Προσωπικό των μάνατζερ (Γκρουπ: Rookie - 20)

Επιλογή άλλου γκρούπ:

# Εθν    Όνομα μάνατζερ Όνομα οδηγού ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Όνομα Τεχν. Διευθυντή ΜΟ     Μισθός Διάρκεια   Μ.Ο. Προσωπικού    
01.  R. Wagner Andreas Kaffer 91 $1.567.890 17   - - - - 4
02.  A. Rivero Steven Henton 87 $628.504 17   - - - - 6
03.  F. Badana Philippe Jabouille 84 $675.000 17   - - - - 4
04.  C. Volpe Volker Mass 83 $522.500 17   - - - - 4
05.  J. Mannila Rene Clairay 83 $450.000 17   - - - - 4
06.  A. Federico Brian Austin 83 $880.254 15   - - - - 6
07.  T. Galvão Vitantonio Gabbiani 82 $800.000 17   - - - - 4
08.  N. Cserényi Lella Chinosi 81 $300.000 14   - - - - 9
09.  J. Morrell Bobby Posey 81 $776.257 9   - - - - 4
10.  C. Pulido Mike Jelley 80 $430.000 14   - - - - 7
11.  A. Dore Gianfranco Tedeschi 79 $500.000 17   - - - - 4
12.  S. Karjalainen Jake Kelley 78 $395.000 17   - - - - 4
13.  F. Vondade James Rossiter 78 $569.000 8   - - - - 4
14.  D. Robin Mike Reid 77 $415.000 17   - - - - 4
15.  L. Mandrin Paolo Apicella 75 $301.750 15   - - - - 4
16.  J. Smith Gabriele Bruni 71 $350.000 8   - - - - 4
17.  R. Gibson - - - -   - - - - 4
18.  A. Cardoso Filho - - - -   - - - - 4
19.  J. Forero Florez - - - -   - - - - 4
20.  I. Lazdāne - - - -   - - - - 4
21.  V. Totaro - - - -   - - - - 4
22.  A. Machado - - - -   - - - - 4
23.  D. Stack - - - -   - - - - 4
24.  J. Mccleary - - - -   - - - - 4
25.  A. Szerdahelyi - - - -   - - - - 4
26.  D. Arton - - - -   - - - - 4
27.  P. Ricardo - - - -   - - - - 4
28.  E. Edic - - - -   - - - - 4
29.  A. Witzdam - - - -   - - - - 4
30.  A. Hitler - - - -   - - - - 4
31.  R. Avelino - - - -   - - - - 4