Очи во очи (Група: Amateur - 46)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Iain Bartholomew 79 - 32 Bruno Bago С96, Т10
Iain Bartholomew 35 - 26 Mariusz Budek С96, Т10
Iain Bartholomew 26 - 1 Joao Duarte С96, Т10
Iain Bartholomew 25 - 2 Matthias Wolak С96, Т10
Iain Bartholomew 23 - 4 Sergey Chek С96, Т10
Iain Bartholomew 22 - 3 Joao Oliveira С96, Т10
Iain Bartholomew 22 - 5 Jerzy Węglowski С96, Т10
Iain Bartholomew 21 - 6 Milan Jevremovic С96, Т10
Iain Bartholomew 21 - 6 Antonio Figueroa С96, Т10
Iain Bartholomew 19 - 8 Adrian Summers С96, Т10
Iain Bartholomew 19 - 8 Gabor Horvath С96, Т10
Iain Bartholomew 19 - 6 Marcelo Sityá С96, Т10
Iain Bartholomew 19 - 8 Tiago Mendes С96, Т10
Iain Bartholomew 19 - 5 Nikita Frolov С96, Т7
Iain Bartholomew 18 - 9 Antonio Jr Manalili С96, Т10
Iain Bartholomew 17 - 1 Evgeni Medvedev С96, Т10
Iain Bartholomew 17 - 10 Peter Stone С96, Т10
Iain Bartholomew 16 - 11 Joery Jacobs С96, Т10
Iain Bartholomew 15 - 6 Sanju Reddy С96, Т5
Iain Bartholomew 15 - 10 Josiel Moraes С96, Т10
Iain Bartholomew 14 - 9 András Balázs С96, Т10
Iain Bartholomew 14 - 4 Patrick Thiel С96, Т9
Iain Bartholomew 14 - 12 Patrik Olofsson С96, Т10
Iain Bartholomew 13 - 2 Tobias Ernesto Pessotano С96, Т4
Iain Bartholomew 12 - 4 Dan Moldovan С96, Т7
Iain Bartholomew 9 - 0 Jorge De La Fuente С96, Т10
Iain Bartholomew 9 - 1 Ivan Orisek С96, Т10
Iain Bartholomew 9 - 1 Gabor Refy С96, Т10
Iain Bartholomew 9 - 18 József Magyari С96, Т10
Iain Bartholomew 9 - 1 Aiury Toledo С96, Т10
Iain Bartholomew 8 - 1 John Parkinson С96, Т10
Iain Bartholomew 8 - 2 Gabriel Versutti С96, Т10
Iain Bartholomew 7 - 3 Dennis Iraola С96, Т10
Iain Bartholomew 7 - 1 Chris Lebert С96, Т10
Iain Bartholomew 7 - 3 Dimitar Tsentelovich С96, Т10
Iain Bartholomew 5 - 0 Pod Mane С96, Т7
Gabor Horvath 75 - 81 Joery Jacobs С96, Т10
Gabor Horvath 68 - 57 Bruno Bago С96, Т10
Gabor Horvath 60 - 40 Tobias Ernesto Pessotano С96, Т4
Gabor Horvath 58 - 33 Adrian Summers С96, Т10
Gabor Horvath 48 - 38 Marcelo Sityá С96, Т10
Gabor Horvath 46 - 111 Patrik Olofsson С96, Т10
Gabor Horvath 46 - 69 Patrick Thiel С96, Т9
Gabor Horvath 34 - 41 Tiago Mendes С96, Т10
Gabor Horvath 34 - 21 Dan Moldovan С96, Т7
Gabor Horvath 33 - 20 Josiel Moraes С96, Т10
Gabor Horvath 32 - 26 Antonio Jr Manalili С96, Т10
Gabor Horvath 31 - 24 Jerzy Węglowski С96, Т10
Gabor Horvath 30 - 84 András Balázs С96, Т10
Gabor Horvath 28 - 16 Sergey Chek С96, Т10
Gabor Horvath 26 - 1 József Magyari С96, Т10
Gabor Horvath 25 - 19 Mariusz Budek С96, Т10
Gabor Horvath 22 - 22 Peter Stone С96, Т10
Gabor Horvath 20 - 21 Nikita Frolov С96, Т7
Gabor Horvath 19 - 6 Joao Oliveira С96, Т10
Gabor Horvath 18 - 9 Milan Jevremovic С96, Т10
Gabor Horvath 18 - 20 Sanju Reddy С96, Т5
Gabor Horvath 17 - 10 Matthias Wolak С96, Т10
Gabor Horvath 17 - 10 Joao Duarte С96, Т10
Gabor Horvath 17 - 10 Gabor Refy С96, Т10
Gabor Horvath 14 - 13 Antonio Figueroa С96, Т10
Gabor Horvath 12 - 6 Evgeni Medvedev С96, Т10
Gabor Horvath 10 - 0 Aiury Toledo С96, Т10
Gabor Horvath 10 - 0 Gabriel Versutti С96, Т10
Gabor Horvath 10 - 0 Ivan Orisek С96, Т10
Gabor Horvath 10 - 0 Dimitar Tsentelovich С96, Т10
Gabor Horvath 9 - 0 John Parkinson С96, Т10
Gabor Horvath 9 - 0 Jorge De La Fuente С96, Т10
Gabor Horvath 9 - 16 Chris Lebert С96, Т10
Gabor Horvath 8 - 19 Iain Bartholomew С96, Т10
Gabor Horvath 8 - 2 Dennis Iraola С96, Т10
Gabor Horvath 5 - 0 Pod Mane С96, Т7
Tiago Mendes 53 - 24 Adrian Summers С96, Т10
Tiago Mendes 47 - 25 Josiel Moraes С96, Т10
Tiago Mendes 47 - 48 Bruno Bago С96, Т10
Tiago Mendes 46 - 30 Joery Jacobs С96, Т10
Tiago Mendes 45 - 26 Marcelo Sityá С96, Т10
Tiago Mendes 41 - 34 Gabor Horvath С96, Т10
Tiago Mendes 40 - 18 Jerzy Węglowski С96, Т10
Tiago Mendes 39 - 22 Antonio Jr Manalili С96, Т10
Tiago Mendes 34 - 43 Patrik Olofsson С96, Т10
Tiago Mendes 34 - 10 Mariusz Budek С96, Т10
Tiago Mendes 32 - 12 József Magyari С96, Т10
Tiago Mendes 32 - 12 Sergey Chek С96, Т10
Tiago Mendes 31 - 25 Dan Moldovan С96, Т7
Tiago Mendes 28 - 31 Patrick Thiel С96, Т9
Tiago Mendes 27 - 17 Peter Stone С96, Т10
Tiago Mendes 26 - 15 Nikita Frolov С96, Т7
Tiago Mendes 25 - 43 András Balázs С96, Т10
Tiago Mendes 23 - 4 Matthias Wolak С96, Т10
Tiago Mendes 22 - 16 Sanju Reddy С96, Т5
Tiago Mendes 22 - 3 Joao Oliveira С96, Т10
Tiago Mendes 20 - 17 Tobias Ernesto Pessotano С96, Т4
Tiago Mendes 19 - 8 Antonio Figueroa С96, Т10
Tiago Mendes 19 - 8 Joao Duarte С96, Т10
Tiago Mendes 18 - 9 Milan Jevremovic С96, Т10
Tiago Mendes 15 - 0 Jorge De La Fuente С96, Т10
Tiago Mendes 12 - 6 Evgeni Medvedev С96, Т10
Tiago Mendes 10 - 0 Gabor Refy С96, Т10
Tiago Mendes 10 - 0 Aiury Toledo С96, Т10
Tiago Mendes 10 - 0 Gabriel Versutti С96, Т10
Tiago Mendes 10 - 0 Ivan Orisek С96, Т10
Tiago Mendes 9 - 0 John Parkinson С96, Т10
Tiago Mendes 9 - 1 Dennis Iraola С96, Т10
Tiago Mendes 9 - 1 Dimitar Tsentelovich С96, Т10
Tiago Mendes 8 - 19 Iain Bartholomew С96, Т10
Tiago Mendes 8 - 0 Chris Lebert С96, Т10
Tiago Mendes 5 - 0 Pod Mane С96, Т7
Matthias Wolak 15 - 10 Joao Oliveira С96, Т10
Matthias Wolak 14 - 13 Sergey Chek С96, Т10
Matthias Wolak 11 - 16 Joao Duarte С96, Т10
Matthias Wolak 11 - 16 Milan Jevremovic С96, Т10
Matthias Wolak 10 - 17 Bruno Bago С96, Т10
Matthias Wolak 10 - 8 Evgeni Medvedev С96, Т10
Matthias Wolak 10 - 17 Gabor Horvath С96, Т10
Matthias Wolak 9 - 18 Jerzy Węglowski С96, Т10
Matthias Wolak 9 - 6 Tobias Ernesto Pessotano С96, Т4
Matthias Wolak 9 - 1 Aiury Toledo С96, Т10
Matthias Wolak 9 - 18 Mariusz Budek С96, Т10
Matthias Wolak 9 - 0 Jorge De La Fuente С96, Т10
Matthias Wolak 8 - 0 Chris Lebert С96, Т10
Matthias Wolak 8 - 2 Gabor Refy С96, Т10
Matthias Wolak 8 - 17 Marcelo Sityá С96, Т10
Matthias Wolak 8 - 1 John Parkinson С96, Т10
Matthias Wolak 8 - 2 Gabriel Versutti С96, Т10
Matthias Wolak 7 - 3 Ivan Orisek С96, Т10
Matthias Wolak 7 - 3 József Magyari С96, Т10
Matthias Wolak 7 - 20 Peter Stone С96, Т10
Matthias Wolak 7 - 17 Nikita Frolov С96, Т7
Matthias Wolak 6 - 15 Sanju Reddy С96, Т5
Matthias Wolak 6 - 20 Patrik Olofsson С96, Т10
Matthias Wolak 6 - 19 Josiel Moraes С96, Т10
Matthias Wolak 6 - 21 Antonio Figueroa С96, Т10
Matthias Wolak 6 - 21 Adrian Summers С96, Т10
Matthias Wolak 5 - 5 Dennis Iraola С96, Т10
Matthias Wolak 5 - 0 Pod Mane С96, Т7
Matthias Wolak 4 - 23 Tiago Mendes С96, Т10
Matthias Wolak 4 - 6 Dimitar Tsentelovich С96, Т10
Matthias Wolak 4 - 23 Antonio Jr Manalili С96, Т10
Matthias Wolak 3 - 13 Dan Moldovan С96, Т7
Matthias Wolak 3 - 24 Joery Jacobs С96, Т10
Matthias Wolak 2 - 25 Iain Bartholomew С96, Т10
Matthias Wolak 2 - 21 András Balázs С96, Т10
Matthias Wolak 2 - 16 Patrick Thiel С96, Т9
Joery Jacobs 81 - 75 Gabor Horvath С96, Т10
Joery Jacobs 72 - 54 Bruno Bago С96, Т10
Joery Jacobs 65 - 34 Tobias Ernesto Pessotano С96, Т4
Joery Jacobs 63 - 29 Adrian Summers С96, Т10
Joery Jacobs 48 - 38 Marcelo Sityá С96, Т10
Joery Jacobs 47 - 68 Patrick Thiel С96, Т9
Joery Jacobs 39 - 18 Jerzy Węglowski С96, Т10
Joery Jacobs 38 - 6 Mariusz Budek С96, Т10
Joery Jacobs 37 - 121 Patrik Olofsson С96, Т10
Joery Jacobs 37 - 22 Antonio Jr Manalili С96, Т10
Joery Jacobs 32 - 22 Josiel Moraes С96, Т10
Joery Jacobs 31 - 24 Dan Moldovan С96, Т7
Joery Jacobs 31 - 13 Sergey Chek С96, Т10
Joery Jacobs 30 - 46 Tiago Mendes С96, Т10
Joery Jacobs 29 - 12 Nikita Frolov С96, Т7
Joery Jacobs 28 - 16 Antonio Figueroa С96, Т10
Joery Jacobs 25 - 19 Peter Stone С96, Т10
Joery Jacobs 24 - 3 Milan Jevremovic С96, Т10
Joery Jacobs 24 - 76 András Balázs С96, Т10
Joery Jacobs 24 - 3 Matthias Wolak С96, Т10
Joery Jacobs 23 - 2 Joao Oliveira С96, Т10
Joery Jacobs 23 - 4 Joao Duarte С96, Т10
Joery Jacobs 22 - 16 Sanju Reddy С96, Т5
Joery Jacobs 15 - 3 Evgeni Medvedev С96, Т10
Joery Jacobs 11 - 16 Iain Bartholomew С96, Т10
Joery Jacobs 10 - 0 Gabriel Versutti С96, Т10
Joery Jacobs 10 - 0 Ivan Orisek С96, Т10
Joery Jacobs 10 - 0 József Magyari С96, Т10
Joery Jacobs 10 - 0 Aiury Toledo С96, Т10
Joery Jacobs 9 - 0 John Parkinson С96, Т10
Joery Jacobs 9 - 0 Jorge De La Fuente С96, Т10
Joery Jacobs 9 - 1 Dimitar Tsentelovich С96, Т10
Joery Jacobs 9 - 1 Gabor Refy С96, Т10
Joery Jacobs 8 - 17 Chris Lebert С96, Т10
Joery Jacobs 6 - 4 Dennis Iraola С96, Т10
Joery Jacobs 5 - 0 Pod Mane С96, Т7
Dan Moldovan 96 - 62 Bruno Bago С96, Т7
Dan Moldovan 30 - 25 Adrian Summers С96, Т7
Dan Moldovan 30 - 77 József Magyari С96, Т7
Dan Moldovan 28 - 26 Josiel Moraes С96, Т7
Dan Moldovan 26 - 25 Marcelo Sityá С96, Т7
Dan Moldovan 25 - 31 Tiago Mendes С96, Т7
Dan Moldovan 25 - 12 Jerzy Węglowski С96, Т7
Dan Moldovan 24 - 31 Joery Jacobs С96, Т7
Dan Moldovan 21 - 34 Gabor Horvath С96, Т7
Dan Moldovan 19 - 10 Mariusz Budek С96, Т7
Dan Moldovan 18 - 11 Sergey Chek С96, Т7
Dan Moldovan 16 - 40 Patrik Olofsson С96, Т7
Dan Moldovan 16 - 13 Nikita Frolov С96, Т7
Dan Moldovan 16 - 23 Antonio Jr Manalili С96, Т7
Dan Moldovan 14 - 1 Joao Oliveira С96, Т7
Dan Moldovan 13 - 16 Tobias Ernesto Pessotano С96, Т4
Dan Moldovan 13 - 3 Matthias Wolak С96, Т7
Dan Moldovan 13 - 31 Patrick Thiel С96, Т7
Dan Moldovan 12 - 4 Joao Duarte С96, Т7
Dan Moldovan 11 - 10 John Parkinson С96, Т7
Страница « [12 3 ... 5 6 7 »Брзо одете на страница: