Jedan na jedan (Grupa: Master - 5)

Izaberi drugu grupu:

Rezultat se bazira po rezultatima menadžera protiv ostalih menadžera iz bilo koje grupe
Stranica « [12 3 ... 6 7 8 »Brzo idi na stranicu:
Nac Ime Omjer Omjer Nac Ime Posljednja utakmica
Aigars Vitolins 21 - 2 Michael Armbruster S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Maurício Alves S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Božidar Topčić S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Diogo Abdalla S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Stephen Bewers S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Emmanuel Manfre S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Alfredo Pérez S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Dario Kajt S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Dario De Palma S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Gábor Besenyi S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Vito Ruggio S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Sami Hamada S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Kevin Fortin S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Ronaldo Serafim S75, U6
Aigars Vitolins 6 - 0 Armando Žgela S75, U6
Aigars Vitolins 5 - 1 Jorge Bento S75, U6
Aigars Vitolins 5 - 1 Roland Jakobsson S75, U6
Aigars Vitolins 5 - 1 Attila Gollovitzer S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 2 Stanislav Frolov S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 2 Márton Martin Safranyik S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 2 Alexei Malkin S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 1 Toto Soave S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 2 John Ibbotson S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 2 Sam Norris S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 2 Terence Carneiro S75, U6
Aigars Vitolins 4 - 2 Kristoffer Johnsson S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 3 Luca Molendi S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 0 Eoin Farrelly S75, U3
Aigars Vitolins 3 - 3 Olivier Proulx S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 3 Roberto Borgato S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 3 Nick Tsagarakis S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 3 Nikos Tzivas S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 3 Ivan Andjelic S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 3 Aleksandr Gerassimtsik S75, U6
Aigars Vitolins 3 - 3 Andrej Rilke S75, U6
Aigars Vitolins 1 - 5 Kamal Naoui S75, U6
Aigars Vitolins 1 - 5 Alex Ilushenko S75, U6
Aigars Vitolins 1 - 5 Paul Williams S75, U6
Aigars Vitolins 1 - 5 Daniel Comalada S75, U6
Eoin Farrelly 42 - 23 Dario Kajt S75, U3
Eoin Farrelly 22 - 13 Jorge Bento S75, U3
Eoin Farrelly 22 - 14 Aleksandr Gerassimtsik S75, U3
Eoin Farrelly 19 - 17 Attila Gollovitzer S75, U3
Eoin Farrelly 15 - 5 Sam Norris S75, U3
Eoin Farrelly 14 - 39 Andrej Rilke S75, U3
Eoin Farrelly 13 - 7 Stephen Bewers S75, U3
Eoin Farrelly 13 - 7 Emmanuel Manfre S75, U3
Eoin Farrelly 13 - 23 Roberto Borgato S75, U3
Eoin Farrelly 13 - 53 Kristoffer Johnsson S75, U3
Eoin Farrelly 13 - 7 Nikos Tzivas S75, U3
Eoin Farrelly 12 - 24 Ivan Andjelic S75, U3
Eoin Farrelly 12 - 8 Márton Martin Safranyik S75, U3
Eoin Farrelly 11 - 25 Paul Williams S75, U3
Eoin Farrelly 10 - 26 Luca Molendi S75, U3
Eoin Farrelly 10 - 10 Ronaldo Serafim S75, U3
Eoin Farrelly 9 - 11 Terence Carneiro S75, U3
Eoin Farrelly 8 - 12 John Ibbotson S75, U3
Eoin Farrelly 8 - 12 Roland Jakobsson S75, U3
Eoin Farrelly 7 - 29 Alexei Malkin S75, U3
Eoin Farrelly 5 - 31 Nick Tsagarakis S75, U3
Eoin Farrelly 4 - 16 Alex Ilushenko S75, U3
Eoin Farrelly 4 - 15 Daniel Comalada S75, U3
Eoin Farrelly 3 - 0 Maurício Alves S75, U3
Eoin Farrelly 3 - 0 Božidar Topčić S75, U3
Eoin Farrelly 3 - 0 Vito Ruggio S75, U3
Eoin Farrelly 3 - 0 Sami Hamada S75, U3
Eoin Farrelly 3 - 0 Armando Žgela S75, U3
Eoin Farrelly 2 - 1 Diogo Abdalla S75, U3
Eoin Farrelly 2 - 1 Alfredo Pérez S75, U3
Eoin Farrelly 2 - 1 Kevin Fortin S75, U3
Eoin Farrelly 2 - 1 Michael Armbruster S75, U3
Eoin Farrelly 1 - 2 Olivier Proulx S75, U3
Eoin Farrelly 1 - 2 Gábor Besenyi S75, U3
Eoin Farrelly 1 - 2 Stanislav Frolov S75, U3
Eoin Farrelly 0 - 3 Aigars Vitolins S75, U3
Eoin Farrelly 0 - 3 Kamal Naoui S75, U3
Eoin Farrelly 0 - 3 Dario De Palma S75, U3
Eoin Farrelly 0 - 2 Toto Soave S75, U3
Michael Armbruster 44 - 47 Nick Tsagarakis S75, U6
Michael Armbruster 25 - 65 Dario De Palma S75, U6
Michael Armbruster 18 - 5 Andrej Rilke S75, U6
Michael Armbruster 16 - 7 Roberto Borgato S75, U6
Michael Armbruster 14 - 9 Stephen Bewers S75, U6
Michael Armbruster 14 - 43 Ivan Andjelic S75, U6
Michael Armbruster 9 - 31 Vito Ruggio S75, U6
Michael Armbruster 9 - 48 Alexei Malkin S75, U6
Michael Armbruster 8 - 7 Toto Soave S75, U6
Michael Armbruster 8 - 15 Attila Gollovitzer S75, U6
Michael Armbruster 8 - 15 Armando Žgela S75, U6
Michael Armbruster 6 - 0 Božidar Topčić S75, U6
Michael Armbruster 6 - 0 Emmanuel Manfre S75, U6
Michael Armbruster 6 - 0 Sami Hamada S75, U6
Michael Armbruster 6 - 0 Maurício Alves S75, U6
Michael Armbruster 5 - 1 Kevin Fortin S75, U6
Michael Armbruster 4 - 2 Dario Kajt S75, U6
Michael Armbruster 4 - 2 Gábor Besenyi S75, U6
Michael Armbruster 4 - 2 Roland Jakobsson S75, U6
Michael Armbruster 3 - 3 Diogo Abdalla S75, U6
Michael Armbruster 3 - 3 Ronaldo Serafim S75, U6
Michael Armbruster 3 - 3 Aleksandr Gerassimtsik S75, U6
Michael Armbruster 3 - 3 Stanislav Frolov S75, U6
Michael Armbruster 3 - 3 Jorge Bento S75, U6
Michael Armbruster 2 - 21 Aigars Vitolins S75, U6
Michael Armbruster 2 - 4 Alfredo Pérez S75, U6
Michael Armbruster 2 - 4 John Ibbotson S75, U6
Michael Armbruster 2 - 4 Olivier Proulx S75, U6
Michael Armbruster 2 - 4 Terence Carneiro S75, U6
Michael Armbruster 2 - 4 Nikos Tzivas S75, U6
Michael Armbruster 2 - 4 Márton Martin Safranyik S75, U6
Michael Armbruster 1 - 5 Luca Molendi S75, U6
Michael Armbruster 1 - 2 Eoin Farrelly S75, U3
Michael Armbruster 0 - 6 Kamal Naoui S75, U6
Michael Armbruster 0 - 6 Alex Ilushenko S75, U6
Michael Armbruster 0 - 6 Paul Williams S75, U6
Michael Armbruster 0 - 6 Daniel Comalada S75, U6
Michael Armbruster 0 - 6 Sam Norris S75, U6
Michael Armbruster 0 - 6 Kristoffer Johnsson S75, U6
Dario De Palma 65 - 25 Michael Armbruster S75, U6
Dario De Palma 38 - 36 John Ibbotson S75, U6
Dario De Palma 26 - 31 Ivan Andjelic S75, U6
Dario De Palma 23 - 34 Stanislav Frolov S75, U6
Dario De Palma 22 - 17 Kamal Naoui S75, U6
Dario De Palma 19 - 38 Jorge Bento S75, U6
Dario De Palma 10 - 11 Alexei Malkin S75, U6
Dario De Palma 6 - 0 Emmanuel Manfre S75, U6
Dario De Palma 6 - 0 Gábor Besenyi S75, U6
Dario De Palma 6 - 0 Sami Hamada S75, U6
Dario De Palma 6 - 0 Božidar Topčić S75, U6
Dario De Palma 5 - 1 Roland Jakobsson S75, U6
Dario De Palma 5 - 33 Nick Tsagarakis S75, U6
Dario De Palma 5 - 1 Kevin Fortin S75, U6
Dario De Palma 5 - 1 Armando Žgela S75, U6
Dario De Palma 4 - 2 Stephen Bewers S75, U6
Dario De Palma 4 - 2 Alfredo Pérez S75, U6
Dario De Palma 4 - 2 Dario Kajt S75, U6
Dario De Palma 4 - 2 Vito Ruggio S75, U6
Dario De Palma 4 - 2 Attila Gollovitzer S75, U6
Dario De Palma 4 - 2 Maurício Alves S75, U6
Dario De Palma 3 - 0 Eoin Farrelly S75, U3
Dario De Palma 3 - 3 Márton Martin Safranyik S75, U6
Dario De Palma 2 - 3 Toto Soave S75, U6
Dario De Palma 2 - 4 Nikos Tzivas S75, U6
Dario De Palma 2 - 4 Ronaldo Serafim S75, U6
Dario De Palma 2 - 4 Andrej Rilke S75, U6
Dario De Palma 2 - 4 Aleksandr Gerassimtsik S75, U6
Dario De Palma 2 - 4 Diogo Abdalla S75, U6
Dario De Palma 1 - 5 Alex Ilushenko S75, U6
Dario De Palma 1 - 5 Daniel Comalada S75, U6
Dario De Palma 1 - 5 Olivier Proulx S75, U6
Dario De Palma 1 - 5 Roberto Borgato S75, U6
Dario De Palma 1 - 5 Sam Norris S75, U6
Dario De Palma 1 - 5 Terence Carneiro S75, U6
Dario De Palma 0 - 6 Luca Molendi S75, U6
Dario De Palma 0 - 6 Aigars Vitolins S75, U6
Dario De Palma 0 - 6 Paul Williams S75, U6
Dario De Palma 0 - 6 Kristoffer Johnsson S75, U6
Andrej Rilke 62 - 12 Attila Gollovitzer S75, U6
Andrej Rilke 48 - 9 Emmanuel Manfre S75, U6
Andrej Rilke 44 - 29 Jorge Bento S75, U6
Andrej Rilke 42 - 15 Alex Ilushenko S75, U6
Andrej Rilke 39 - 14 Eoin Farrelly S75, U3
Andrej Rilke 38 - 19 John Ibbotson S75, U6
Andrej Rilke 31 - 9 Božidar Topčić S75, U6
Andrej Rilke 30 - 10 Ivan Andjelic S75, U6
Andrej Rilke 29 - 14 Luca Molendi S75, U6
Andrej Rilke 28 - 29 Nick Tsagarakis S75, U6
Andrej Rilke 27 - 13 Sam Norris S75, U6
Andrej Rilke 24 - 16 Ronaldo Serafim S75, U6
Andrej Rilke 21 - 19 Stanislav Frolov S75, U6
Andrej Rilke 18 - 5 Aleksandr Gerassimtsik S75, U6
Andrej Rilke 17 - 6 Nikos Tzivas S75, U6
Andrej Rilke 17 - 6 Márton Martin Safranyik S75, U6
Andrej Rilke 17 - 6 Stephen Bewers S75, U6
Andrej Rilke 16 - 7 Roland Jakobsson S75, U6
Andrej Rilke 15 - 8 Roberto Borgato S75, U6
Andrej Rilke 13 - 10 Terence Carneiro S75, U6
Andrej Rilke 11 - 12 Paul Williams S75, U6
Andrej Rilke 11 - 29 Alexei Malkin S75, U6
Andrej Rilke 9 - 14 Kamal Naoui S75, U6
Andrej Rilke 8 - 14 Kristoffer Johnsson S75, U6
Andrej Rilke 6 - 0 Gábor Besenyi S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Alfredo Pérez S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Dario Kajt S75, U6
Andrej Rilke 5 - 18 Michael Armbruster S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Olivier Proulx S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Vito Ruggio S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Sami Hamada S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Kevin Fortin S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Armando Žgela S75, U6
Andrej Rilke 5 - 1 Maurício Alves S75, U6
Andrej Rilke 4 - 2 Dario De Palma S75, U6
Andrej Rilke 3 - 3 Aigars Vitolins S75, U6
Andrej Rilke 3 - 3 Daniel Comalada S75, U6
Andrej Rilke 3 - 3 Diogo Abdalla S75, U6
Andrej Rilke 2 - 3 Toto Soave S75, U6
John Ibbotson 50 - 41 Ivan Andjelic S75, U6
John Ibbotson 36 - 38 Dario De Palma S75, U6
John Ibbotson 32 - 8 Márton Martin Safranyik S75, U6
John Ibbotson 30 - 10 Emmanuel Manfre S75, U6
John Ibbotson 29 - 28 Božidar Topčić S75, U6
Stranica « [12 3 ... 6 7 8 »Brzo idi na stranicu: