Очи во очи (Група: Amateur - 53)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Mark Philips 93 - 31 Mark Yates С75, Т6
Mark Philips 84 - 37 Vogias Kostas С75, Т6
Mark Philips 78 - 42 Steffen Kummerow С75, Т6
Mark Philips 68 - 55 Stephane Pioger С75, Т6
Mark Philips 53 - 37 Alberto Villa С75, Т6
Mark Philips 43 - 8 Martin Zonca С75, Т6
Mark Philips 42 - 45 Miķhail Baldych С75, Т6
Mark Philips 38 - 2 Krasimir Mladenov С75, Т6
Mark Philips 35 - 22 Keith Sephton С75, Т6
Mark Philips 35 - 22 József Molnár С75, Т6
Mark Philips 34 - 22 Liubomir Ivanov С75, Т6
Mark Philips 34 - 37 Andreas Kruebel С75, Т6
Mark Philips 33 - 20 Alex Baier С75, Т5
Mark Philips 28 - 12 Roland Soltész С75, Т6
Mark Philips 27 - 13 Patrik Lauterkrantz С75, Т6
Mark Philips 26 - 15 Craig Seybold С74, Т14
Mark Philips 24 - 12 Emanuele Fossati С75, Т6
Mark Philips 23 - 0 Dalmiro Quaglia С75, Т6
Mark Philips 20 - 36 Antonios Giannakoudakis С75, Т6
Mark Philips 20 - 3 Daniel Cardon С75, Т6
Mark Philips 20 - 37 Jonathan Ménard С75, Т6
Mark Philips 20 - 3 Adrian Martin С75, Т6
Mark Philips 20 - 20 Ron De Wit С75, Т6
Mark Philips 17 - 6 Luiz Gabriel С75, Т6
Mark Philips 16 - 7 Alex Belão С75, Т6
Mark Philips 14 - 26 Alejandro Aloise С75, Т6
Mark Philips 14 - 9 Paweł Dylewski С75, Т6
Mark Philips 14 - 26 Sheldon Van Zyl С75, Т6
Mark Philips 7 - 16 Hrvoje Jošić С75, Т6
Mark Philips 7 - 16 Zlatko Vlasta С75, Т6
Mark Philips 6 - 0 Damian Kurek С75, Т6
Mark Philips 6 - 0 Pája Miki С75, Т6
Mark Philips 6 - 0 Santiago González С75, Т6
Mark Philips 6 - 0 Nuno Sousa С75, Т6
Mark Philips 6 - 0 Pavlos Mitsopoulos С75, Т6
Mark Philips 6 - 0 Arnaud Ferraris С75, Т6
Mark Philips 5 - 0 Benjamin Amado С75, Т5
Mark Philips 3 - 0 Dom Hopkins С75, Т5
Keith Sephton 43 - 31 József Molnár С75, Т6
Keith Sephton 34 - 22 Liubomir Ivanov С75, Т6
Keith Sephton 29 - 25 Steffen Kummerow С75, Т6
Keith Sephton 28 - 12 Krasimir Mladenov С75, Т6
Keith Sephton 28 - 25 Alex Baier С75, Т5
Keith Sephton 28 - 29 Mark Yates С75, Т6
Keith Sephton 24 - 17 Craig Seybold С74, Т14
Keith Sephton 22 - 35 Mark Philips С75, Т6
Keith Sephton 21 - 2 Adrian Martin С75, Т6
Keith Sephton 21 - 19 Patrik Lauterkrantz С75, Т6
Keith Sephton 21 - 2 Dalmiro Quaglia С75, Т6
Keith Sephton 18 - 39 Alberto Villa С75, Т6
Keith Sephton 18 - 22 Roland Soltész С75, Т6
Keith Sephton 18 - 37 Vogias Kostas С75, Т6
Keith Sephton 16 - 40 Stephane Pioger С75, Т6
Keith Sephton 15 - 21 Emanuele Fossati С75, Т6
Keith Sephton 14 - 42 Andreas Kruebel С75, Т6
Keith Sephton 14 - 38 Miķhail Baldych С75, Т6
Keith Sephton 11 - 12 Alex Belão С75, Т6
Keith Sephton 11 - 12 Daniel Cardon С75, Т6
Keith Sephton 11 - 46 Jonathan Ménard С75, Т6
Keith Sephton 10 - 30 Sheldon Van Zyl С75, Т6
Keith Sephton 8 - 15 Paweł Dylewski С75, Т6
Keith Sephton 7 - 12 Martin Zonca С75, Т6
Keith Sephton 7 - 16 Luiz Gabriel С75, Т6
Keith Sephton 7 - 33 Alejandro Aloise С75, Т6
Keith Sephton 6 - 34 Antonios Giannakoudakis С75, Т6
Keith Sephton 6 - 0 Pája Miki С75, Т6
Keith Sephton 6 - 0 Nuno Sousa С75, Т6
Keith Sephton 6 - 0 Santiago González С75, Т6
Keith Sephton 6 - 0 Pavlos Mitsopoulos С75, Т6
Keith Sephton 5 - 1 Hrvoje Jošić С75, Т6
Keith Sephton 4 - 1 Benjamin Amado С75, Т5
Keith Sephton 3 - 0 Dom Hopkins С75, Т5
Keith Sephton 2 - 4 Arnaud Ferraris С75, Т6
Keith Sephton 2 - 4 Ron De Wit С75, Т6
Keith Sephton 2 - 4 Damian Kurek С75, Т6
Keith Sephton 0 - 23 Zlatko Vlasta С75, Т6
Arnaud Ferraris 35 - 36 Martin Zonca С75, Т6
Arnaud Ferraris 21 - 2 Alberto Villa С75, Т6
Arnaud Ferraris 18 - 2 Emanuele Fossati С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Krasimir Mladenov С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Mark Yates С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Pája Miki С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Santiago González С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Steffen Kummerow С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Pavlos Mitsopoulos С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Jonathan Ménard С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Adrian Martin С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Stephane Pioger С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Nuno Sousa С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Hrvoje Jošić С75, Т6
Arnaud Ferraris 6 - 0 Dalmiro Quaglia С75, Т6
Arnaud Ferraris 5 - 0 Liubomir Ivanov С75, Т6
Arnaud Ferraris 5 - 1 Patrik Lauterkrantz С75, Т6
Arnaud Ferraris 5 - 0 Benjamin Amado С75, Т5
Arnaud Ferraris 5 - 1 Alex Belão С75, Т6
Arnaud Ferraris 5 - 1 Andreas Kruebel С75, Т6
Arnaud Ferraris 5 - 1 Vogias Kostas С75, Т6
Arnaud Ferraris 4 - 2 József Molnár С75, Т6
Arnaud Ferraris 4 - 2 Keith Sephton С75, Т6
Arnaud Ferraris 4 - 2 Roland Soltész С75, Т6
Arnaud Ferraris 4 - 2 Damian Kurek С75, Т6
Arnaud Ferraris 3 - 2 Miķhail Baldych С75, Т6
Arnaud Ferraris 3 - 3 Daniel Cardon С75, Т6
Arnaud Ferraris 3 - 0 Dom Hopkins С75, Т5
Arnaud Ferraris 3 - 3 Ron De Wit С75, Т6
Arnaud Ferraris 3 - 3 Paweł Dylewski С75, Т6
Arnaud Ferraris 2 - 4 Luiz Gabriel С75, Т6
Arnaud Ferraris 2 - 3 Alex Baier С75, Т5
Arnaud Ferraris 1 - 5 Antonios Giannakoudakis С75, Т6
Arnaud Ferraris 1 - 5 Sheldon Van Zyl С75, Т6
Arnaud Ferraris 1 - 5 Alejandro Aloise С75, Т6
Arnaud Ferraris 0 - 6 Mark Philips С75, Т6
Arnaud Ferraris 0 - 6 Zlatko Vlasta С75, Т6
Mark Yates 101 - 71 Steffen Kummerow С75, Т6
Mark Yates 81 - 94 Stephane Pioger С75, Т6
Mark Yates 58 - 64 Vogias Kostas С75, Т6
Mark Yates 48 - 41 Ron De Wit С75, Т6
Mark Yates 35 - 56 Alberto Villa С75, Т6
Mark Yates 31 - 93 Mark Philips С75, Т6
Mark Yates 30 - 40 Emanuele Fossati С75, Т6
Mark Yates 30 - 58 Miķhail Baldych С75, Т6
Mark Yates 29 - 12 Craig Seybold С74, Т14
Mark Yates 29 - 28 Keith Sephton С75, Т6
Mark Yates 29 - 27 Liubomir Ivanov С75, Т6
Mark Yates 25 - 28 Alex Baier С75, Т5
Mark Yates 23 - 34 József Molnár С75, Т6
Mark Yates 23 - 49 Andreas Kruebel С75, Т6
Mark Yates 22 - 18 Krasimir Mladenov С75, Т6
Mark Yates 21 - 2 Dalmiro Quaglia С75, Т6
Mark Yates 21 - 36 Antonios Giannakoudakis С75, Т6
Mark Yates 18 - 5 Adrian Martin С75, Т6
Mark Yates 16 - 24 Patrik Lauterkrantz С75, Т6
Mark Yates 12 - 45 Jonathan Ménard С75, Т6
Mark Yates 12 - 28 Roland Soltész С75, Т6
Mark Yates 11 - 12 Daniel Cardon С75, Т6
Mark Yates 10 - 13 Alex Belão С75, Т6
Mark Yates 8 - 11 Martin Zonca С75, Т6
Mark Yates 6 - 0 Pája Miki С75, Т6
Mark Yates 6 - 34 Sheldon Van Zyl С75, Т6
Mark Yates 6 - 17 Paweł Dylewski С75, Т6
Mark Yates 5 - 1 Santiago González С75, Т6
Mark Yates 5 - 1 Pavlos Mitsopoulos С75, Т6
Mark Yates 5 - 18 Luiz Gabriel С75, Т6
Mark Yates 4 - 2 Hrvoje Jošić С75, Т6
Mark Yates 3 - 3 Nuno Sousa С75, Т6
Mark Yates 3 - 0 Dom Hopkins С75, Т5
Mark Yates 3 - 37 Alejandro Aloise С75, Т6
Mark Yates 3 - 2 Benjamin Amado С75, Т5
Mark Yates 0 - 23 Zlatko Vlasta С75, Т6
Mark Yates 0 - 6 Damian Kurek С75, Т6
Mark Yates 0 - 6 Arnaud Ferraris С75, Т6
Ron De Wit 41 - 48 Mark Yates С75, Т6
Ron De Wit 20 - 20 Mark Philips С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Hrvoje Jošić С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Dalmiro Quaglia С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Krasimir Mladenov С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Pája Miki С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Santiago González С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Pavlos Mitsopoulos С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Adrian Martin С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Alex Belão С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Nuno Sousa С75, Т6
Ron De Wit 6 - 0 Stephane Pioger С75, Т6
Ron De Wit 5 - 1 Vogias Kostas С75, Т6
Ron De Wit 5 - 0 Emanuele Fossati С75, Т6
Ron De Wit 5 - 1 Patrik Lauterkrantz С75, Т6
Ron De Wit 5 - 0 Liubomir Ivanov С75, Т6
Ron De Wit 5 - 0 Benjamin Amado С75, Т5
Ron De Wit 5 - 1 Steffen Kummerow С75, Т6
Ron De Wit 5 - 1 Jonathan Ménard С75, Т6
Ron De Wit 5 - 1 Andreas Kruebel С75, Т6
Ron De Wit 5 - 1 Damian Kurek С75, Т6
Ron De Wit 4 - 2 Daniel Cardon С75, Т6
Ron De Wit 4 - 2 József Molnár С75, Т6
Ron De Wit 4 - 2 Keith Sephton С75, Т6
Ron De Wit 4 - 2 Alberto Villa С75, Т6
Ron De Wit 3 - 2 Miķhail Baldych С75, Т6
Ron De Wit 3 - 3 Arnaud Ferraris С75, Т6
Ron De Wit 3 - 0 Dom Hopkins С75, Т5
Ron De Wit 3 - 2 Martin Zonca С75, Т6
Ron De Wit 3 - 3 Roland Soltész С75, Т6
Ron De Wit 2 - 4 Alejandro Aloise С75, Т6
Ron De Wit 2 - 4 Paweł Dylewski С75, Т6
Ron De Wit 2 - 4 Luiz Gabriel С75, Т6
Ron De Wit 2 - 4 Sheldon Van Zyl С75, Т6
Ron De Wit 2 - 3 Alex Baier С75, Т5
Ron De Wit 1 - 5 Antonios Giannakoudakis С75, Т6
Ron De Wit 1 - 5 Zlatko Vlasta С75, Т6
Santiago González 4 - 2 Pája Miki С75, Т6
Santiago González 2 - 4 Pavlos Mitsopoulos С75, Т6
Santiago González 2 - 4 Stephane Pioger С75, Т6
Santiago González 2 - 4 Dalmiro Quaglia С75, Т6
Santiago González 1 - 4 Liubomir Ivanov С75, Т6
Santiago González 1 - 4 Benjamin Amado С75, Т5
Santiago González 1 - 5 Alex Belão С75, Т6
Santiago González 1 - 5 Adrian Martin С75, Т6
Santiago González 1 - 5 Mark Yates С75, Т6
Santiago González 1 - 5 Hrvoje Jošić С75, Т6
Santiago González 1 - 4 Emanuele Fossati С75, Т6
Santiago González 0 - 6 Mark Philips С75, Т6
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: