Очи во очи (Група: Amateur - 27)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Daryl Gee 44 - 35 Cesar Rivas С88, Т2
Daryl Gee 21 - 47 Rey Ramirez С88, Т3
Daryl Gee 7 - 13 Clovis Aguiar С88, Т3
Daryl Gee 7 - 13 Maksimilijan Topalovic С88, Т3
Daryl Gee 7 - 9 Evgeniy Komakhin С88, Т3
Daryl Gee 7 - 9 Nicolas Castillo С88, Т3
Daryl Gee 6 - 13 Marcelo Fernandez С88, Т3
Daryl Gee 6 - 12 John Hoffoss С88, Т3
Daryl Gee 6 - 14 Wojciech Uzikowski С88, Т3
Daryl Gee 6 - 14 Kostas Katagas С88, Т3
Daryl Gee 5 - 15 Fabrizio Mascia С88, Т3
Daryl Gee 5 - 15 Petteri Kortelainen С88, Т3
Daryl Gee 5 - 11 Oscar Aguilera С88, Т1
Daryl Gee 4 - 16 Max Lewis С88, Т3
Daryl Gee 4 - 16 Leandro Colombo С88, Т3
Daryl Gee 4 - 16 Jeronimo Heuchert С88, Т3
Daryl Gee 3 - 17 András Bozóti С88, Т3
Daryl Gee 3 - 0 Antonio Leonardi С88, Т3
Daryl Gee 3 - 0 Chris Grech С88, Т3
Daryl Gee 3 - 17 Eric Petroni С88, Т3
Daryl Gee 3 - 17 Andrei Malaga С88, Т3
Daryl Gee 3 - 17 Lucas Mateus De Quadros С88, Т3
Daryl Gee 3 - 17 Fabián Nieto С88, Т3
Daryl Gee 3 - 0 Adrián Velický С88, Т3
Daryl Gee 2 - 1 Marcin Skowronek С88, Т3
Daryl Gee 2 - 0 Fiorella Toril С88, Т3
Daryl Gee 2 - 1 Alexandr Fedyuk С88, Т3
Daryl Gee 2 - 1 Neyko Ivanov С88, Т3
Daryl Gee 2 - 18 Nicola Andriolli С88, Т3
Daryl Gee 2 - 18 Dieter Nix С88, Т3
Daryl Gee 1 - 2 Juan Carlos Mendez С88, Т3
Daryl Gee 1 - 0 Alan Garcia С88, Т1
Daryl Gee 1 - 2 Jiřina Bojanovská С88, Т3
Daryl Gee 0 - 20 Carlos García С88, Т3
Daryl Gee 0 - 15 Willian Moura С87, Т17
Cesar Rivas 40 - 17 Evgeniy Komakhin С88, Т2
Cesar Rivas 37 - 42 Oscar Aguilera С88, Т1
Cesar Rivas 35 - 44 Daryl Gee С88, Т2
Cesar Rivas 27 - 29 Wojciech Uzikowski С88, Т2
Cesar Rivas 25 - 32 Petteri Kortelainen С88, Т2
Cesar Rivas 25 - 31 Marcelo Fernandez С88, Т2
Cesar Rivas 24 - 18 Kostas Katagas С88, Т2
Cesar Rivas 23 - 10 Maksimilijan Topalovic С88, Т2
Cesar Rivas 22 - 20 John Hoffoss С88, Т2
Cesar Rivas 15 - 42 Nicola Andriolli С88, Т2
Cesar Rivas 14 - 44 Fabián Nieto С88, Т2
Cesar Rivas 13 - 20 Eric Petroni С88, Т2
Cesar Rivas 13 - 20 Dieter Nix С88, Т2
Cesar Rivas 12 - 46 Leandro Colombo С88, Т2
Cesar Rivas 11 - 12 Jeronimo Heuchert С88, Т2
Cesar Rivas 11 - 7 Nicolas Castillo С88, Т2
Cesar Rivas 10 - 13 Rey Ramirez С88, Т2
Cesar Rivas 8 - 5 Clovis Aguiar С88, Т2
Cesar Rivas 6 - 27 András Bozóti С88, Т2
Cesar Rivas 6 - 5 Jiřina Bojanovská С88, Т2
Cesar Rivas 5 - 8 Fabrizio Mascia С88, Т2
Cesar Rivas 5 - 8 Andrei Malaga С88, Т2
Cesar Rivas 5 - 53 Carlos García С88, Т2
Cesar Rivas 4 - 9 Lucas Mateus De Quadros С88, Т2
Cesar Rivas 3 - 20 Max Lewis С88, Т2
Cesar Rivas 2 - 0 Antonio Leonardi С88, Т2
Cesar Rivas 2 - 0 Chris Grech С88, Т2
Cesar Rivas 2 - 0 Neyko Ivanov С88, Т2
Cesar Rivas 2 - 0 Adrián Velický С88, Т2
Cesar Rivas 2 - 0 Marcin Skowronek С88, Т2
Cesar Rivas 2 - 0 Alexandr Fedyuk С88, Т2
Cesar Rivas 1 - 0 Fiorella Toril С88, Т1
Cesar Rivas 1 - 0 Alan Garcia С88, Т1
Cesar Rivas 0 - 10 Willian Moura С87, Т14
Cesar Rivas 0 - 2 Juan Carlos Mendez С88, Т2
Rey Ramirez 47 - 21 Daryl Gee С88, Т3
Rey Ramirez 34 - 22 Nicolas Castillo С88, Т3
Rey Ramirez 26 - 10 Kostas Katagas С88, Т3
Rey Ramirez 24 - 6 Alexandr Fedyuk С88, Т3
