Очи во очи (Група: Elite)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Jenne Breugelmans 92 - 56 Ivan Silva С91, Т12
Jenne Breugelmans 52 - 61 Ilya Vedenikov С91, Т12
Jenne Breugelmans 46 - 17 Rei Frost С91, Т12
Jenne Breugelmans 31 - 32 Katerina Kakni С91, Т12
Jenne Breugelmans 26 - 20 Jean-françois Charbinat С91, Т12
Jenne Breugelmans 23 - 6 Igor Augusto С91, Т12
Jenne Breugelmans 22 - 24 Alexei Malkin С91, Т12
Jenne Breugelmans 19 - 44 Diogo Schwinn С91, Т12
Jenne Breugelmans 16 - 13 Leandro Sereno7 С91, Т12
Jenne Breugelmans 16 - 47 Kamal Naoui С91, Т12
Jenne Breugelmans 15 - 48 Kristijan Mihovic С91, Т12
Jenne Breugelmans 13 - 16 Tan S Lake С91, Т12
Jenne Breugelmans 12 - 17 Kai Wen Chew С91, Т12
Jenne Breugelmans 12 - 14 André de Carvalho С91, Т12
Jenne Breugelmans 12 - 17 Pieterjan Staessen С91, Т12
Jenne Breugelmans 11 - 1 Romain Lebreton С91, Т12
Jenne Breugelmans 11 - 18 Mihail Morozov С91, Т12
Jenne Breugelmans 11 - 1 Marco Triulzi С91, Т12
Jenne Breugelmans 10 - 0 Benedetto Campobello С91, Т12
Jenne Breugelmans 9 - 20 Jean-marc Boissinot С91, Т12
Jenne Breugelmans 9 - 20 Jasper Coosemans1 С91, Т12
Jenne Breugelmans 8 - 4 Auke Haarsma С91, Т12
Jenne Breugelmans 8 - 21 Artur Terezan С91, Т12
Jenne Breugelmans 7 - 22 Dmitry Shevel С91, Т12
Jenne Breugelmans 7 - 22 Rafal Celejewski С91, Т12
Jenne Breugelmans 6 - 6 Gonzalo Alvarez С91, Т12
Jenne Breugelmans 6 - 23 Wouter Teuwen С91, Т12
Jenne Breugelmans 5 - 7 Josh Clark С91, Т12
Jenne Breugelmans 5 - 24 Simone Scarpa С91, Т12
Jenne Breugelmans 4 - 8 Bernard Bontjer С91, Т12
Jenne Breugelmans 3 - 26 Lee Harding С91, Т12
Jenne Breugelmans 3 - 26 Kuba Szajbel С91, Т12
Jenne Breugelmans 2 - 27 George Slater1 С91, Т12
Jenne Breugelmans 2 - 44 Paweł Zaburski С91, Т12
Jenne Breugelmans 2 - 27 Rimantas Sagatas4 С91, Т12
Jenne Breugelmans 1 - 11 Brice Meyer С91, Т12
Jenne Breugelmans 0 - 29 Vladimir Valis С91, Т12
Jenne Breugelmans 0 - 29 Dominiek Van West С91, Т12
Jenne Breugelmans 0 - 29 Bruno Caseiro1 С91, Т12
Jasper Coosemans1 122 - 195 George Slater1 С91, Т12
Jasper Coosemans1 118 - 164 Rimantas Sagatas4 С91, Т12
Jasper Coosemans1 112 - 104 Lee Harding С91, Т12
Jasper Coosemans1 101 - 63 Leandro Sereno7 С91, Т12
Jasper Coosemans1 99 - 66 Wouter Teuwen С91, Т12
Jasper Coosemans1 98 - 33 Gonzalo Alvarez С91, Т12
Jasper Coosemans1 97 - 50 Kuba Szajbel С91, Т12
Jasper Coosemans1 94 - 36 Jean-marc Boissinot С91, Т12
Jasper Coosemans1 88 - 76 Paweł Zaburski С91, Т12
Jasper Coosemans1 86 - 45 Ilya Vedenikov С91, Т12
Jasper Coosemans1 85 - 29 Tan S Lake С91, Т12
Jasper Coosemans1 79 - 51 Bruno Caseiro1 С91, Т12
Jasper Coosemans1 75 - 55 Kristijan Mihovic С91, Т12
Jasper Coosemans1 74 - 40 Kamal Naoui С91, Т12
Jasper Coosemans1 66 - 14 Dmitry Shevel С91, Т12
Jasper Coosemans1 60 - 54 Dominiek Van West С91, Т12
Jasper Coosemans1 49 - 64 Rafal Celejewski С91, Т12
Jasper Coosemans1 49 - 30 Artur Terezan С91, Т12
Jasper Coosemans1 47 - 49 Vladimir Valis С91, Т12
Jasper Coosemans1 41 - 39 Kai Wen Chew С91, Т12
Jasper Coosemans1 40 - 4 Benedetto Campobello С91, Т12
Jasper Coosemans1 39 - 7 Rei Frost С91, Т12
Jasper Coosemans1 38 - 24 Mihail Morozov С91, Т12
Jasper Coosemans1 37 - 25 Pieterjan Staessen С91, Т12
Jasper Coosemans1 36 - 27 Josh Clark С91, Т12
Jasper Coosemans1 27 - 2 Marco Triulzi С91, Т12
Jasper Coosemans1 25 - 4 Igor Augusto С91, Т12
Jasper Coosemans1 24 - 5 Katerina Kakni С91, Т12
Jasper Coosemans1 20 - 9 Jenne Breugelmans С91, Т12
Jasper Coosemans1 20 - 26 Simone Scarpa С91, Т12
Jasper Coosemans1 18 - 11 Bernard Bontjer С91, Т12
Jasper Coosemans1 16 - 10 André de Carvalho С91, Т12
Jasper Coosemans1 15 - 14 Auke Haarsma С91, Т12
Jasper Coosemans1 12 - 0 Romain Lebreton С91, Т12
Jasper Coosemans1 7 - 5 Alexei Malkin С91, Т12
Jasper Coosemans1 6 - 6 Ivan Silva С91, Т12
Jasper Coosemans1 6 - 6 Diogo Schwinn С91, Т12
Jasper Coosemans1 5 - 7 Jean-françois Charbinat С91, Т12
Jasper Coosemans1 4 - 8 Brice Meyer С91, Т12
Leandro Sereno7 380 - 260 Rimantas Sagatas4 С91, Т12
Leandro Sereno7 148 - 67 Rei Frost С91, Т12
Leandro Sereno7 118 - 64 Mihail Morozov С91, Т12
Leandro Sereno7 111 - 88 Rafal Celejewski С91, Т12
Leandro Sereno7 105 - 77 Dmitry Shevel С91, Т12
Leandro Sereno7 102 - 80 Lee Harding С91, Т12
Leandro Sereno7 76 - 72 Wouter Teuwen С91, Т12
Leandro Sereno7 69 - 11 Marco Triulzi С91, Т12
Leandro Sereno7 64 - 50 Kuba Szajbel С91, Т12
Leandro Sereno7 63 - 101 Jasper Coosemans1 С91, Т12
Leandro Sereno7 62 - 69 Kai Wen Chew С91, Т12
Leandro Sereno7 60 - 70 Dominiek Van West С91, Т12
Leandro Sereno7 57 - 91 Paweł Zaburski С91, Т12
Leandro Sereno7 48 - 49 Jean-marc Boissinot С91, Т12
Leandro Sereno7 47 - 50 Bruno Caseiro1 С91, Т12
Leandro Sereno7 45 - 35 Ilya Vedenikov С91, Т12
Leandro Sereno7 44 - 138 George Slater1 С91, Т12
Leandro Sereno7 44 - 52 Kamal Naoui С91, Т12
Leandro Sereno7 42 - 38 Artur Terezan С91, Т12
Leandro Sereno7 40 - 57 Vladimir Valis С91, Т12
Leandro Sereno7 39 - 75 Kristijan Mihovic С91, Т12
Leandro Sereno7 37 - 60 Gonzalo Alvarez С91, Т12
Leandro Sereno7 34 - 29 Pieterjan Staessen С91, Т12
Leandro Sereno7 33 - 11 Benedetto Campobello С91, Т12
Leandro Sereno7 24 - 22 Simone Scarpa С91, Т12
Leandro Sereno7 20 - 9 Igor Augusto С91, Т12
Leandro Sereno7 17 - 12 Katerina Kakni С91, Т12
Leandro Sereno7 13 - 16 Jenne Breugelmans С91, Т12
Leandro Sereno7 13 - 16 Alexei Malkin С91, Т12
Leandro Sereno7 10 - 19 Tan S Lake С91, Т12
Leandro Sereno7 10 - 2 Romain Lebreton С91, Т12
Leandro Sereno7 9 - 20 Bernard Bontjer С91, Т12
Leandro Sereno7 8 - 18 André de Carvalho С91, Т12
Leandro Sereno7 7 - 22 Ivan Silva С91, Т12
Leandro Sereno7 5 - 24 Auke Haarsma С91, Т12
Leandro Sereno7 1 - 11 Josh Clark С91, Т12
Leandro Sereno7 1 - 11 Diogo Schwinn С91, Т12
Leandro Sereno7 1 - 11 Jean-françois Charbinat С91, Т12
Leandro Sereno7 0 - 12 Brice Meyer С91, Т12
Dominiek Van West 122 - 128 Rafal Celejewski С91, Т12
Dominiek Van West 73 - 41 Jean-françois Charbinat С91, Т12
Dominiek Van West 70 - 60 Leandro Sereno7 С91, Т12
Dominiek Van West 68 - 46 Paweł Zaburski С91, Т12
Dominiek Van West 65 - 32 Kuba Szajbel С91, Т12
Dominiek Van West 64 - 16 Ivan Silva С91, Т12
Dominiek Van West 60 - 19 Mihail Morozov С91, Т12
Dominiek Van West 59 - 21 Artur Terezan С91, Т12
Dominiek Van West 59 - 89 Rimantas Sagatas4 С91, Т12
Dominiek Van West 57 - 40 Vladimir Valis С91, Т12
Dominiek Van West 55 - 7 Tan S Lake С91, Т12
Dominiek Van West 54 - 43 Kristijan Mihovic С91, Т12
Dominiek Van West 54 - 60 Jasper Coosemans1 С91, Т12
Dominiek Van West 51 - 12 Pieterjan Staessen С91, Т12
Dominiek Van West 50 - 13 Igor Augusto С91, Т12
Dominiek Van West 50 - 30 Jean-marc Boissinot С91, Т12
Dominiek Van West 45 - 35 Bruno Caseiro1 С91, Т12
Dominiek Van West 44 - 2 Dmitry Shevel С91, Т12
Dominiek Van West 43 - 20 Rei Frost С91, Т12
Dominiek Van West 43 - 3 Lee Harding С91, Т12
Dominiek Van West 41 - 5 Wouter Teuwen С91, Т12
Dominiek Van West 40 - 57 George Slater1 С91, Т12
Dominiek Van West 40 - 6 Simone Scarpa С91, Т12
Dominiek Van West 39 - 7 Ilya Vedenikov С91, Т12
Dominiek Van West 31 - 32 Kamal Naoui С91, Т12
Dominiek Van West 29 - 0 Jenne Breugelmans С91, Т12
Dominiek Van West 29 - 0 Marco Triulzi С91, Т12
Dominiek Van West 28 - 1 Katerina Kakni С91, Т12
Dominiek Van West 26 - 3 Kai Wen Chew С91, Т12
Dominiek Van West 26 - 0 André de Carvalho С91, Т12
Dominiek Van West 24 - 5 Gonzalo Alvarez С91, Т12
Dominiek Van West 23 - 6 Josh Clark С91, Т12
Dominiek Van West 22 - 7 Alexei Malkin С91, Т12
Dominiek Van West 21 - 6 Benedetto Campobello С91, Т12
Dominiek Van West 12 - 0 Auke Haarsma С91, Т12
Dominiek Van West 12 - 0 Diogo Schwinn С91, Т12
Dominiek Van West 12 - 0 Romain Lebreton С91, Т12
Dominiek Van West 10 - 2 Brice Meyer С91, Т12
Dominiek Van West 10 - 2 Bernard Bontjer С91, Т12
Rimantas Sagatas4 260 - 380 Leandro Sereno7 С91, Т12
Rimantas Sagatas4 171 - 79 Lee Harding С91, Т12
Rimantas Sagatas4 164 - 118 Jasper Coosemans1 С91, Т12
Rimantas Sagatas4 138 - 61 Rafal Celejewski С91, Т12
Rimantas Sagatas4 123 - 76 Paweł Zaburski С91, Т12
Rimantas Sagatas4 120 - 147 George Slater1 С91, Т12
Rimantas Sagatas4 119 - 63 Wouter Teuwen С91, Т12
Rimantas Sagatas4 112 - 2 Marco Triulzi С91, Т12
Rimantas Sagatas4 111 - 54 Kristijan Mihovic С91, Т12
Rimantas Sagatas4 109 - 39 Kuba Szajbel С91, Т12
Rimantas Sagatas4 102 - 12 Dmitry Shevel С91, Т12
Rimantas Sagatas4 89 - 59 Dominiek Van West С91, Т12
Rimantas Sagatas4 86 - 45 Bruno Caseiro1 С91, Т12
Rimantas Sagatas4 86 - 28 Kamal Naoui С91, Т12
Rimantas Sagatas4 85 - 29 Jean-marc Boissinot С91, Т12
Rimantas Sagatas4 76 - 21 Tan S Lake С91, Т12
Rimantas Sagatas4 65 - 15 Mihail Morozov С91, Т12
Rimantas Sagatas4 64 - 33 Vladimir Valis С91, Т12
Rimantas Sagatas4 63 - 17 Kai Wen Chew С91, Т12
Rimantas Sagatas4 63 - 17 Artur Terezan С91, Т12
Rimantas Sagatas4 58 - 22 Gonzalo Alvarez С91, Т12
Rimantas Sagatas4 56 - 24 Josh Clark С91, Т12
Rimantas Sagatas4 53 - 10 Rei Frost С91, Т12
Rimantas Sagatas4 49 - 14 Pieterjan Staessen С91, Т12
Rimantas Sagatas4 42 - 2 Benedetto Campobello С91, Т12
Rimantas Sagatas4 34 - 12 Ilya Vedenikov С91, Т12
Rimantas Sagatas4 32 - 14 Simone Scarpa С91, Т12
Rimantas Sagatas4 27 - 2 Jenne Breugelmans С91, Т12
Rimantas Sagatas4 27 - 2 Igor Augusto С91, Т12
Rimantas Sagatas4 26 - 3 Bernard Bontjer С91, Т12
Rimantas Sagatas4 23 - 6 Ivan Silva С91, Т12
Rimantas Sagatas4 19 - 7 André de Carvalho С91, Т12
Rimantas Sagatas4 12 - 0 Romain Lebreton С91, Т12
Rimantas Sagatas4 11 - 1 Auke Haarsma С91, Т12
Rimantas Sagatas4 10 - 2 Katerina Kakni С91, Т12
Rimantas Sagatas4 10 - 2 Diogo Schwinn С91, Т12
Rimantas Sagatas4 9 - 3 Alexei Malkin С91, Т12
Rimantas Sagatas4 7 - 5 Brice Meyer С91, Т12
Rimantas Sagatas4 5 - 7 Jean-françois Charbinat С91, Т12
Rafal Celejewski 128 - 122 Dominiek Van West С91, Т12
Rafal Celejewski 88 - 111 Leandro Sereno7 С91, Т12
Rafal Celejewski 83 - 65 Mihail Morozov С91, Т12
Rafal Celejewski 74 - 39 Jean-françois Charbinat С91, Т12
Rafal Celejewski 70 - 9 Marco Triulzi С91, Т12
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: