Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Rookie - 117)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  P. Browaeys Dennis Winkelhock 104 $776.910 9   - - - - 6
02.  R. Ugolini Damien Sharp 103 $385.000 7   - - - - 5
03.  A. Exarkhos Dirk Hegewald 101 $1.050.000 10   - - - - 4
04.  D. Cramer Jean-Pierre Jarier 99 $600.000 9   - - - - 5
05.  N. Balbo Vitantonio Colombo 95 $1.000.000 9   - - - - 4
06.  C. Czimer Robbie Plato 94 $436.162 8   - - - - 4
07.  C. Motta Yann Bonanomi 91 $450.000 9   - - - - 6
08.  P. Sinsemi Jacques Dillmann 91 $972.895 8   - - - - 6
09.  F. Alado Brett Hunter-Reay 90 $2.152.371 10   - - - - 5
10.  S. Kabanov Domenico Capello 89 $715.000 12   - - - - 10
11.  J. Fernandez De Lara Bob Elford 88 $450.000 13   - - - - 3
12.  J. Martin Marco Tarquini 88 $450.000 15   - - - - 6
13.  E. Peep Graham Lancaster 86 $355.000 5   - - - - 7
14.  J. Corica Johnny Panis F 83 $345.000 6   - - - - 8
15.  K. Lima Arturo Montin 83 $909.720 7   - - - - 9
16.  A. Atashi Tony Brise 81 $923.400 7   - - - - 3
17.  T. Årthun Robert Sawicki 78 $997.500 7   - - - - 15
18.  P. Shah Daniel Cheever 78 $972.895 9   - - - - 4
19.  V. Vystorop Jo Chiesa 77 $789.257 8   - - - - 3
20.  P. Gichev Jim Jelley 76 $1.424.269 7   - - - - 4
21.  B. Narys Nicolas Belso 75 $370.000 10   - - - - 4
22.  L. Brito Lewis Pryce 75 $936.995 10   - - - - 4
23.  L. Hylde Taki Sakurai 73 $713.508 9   - - - - 4
24.  M. One Guy Zamparelli 73 $1.050.000 5   - - - - 3
25.  B. Fi Jonathan Davidson 71 $335.000 6   - - - - 4
26.  V. Jadue Oscar de Vries 69 $957.600 7   - - - - 3
27.  R. Russakov Vali Tutuian 68 $275.000 5   - - - - 9
28.  A. Watts George Ward 68 $560.418 7   - - - - 3
29.  D. Duckheim Johnny Hayes 68 $300.000 7   - - - - 8
30.  M. Gomes Geoff Trimmer 68 $340.000 7   - - - - 3
31.  M. Pallares Heinz-Harald Vettel 66 $330.000 7   - - - - 3
32.  G. Utyftrd Rich Cogan 63 $315.000 7   - - - - 3
33.  L. Gray Darren Foyt Iv 59 $280.000 5   - - - - 5
34.  S. Rodriguez Augusto Razia 56 $280.000 7   - - - - 3