Rey Ramirez 24 - 13 Maksimilijan Topalovic С88, Т3
Rey Ramirez 22 - 15 Petteri Kortelainen С88, Т3
Rey Ramirez 20 - 17 Jeronimo Heuchert С88, Т3
Rey Ramirez 19 - 16 John Hoffoss С88, Т3
Rey Ramirez 18 - 14 Willian Moura С87, Т17
Rey Ramirez 18 - 17 Wojciech Uzikowski С88, Т3
Rey Ramirez 17 - 16 Marcelo Fernandez С88, Т3
Rey Ramirez 15 - 22 Dieter Nix С88, Т3
Rey Ramirez 15 - 5 Clovis Aguiar С88, Т3
Rey Ramirez 14 - 23 Fabián Nieto С88, Т3
Rey Ramirez 13 - 3 Evgeniy Komakhin С88, Т3
Rey Ramirez 13 - 10 Cesar Rivas С88, Т2
Rey Ramirez 13 - 6 Jiřina Bojanovská С88, Т3
Rey Ramirez 13 - 7 Fabrizio Mascia С88, Т3
Rey Ramirez 12 - 25 Max Lewis С88, Т3
Rey Ramirez 12 - 25 Eric Petroni С88, Т3
Rey Ramirez 11 - 26 Leandro Colombo С88, Т3
Rey Ramirez 11 - 5 Oscar Aguilera С88, Т1
Rey Ramirez 9 - 28 András Bozóti С88, Т3
Rey Ramirez 8 - 12 Lucas Mateus De Quadros С88, Т3
Rey Ramirez 7 - 13 Andrei Malaga С88, Т3
Rey Ramirez 7 - 29 Nicola Andriolli С88, Т3
Rey Ramirez 6 - 31 Carlos García С88, Т3
Rey Ramirez 3 - 0 Adrián Velický С88, Т3
Rey Ramirez 3 - 0 Antonio Leonardi С88, Т3
Rey Ramirez 3 - 0 Chris Grech С88, Т3
Rey Ramirez 2 - 1 Marcin Skowronek С88, Т3
Rey Ramirez 2 - 0 Fiorella Toril С88, Т3
Rey Ramirez 1 - 2 Juan Carlos Mendez С88, Т3
Rey Ramirez 1 - 0 Alan Garcia С88, Т1
Rey Ramirez 1 - 2 Neyko Ivanov С88, Т3
Wojciech Uzikowski 60 - 81 Petteri Kortelainen С88, Т3
Wojciech Uzikowski 57 - 50 Marcelo Fernandez С88, Т3
Wojciech Uzikowski 52 - 99 András Bozóti С88, Т3
Wojciech Uzikowski 48 - 119 Fabián Nieto С88, Т3
Wojciech Uzikowski 38 - 30 Kostas Katagas С88, Т3
Wojciech Uzikowski 37 - 93 Carlos García С88, Т3
Wojciech Uzikowski 35 - 17 Maksimilijan Topalovic С88, Т3
Wojciech Uzikowski 34 - 32 John Hoffoss С88, Т3
Wojciech Uzikowski 34 - 78 Nicola Andriolli С88, Т3
Wojciech Uzikowski 29 - 27 Cesar Rivas С88, Т2
Wojciech Uzikowski 24 - 28 Dieter Nix С88, Т3
Wojciech Uzikowski 23 - 90 Leandro Colombo С88, Т3
Wojciech Uzikowski 21 - 31 Eric Petroni С88, Т3
Wojciech Uzikowski 21 - 9 Nicolas Castillo С88, Т3
Wojciech Uzikowski 18 - 2 Clovis Aguiar С88, Т3
Wojciech Uzikowski 17 - 18 Rey Ramirez С88, Т3
Wojciech Uzikowski 16 - 3 Adrián Velický С88, Т3
Wojciech Uzikowski 16 - 10 Evgeniy Komakhin С88, Т3
Wojciech Uzikowski 16 - 19 Jeronimo Heuchert С88, Т3
Wojciech Uzikowski 14 - 6 Daryl Gee С88, Т3
Wojciech Uzikowski 12 - 23 Max Lewis С88, Т3
Wojciech Uzikowski 12 - 8 Fabrizio Mascia С88, Т3
Wojciech Uzikowski 11 - 6 Jiřina Bojanovská С88, Т3
Wojciech Uzikowski 10 - 6 Oscar Aguilera С88, Т1
Wojciech Uzikowski 6 - 14 Andrei Malaga С88, Т3
Wojciech Uzikowski 6 - 14 Lucas Mateus De Quadros С88, Т3
Wojciech Uzikowski 3 - 0 Marcin Skowronek С88, Т3
Wojciech Uzikowski 3 - 0 Antonio Leonardi С88, Т3
Wojciech Uzikowski 3 - 0 Chris Grech С88, Т3
Wojciech Uzikowski 3 - 0 Neyko Ivanov С88, Т3
Wojciech Uzikowski 2 - 13 Willian Moura С87, Т17
Wojciech Uzikowski 2 - 0 Fiorella Toril С88, Т3
Wojciech Uzikowski 2 - 1 Alexandr Fedyuk С88, Т3
Wojciech Uzikowski 1 - 36 Juan Carlos Mendez С88, Т3
Wojciech Uzikowski 1 - 0 Alan Garcia С88, Т1
Adrián Velický 3 - 16 Wojciech Uzikowski С88, Т3
Adrián Velický 1 - 1 Fiorella Toril С88, Т3
