Очи во очи (Група: Amateur - 2)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Jim Spence 40 - 6 Harlan Raynes С98, Т12
Jim Spence 33 - 11 Ken Tali С98, Т12
Jim Spence 32 - 14 Rejean Pitre С98, Т12
Jim Spence 31 - 15 Jean Souza С98, Т12
Jim Spence 31 - 14 Muhammad Farhan С98, Т12
Jim Spence 27 - 19 Guillermo Artime С98, Т12
Jim Spence 26 - 3 Ricardinho Do Carmo С98, Т12
Jim Spence 26 - 13 Simon Jones С98, Т11
Jim Spence 25 - 4 Vincent Baldiconza С98, Т12
Jim Spence 24 - 2 Juho Tillonen С98, Т12
Jim Spence 23 - 21 Ka Hing Wong С98, Т12
Jim Spence 22 - 23 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С98, Т12
Jim Spence 21 - 5 István Lovas С98, Т12
Jim Spence 21 - 7 Danrley Martins С98, Т4
Jim Spence 17 - 29 Daniel Knight С98, Т12
Jim Spence 17 - 20 Felipe Ibarra С98, Т12
Jim Spence 17 - 28 Alberto Vega Velázquez С98, Т12
Jim Spence 16 - 30 Andy Hards С98, Т12
Jim Spence 14 - 32 Carlos Forja С98, Т12
Jim Spence 14 - 15 Adrian Sokołowski С98, Т12
Jim Spence 14 - 14 Giorgos Kostopoulos С98, Т12
Jim Spence 13 - 32 Mikko Kulomaa С98, Т12
Jim Spence 13 - 16 David Roma С98, Т12
Jim Spence 12 - 0 Pablo Mencia С98, Т12
Jim Spence 12 - 0 Daniel San Cristóbal С98, Т12
Jim Spence 12 - 17 Aleksey Maksimov С98, Т12
Jim Spence 12 - 0 Ivan Krivokhizhin С98, Т12
Jim Spence 12 - 0 Stefano Dalla Pozza С98, Т12
Jim Spence 11 - 1 Luis De Los Reyes С98, Т12
Jim Spence 11 - 1 Tomas Andriuskas С98, Т12
Jim Spence 11 - 1 Armando Jozsef Mascolo С98, Т12
Jim Spence 11 - 1 Kristaps Zariņš С98, Т12
Jim Spence 10 - 2 Jaroslav Boruvka С98, Т12
Jim Spence 9 - 2 Stefan Antol С98, Т12
Jim Spence 9 - 0 Jorge Marcelo Salgado С98, Т12
Juho Tillonen 18 - 8 Ricardinho Do Carmo С98, Т12
Juho Tillonen 16 - 10 Jean Souza С98, Т12
Juho Tillonen 10 - 1 Stefano Dalla Pozza С98, Т12
Juho Tillonen 9 - 15 Ken Tali С98, Т12
Juho Tillonen 9 - 17 Vincent Baldiconza С98, Т12
Juho Tillonen 9 - 17 Rejean Pitre С98, Т12
Juho Tillonen 8 - 3 Ivan Krivokhizhin С98, Т12
Juho Tillonen 8 - 2 Stefan Antol С98, Т12
Juho Tillonen 7 - 18 Alberto Vega Velázquez С98, Т12
Juho Tillonen 7 - 19 Daniel Knight С98, Т12
Juho Tillonen 7 - 4 Daniel San Cristóbal С98, Т12
Juho Tillonen 6 - 20 Harlan Raynes С98, Т12
Juho Tillonen 6 - 19 Ka Hing Wong С98, Т12
Juho Tillonen 6 - 17 István Lovas С98, Т12
Juho Tillonen 5 - 21 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С98, Т12
Juho Tillonen 5 - 3 Jorge Marcelo Salgado С98, Т12
Juho Tillonen 4 - 7 Kristaps Zariņš С98, Т12
Juho Tillonen 3 - 18 Simon Jones С98, Т11
Juho Tillonen 2 - 9 Tomas Andriuskas С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 9 Armando Jozsef Mascolo С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 24 Aleksey Maksimov С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 18 Felipe Ibarra С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 24 Guillermo Artime С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 23 Muhammad Farhan С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 6 Danrley Martins С98, Т3
Juho Tillonen 2 - 24 Carlos Forja С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 24 Andy Hards С98, Т12
Juho Tillonen 2 - 24 Jim Spence С98, Т12
Juho Tillonen 1 - 10 Jaroslav Boruvka С98, Т12
Juho Tillonen 1 - 25 Adrian Sokołowski С98, Т12
Juho Tillonen 1 - 24 Giorgos Kostopoulos С98, Т12
Juho Tillonen 1 - 10 Pablo Mencia С98, Т12
Juho Tillonen 1 - 10 Luis De Los Reyes С98, Т12
Juho Tillonen 1 - 24 Mikko Kulomaa С98, Т12
Juho Tillonen 0 - 26 David Roma С98, Т12
Kristaps Zariņš 31 - 32 Vincent Baldiconza С98, Т12
Kristaps Zariņš 30 - 8 Felipe Ibarra С98, Т12
Kristaps Zariņš 25 - 20 Ken Tali С98, Т12
Kristaps Zariņš 22 - 21 Carlos Forja С98, Т12
Kristaps Zariņš 12 - 0 Ivan Krivokhizhin С98, Т12
Kristaps Zariņš 11 - 1 Stefano Dalla Pozza С98, Т12
Kristaps Zariņš 11 - 1 Daniel San Cristóbal С98, Т12
Kristaps Zariņš 10 - 35 Giorgos Kostopoulos С98, Т12
Kristaps Zariņš 10 - 2 Jean Souza С98, Т12
Kristaps Zariņš 9 - 3 Ricardinho Do Carmo С98, Т12
Kristaps Zariņš 9 - 2 Stefan Antol С98, Т12
Kristaps Zariņš 8 - 1 Jorge Marcelo Salgado С98, Т12
Kristaps Zariņš 7 - 4 Juho Tillonen С98, Т12
Kristaps Zariņš 6 - 23 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С98, Т12
Kristaps Zariņš 6 - 6 Daniel Knight С98, Т12
Kristaps Zariņš 6 - 6 Armando Jozsef Mascolo С98, Т12
Kristaps Zariņš 6 - 6 Harlan Raynes С98, Т12
Kristaps Zariņš 6 - 6 Ka Hing Wong С98, Т12
Kristaps Zariņš 5 - 7 Guillermo Artime С98, Т12
Kristaps Zariņš 5 - 7 Pablo Mencia С98, Т12
Kristaps Zariņš 5 - 7 Tomas Andriuskas С98, Т12
Kristaps Zariņš 5 - 7 Jaroslav Boruvka С98, Т12
Kristaps Zariņš 4 - 8 Muhammad Farhan С98, Т12
Kristaps Zariņš 4 - 8 Mikko Kulomaa С98, Т12
Kristaps Zariņš 3 - 9 Rejean Pitre С98, Т12
Kristaps Zariņš 3 - 9 Andy Hards С98, Т12
Kristaps Zariņš 3 - 9 Luis De Los Reyes С98, Т12
Kristaps Zariņš 3 - 9 Aleksey Maksimov С98, Т12
Kristaps Zariņš 3 - 8 István Lovas С98, Т12
Kristaps Zariņš 2 - 10 Adrian Sokołowski С98, Т12
Kristaps Zariņš 2 - 1 Danrley Martins С98, Т4
Kristaps Zariņš 2 - 4 Simon Jones С98, Т11
Kristaps Zariņš 1 - 11 Alberto Vega Velázquez С98, Т12
Kristaps Zariņš 1 - 11 David Roma С98, Т12
Kristaps Zariņš 1 - 11 Jim Spence С98, Т12
Harlan Raynes 28 - 18 Jean Souza С98, Т12
Harlan Raynes 27 - 17 Ken Tali С98, Т12
Harlan Raynes 22 - 7 Ricardinho Do Carmo С98, Т12
Harlan Raynes 20 - 6 Juho Tillonen С98, Т12
Harlan Raynes 19 - 27 Rejean Pitre С98, Т12
Harlan Raynes 18 - 27 Muhammad Farhan С98, Т12
Harlan Raynes 17 - 22 Simon Jones С98, Т11
Harlan Raynes 16 - 12 Danrley Martins С98, Т4
Harlan Raynes 14 - 30 Ka Hing Wong С98, Т12
Harlan Raynes 13 - 16 Vincent Baldiconza С98, Т12
Harlan Raynes 13 - 33 Guillermo Artime С98, Т12
Harlan Raynes 11 - 1 Daniel San Cristóbal С98, Т12
Harlan Raynes 11 - 15 István Lovas С98, Т12
Harlan Raynes 10 - 27 Felipe Ibarra С98, Т12
Harlan Raynes 10 - 2 Stefano Dalla Pozza С98, Т12
Harlan Raynes 9 - 3 Ivan Krivokhizhin С98, Т12
Harlan Raynes 9 - 36 Alberto Vega Velázquez С98, Т12
Harlan Raynes 8 - 38 Daniel Knight С98, Т12
Harlan Raynes 8 - 3 Stefan Antol С98, Т12
Harlan Raynes 7 - 39 Andy Hards С98, Т12
Harlan Raynes 6 - 39 Mikko Kulomaa С98, Т12
Harlan Raynes 6 - 40 Jim Spence С98, Т12
Harlan Raynes 6 - 3 Jorge Marcelo Salgado С98, Т12
Harlan Raynes 6 - 6 Kristaps Zariņš С98, Т12
Harlan Raynes 6 - 39 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С98, Т12
Harlan Raynes 4 - 25 David Roma С98, Т12
Harlan Raynes 3 - 25 Giorgos Kostopoulos С98, Т12
Harlan Raynes 3 - 9 Tomas Andriuskas С98, Т12
Harlan Raynes 3 - 9 Armando Jozsef Mascolo С98, Т12
Harlan Raynes 3 - 26 Aleksey Maksimov С98, Т12
Harlan Raynes 3 - 9 Jaroslav Boruvka С98, Т12
Harlan Raynes 3 - 26 Adrian Sokołowski С98, Т12
Harlan Raynes 2 - 44 Carlos Forja С98, Т12
Harlan Raynes 2 - 10 Pablo Mencia С98, Т12
Harlan Raynes 2 - 10 Luis De Los Reyes С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 49 - 87 Carlos Forja С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 35 - 10 Kristaps Zariņš С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 33 - 8 Ken Tali С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 29 - 12 Rejean Pitre С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 26 - 2 Ricardinho Do Carmo С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 25 - 3 Vincent Baldiconza С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 25 - 3 Harlan Raynes С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 24 - 11 István Lovas С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 24 - 1 Juho Tillonen С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 22 - 6 Guillermo Artime С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 19 - 9 Jean Souza С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 18 - 9 Muhammad Farhan С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 18 - 3 Simon Jones С98, Т11
Giorgos Kostopoulos 17 - 9 Ka Hing Wong С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 17 - 11 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 15 - 13 Daniel Knight С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 15 - 12 Mikko Kulomaa С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 14 - 14 David Roma С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 14 - 14 Jim Spence С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 12 - 9 Felipe Ibarra С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 11 - 17 Andy Hards С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 10 - 18 Aleksey Maksimov С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 10 - 18 Adrian Sokołowski С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 9 - 2 Ivan Krivokhizhin С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 9 - 1 Danrley Martins С98, Т4
Giorgos Kostopoulos 9 - 2 Stefano Dalla Pozza С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 9 - 2 Daniel San Cristóbal С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 9 - 1 Stefan Antol С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 8 - 19 Alberto Vega Velázquez С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 7 - 1 Jorge Marcelo Salgado С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 6 - 5 Armando Jozsef Mascolo С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 6 - 5 Tomas Andriuskas С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 5 - 6 Luis De Los Reyes С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 4 - 7 Jaroslav Boruvka С98, Т12
Giorgos Kostopoulos 4 - 7 Pablo Mencia С98, Т12
Felipe Ibarra 31 - 81 Carlos Forja С98, Т12
Felipe Ibarra 27 - 10 Harlan Raynes С98, Т12
Felipe Ibarra 23 - 14 Jean Souza С98, Т12
Felipe Ibarra 23 - 14 Rejean Pitre С98, Т12
Felipe Ibarra 22 - 15 Muhammad Farhan С98, Т12
Felipe Ibarra 22 - 12 Simon Jones С98, Т11
Felipe Ibarra 22 - 13 Ken Tali С98, Т12
Felipe Ibarra 20 - 17 Guillermo Artime С98, Т12
Felipe Ibarra 20 - 17 Jim Spence С98, Т12
Felipe Ibarra 19 - 3 Ricardinho Do Carmo С98, Т12
Felipe Ibarra 19 - 16 Ka Hing Wong С98, Т12
Felipe Ibarra 18 - 4 Vincent Baldiconza С98, Т12
Felipe Ibarra 18 - 2 Juho Tillonen С98, Т12
Felipe Ibarra 18 - 7 Danrley Martins С98, Т3
Felipe Ibarra 14 - 23 Andy Hards С98, Т12
Felipe Ibarra 14 - 23 Daniel Knight С98, Т12
Felipe Ibarra 13 - 6 István Lovas С98, Т12
Felipe Ibarra 13 - 23 Sridhar Thoppe Jyothisvaran С98, Т12
Felipe Ibarra 12 - 24 Alberto Vega Velázquez С98, Т12
Felipe Ibarra 9 - 28 Mikko Kulomaa С98, Т12
Felipe Ibarra 9 - 13 David Roma С98, Т12
Felipe Ibarra 9 - 12 Giorgos Kostopoulos С98, Т12
Felipe Ibarra 8 - 30 Kristaps Zariņš С98, Т12
Felipe Ibarra 7 - 15 Adrian Sokołowski С98, Т12
Felipe Ibarra 7 - 15 Aleksey Maksimov С98, Т12
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: