Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Rookie - 146)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  M. Mónus Richard Barber 106 $440.000 2   - - - - 9
02.  P. Vidmar Adam Khan 104 $410.000 2   - - - - 2
03.  S. Pevere Jan Franchi 104 $405.000 1   - - - - 7
04.  M. Ferreira Euan Sharp 103 $450.000 2   - - - - 6
05.  F. Boss Ivan Pesenti-Rossi 102 $678.785 2   - - - - 3
06.  M. Krajča Rene Lapierre F 98 $960.000 2   - - - - 8
07.  M. Barcon Greg Francia 90 $352.155 2   - - - - 2
08.  E. Potato Francois Prost 88 $395.000 2   - - - - 5
09.  C. Afonso Eddie Wilson 87 $614.039 6   - - - - 3
10.  C. Racing Alex Paletti 85 $800.000 8   - - - - 3
11.  B. Nyathi Noritake Takahashi 83 $1.044.000 7   - - - - 3
12.  S. Wald Guy Driver 82 $960.000 6   - - - - 3
13.  T. Mapuranga Anthony Kane 80 $960.000 8   - - - - 3
14.  B. Barmuta Loic Salignon 77 $924.000 5   - - - - 3
15.  P. Knobbout Damien Aiello 77 $996.000 4   - - - - 3
16.  V. Faenza Nicola Barilla F 75 $876.000 9   - - - - 10
17.  L. Impiglia Paul Miles 74 $386.342 2   - - - - 2
18.  G. Price - - - -   - - - - 2
19.  N. Ali - - - -   - - - - 2
20.  F. Vieira - - - -   - - - - 2
21.  J. Guni - - - -   - - - - 2
22.  M. Fehervary - - - -   - - - - 2
23.  A. Noble - - - -   - - - - 1
24.  E. Nogueira - - - -   - - - - 3
25.  F. Cehan - - - -   - - - - 1
26.  J. Mcrace - - - -   - - - - 2
27.  P. Reynolds - - - -   - - - - 11