Adrián Velický 1 - 2 Leandro Colombo С88, Т3
Adrián Velický 1 - 0 Alan Garcia С88, Т1
Adrián Velický 1 - 2 John Hoffoss С88, Т3
Adrián Velický 1 - 2 Antonio Leonardi С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Jeronimo Heuchert С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Daryl Gee С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Jiřina Bojanovská С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Dieter Nix С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 András Bozóti С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Rey Ramirez С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Chris Grech С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Marcelo Fernandez С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Clovis Aguiar С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Neyko Ivanov С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Max Lewis С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Petteri Kortelainen С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Andrei Malaga С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Evgeniy Komakhin С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Fabrizio Mascia С88, Т3
Adrián Velický 0 - 2 Cesar Rivas С88, Т2
Adrián Velický 0 - 3 Nicolas Castillo С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Eric Petroni С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Fabián Nieto С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Maksimilijan Topalovic С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Nicola Andriolli С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Marcin Skowronek С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Juan Carlos Mendez С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Kostas Katagas С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Lucas Mateus De Quadros С88, Т3
Adrián Velický 0 - 3 Carlos García С88, Т3
Adrián Velický 0 - 37 Alexandr Fedyuk С88, Т3
Adrián Velický 0 - 1 Oscar Aguilera С88, Т1
Neyko Ivanov 30 - 7 Clovis Aguiar С88, Т3
Neyko Ivanov 17 - 20 Max Lewis С88, Т3
Neyko Ivanov 14 - 6 Juan Carlos Mendez С88, Т3
Neyko Ivanov 3 - 0 Chris Grech С88, Т3
Neyko Ivanov 3 - 0 Marcelo Fernandez С88, Т3
Neyko Ivanov 3 - 0 Adrián Velický С88, Т3
Neyko Ivanov 3 - 0 Leandro Colombo С88, Т3
Neyko Ivanov 3 - 0 Antonio Leonardi С88, Т3
Neyko Ivanov 3 - 0 Marcin Skowronek С88, Т3
Neyko Ivanov 2 - 1 Alexandr Fedyuk С88, Т3
Neyko Ivanov 2 - 1 Rey Ramirez С88, Т3
Neyko Ivanov 2 - 0 Fiorella Toril С88, Т3
Neyko Ivanov 2 - 1 Evgeniy Komakhin С88, Т3
Neyko Ivanov 1 - 2 Daryl Gee С88, Т3
Neyko Ivanov 1 - 2 Jiřina Bojanovská С88, Т3
Neyko Ivanov 1 - 0 Alan Garcia С88, Т1
Neyko Ivanov 1 - 2 John Hoffoss С88, Т3
Neyko Ivanov 1 - 2 Fabrizio Mascia С88, Т3
Neyko Ivanov 1 - 2 Eric Petroni С88, Т3
Neyko Ivanov 1 - 2 Maksimilijan Topalovic С88, Т3
Neyko Ivanov 0 - 3 Carlos García С88, Т3
Neyko Ivanov 0 - 3 Lucas Mateus De Quadros С88, Т3
Neyko Ivanov 0 - 1 Oscar Aguilera С88, Т1
Neyko Ivanov 0 - 3 Jeronimo Heuchert С88, Т3
Neyko Ivanov 0 - 3 András Bozóti С88, Т3
Neyko Ivanov 0 - 3 Dieter Nix С88, Т3
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: