 $850.000 9 31
03.  R. Blom Alexandro Bernoldi 163 $1.622.880 2   Bernie Stubbs 102 $242.000 5 33
04.  P. Pinto1 Chris South 161 $616.820 11   Tad Windsor 112 $345.000 7 22
05.  T. Almeida Lucas Bianco 157 $1.776.441 9   Trevor Heard 93 $440.000 9 6
06.  A. Babaros Nigel Purley 149 $1.232.000 1   Charles Corbett R 95 $888.000 9 17
07.  D. Santos Fernando Di Grassi 147 $560.001 9   Peter Pope 92 $565.001 9 23
08.  R. Nurja Aurelian Predescu 147 $1.442.560 8   Calvin Smith 80 $350.000 10 24
09.  B. Mahardhika Chaz Schuppan 146 $750.000 12   Corrado Chiti 64 $200.000 13 26
10.  E. Farrelly Teo Lombardi 145 $981.877 13   Robert Stroud 90 $520.000 16 16
11.  M. Osintsev Sakon Oshima 145 $1.300.000 9   James Marchant 81 $320.000 9 32
12.  D. Tóth Ryan Kane F 144 $1.650.000 9   Dickie Ecclestone 83 $730.000 14 11
13.  M. Mckenzie Nicola Monfardini 143 $1.013.347 4   Adrian Pitchforth 79 $350.000 9 16
14.  S. Khandelwal Ignazio de Cesaris 142 $410.688 13   Harvy Nichols 82 $375.000 8 17
15.  H. Costa Rich Speed 142 $1.200.000 9   Rob Byrne 83 $450.000 10 14
16.  V. Islentiev2 Elio Valsecchi 140 $525.000 9   Max Baldwin 71 $333.333 10 38
17.  J. Decoopman Mike Walker 140 $784.000 17   Andrew Wright 93 $440.000 13 36
18.  N. Santos Marco Bandini 140 $1.700.000 9   Rod Chapman 83 $439.746 10 15
19.  J. Pflug Nelson Pagenaud 140 $851.000 9   Dave Jenkins 69 $200.000 9 15
20.  A. Godoy Ralph Hill 140 $551.936 13   - - - - 13
21.  M. Brambilla Jim Lyons 139 $700.000 14   Nick Tilley 91 $450.050 13 34
22.  S. Hirschmann George Hutchison 139 $392.000 11   Bernard Surtees 87 $375.000 14 6
23.  R. Madureira Jenson Mcnish 139 $1.195.357 9   Charlie Martin 91 $480.000 9 24
24.  D. Vidović Giorgio Mondini 139 $544.000 15   Luigi Pasquali R 95 $700.000 8 42
25.  S. Verly Rupert Brise 138 $585.832 16   Fridge Anderson 90 $340.000 9 28
26.  A. Carter Pierre-Henri Gommendy 137 $475.000 15   Ross Alcock 91 $375.000 15 27
27.  J. Prado Bob Surtees 136 $562.414 16   Geoff Ryan 89 $250.000 8 28
28.  D. Garcia Paolo Tedeschi 136 $780.000 16   - - - - 21
29.  G. Carniel Hubert Mücke 136 $906.000 16   Ben Murray 86 $441.000 9 13
30.  H. Imbert Rubens da Silva Ramos 135 $894.880 9   Mark Smallman 85 $350.000 9 17
31.  K. Laskaridis Nanni Tedeschi 132 $752.640 4   - - - - 32
32.  J. Karalius Geoff Acheson 131 $785.254 11   Mark Feast 54 $155.000 15 24
33.  T. Mazepa Pierluigi Chinosi 130 $772.710 9   Rory Broadley 88 $650.000 9 25
34.  M. Parietti Kyle Revson 126 $1.233.120 9   Gordon Tilley 81 $435.000 9 20
35.  C. Bortolotti Joao Cabral 119 $849.440 11   - - - - 25
36.  M. Toscano Alex Cogan 109 $449.577 8   - - - - 27
37.  T. Schivánovits Tim Monien 103 $1.232.112 16   - - - - 20
38.  K. Woźniak Jochen Klien 87 $800.000 16   Andy Goddard 74 $320.160 10 25
39.  F. Koncz Hubert Frentzen 86 $570.000 13   - - - - 26
40.  B. Scowen - - - -   Harvy Newey 93 $400.000 16 37