Очи во очи (Група: Pro - 20)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Mark Webster 44 - 15 Andre Cherkasoff С96, Т8
Mark Webster 29 - 29 Maurizio Illuminati С96, Т8
Mark Webster 23 - 2 Jozef Lesay С96, Т8
Mark Webster 21 - 3 Marcelo Ascencio С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Kevin Fortin С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Andre Falcao С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Marco Ferraz С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Renan Müller С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Michael Dmitrenko С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Juan Pablo С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Massimo Cerroni С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Shane Larsen С96, Т8
Mark Webster 8 - 0 Sagar Subhedar С96, Т8
Mark Webster 7 - 1 Breno Bambito С96, Т8
Mark Webster 7 - 1 Massimo Guerra С96, Т8
Mark Webster 7 - 1 Pablo Pereira С96, Т8
Mark Webster 7 - 1 Łukasz Włodek С96, Т8
Mark Webster 7 - 1 Martynas Bražėnas С96, Т8
Mark Webster 7 - 1 Vladislav Shopov С96, Т8
Mark Webster 6 - 2 Ilmārs Līcītis С96, Т8
Mark Webster 6 - 2 Jose Luis Macho Pita С96, Т8
Mark Webster 6 - 2 Piotr Borek С96, Т8
Mark Webster 6 - 1 Kirsty Ridley С96, Т8
Mark Webster 6 - 2 Thomas König С96, Т8
Mark Webster 6 - 2 Roberta Santis С96, Т8
Mark Webster 5 - 3 Adam Corlett С96, Т8
Mark Webster 5 - 2 Felipe Mafra С96, Т8
Mark Webster 5 - 3 Thomas Geißler С96, Т8
Mark Webster 5 - 0 Hector Medellin С96, Т6
Mark Webster 5 - 3 Helmer De Vries С96, Т8
Mark Webster 4 - 4 Dalibor Krivohlavek С96, Т8
Mark Webster 4 - 4 Flavio Mendiković С96, Т8
Mark Webster 4 - 1 Povilas Zukas С96, Т8
Mark Webster 3 - 1 Carl Robert С96, Т4
Mark Webster 2 - 6 Jesse Wisman С96, Т8
Mark Webster 2 - 6 Naira Correia С96, Т8
Mark Webster 0 - 8 Roger Hansen С96, Т8
Mark Webster 0 - 8 Matt Parker С96, Т8
Maurizio Illuminati 29 - 29 Mark Webster С96, Т8
Maurizio Illuminati 18 - 40 Kirsty Ridley С96, Т8
Maurizio Illuminati 18 - 6 Marco Ferraz С96, Т8
Maurizio Illuminati 10 - 15 Massimo Guerra С96, Т8
Maurizio Illuminati 9 - 15 Flavio Mendiković С96, Т8
Maurizio Illuminati 8 - 0 Juan Pablo С96, Т8
Maurizio Illuminati 8 - 0 Massimo Cerroni С96, Т8
Maurizio Illuminati 8 - 0 Sagar Subhedar С96, Т8
Maurizio Illuminati 8 - 0 Shane Larsen С96, Т8
Maurizio Illuminati 8 - 0 Pablo Pereira С96, Т8
Maurizio Illuminati 8 - 0 Andre Falcao С96, Т8
Maurizio Illuminati 8 - 0 Renan Müller С96, Т8
Maurizio Illuminati 7 - 1 Kevin Fortin С96, Т8
Maurizio Illuminati 7 - 0 Felipe Mafra С96, Т8
Maurizio Illuminati 7 - 1 Andre Cherkasoff С96, Т8
Maurizio Illuminati 7 - 1 Jozef Lesay С96, Т8
Maurizio Illuminati 7 - 1 Thomas König С96, Т8
Maurizio Illuminati 6 - 2 Michael Dmitrenko С96, Т8
Maurizio Illuminati 6 - 2 Martynas Bražėnas С96, Т8
Maurizio Illuminati 6 - 2 Vladislav Shopov С96, Т8
Maurizio Illuminati 6 - 2 Breno Bambito С96, Т8
Maurizio Illuminati 6 - 2 Ilmārs Līcītis С96, Т8
Maurizio Illuminati 6 - 2 Jose Luis Macho Pita С96, Т8
Maurizio Illuminati 6 - 2 Marcelo Ascencio С96, Т8
Maurizio Illuminati 5 - 0 Povilas Zukas С96, Т8
Maurizio Illuminati 5 - 3 Roberta Santis С96, Т8
Maurizio Illuminati 5 - 3 Adam Corlett С96, Т8
Maurizio Illuminati 5 - 3 Łukasz Włodek С96, Т8
Maurizio Illuminati 5 - 3 Piotr Borek С96, Т8
Maurizio Illuminati 5 - 3 Dalibor Krivohlavek С96, Т8
Maurizio Illuminati 4 - 1 Hector Medellin С96, Т6
Maurizio Illuminati 4 - 4 Thomas Geißler С96, Т8
Maurizio Illuminati 4 - 0 Carl Robert С96, Т4
Maurizio Illuminati 3 - 5 Naira Correia С96, Т8
Maurizio Illuminati 3 - 5 Jesse Wisman С96, Т8
Maurizio Illuminati 2 - 6 Helmer De Vries С96, Т8
Maurizio Illuminati 0 - 8 Matt Parker С96, Т8
Maurizio Illuminati 0 - 8 Roger Hansen С96, Т8
Juan Pablo 5 - 3 Marco Ferraz С96, Т8
Juan Pablo 2 - 6 Piotr Borek С96, Т8
Juan Pablo 2 - 6 Kevin Fortin С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Jose Luis Macho Pita С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Andre Cherkasoff С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Andre Falcao С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Marcelo Ascencio С96, Т8
Juan Pablo 1 - 6 Kirsty Ridley С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Jozef Lesay С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Thomas König С96, Т8
Juan Pablo 1 - 4 Hector Medellin С96, Т6
Juan Pablo 1 - 7 Naira Correia С96, Т8
Juan Pablo 1 - 4 Povilas Zukas С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Massimo Cerroni С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Vladislav Shopov С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Roberta Santis С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Łukasz Włodek С96, Т8
Juan Pablo 1 - 7 Ilmārs Līcītis С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Mark Webster С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Jesse Wisman С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Thomas Geißler С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Dalibor Krivohlavek С96, Т8
Juan Pablo 0 - 4 Carl Robert С96, Т4
Juan Pablo 0 - 8 Renan Müller С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Michael Dmitrenko С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Flavio Mendiković С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Martynas Bražėnas С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Maurizio Illuminati С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Helmer De Vries С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Matt Parker С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Sagar Subhedar С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Shane Larsen С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Massimo Guerra С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Breno Bambito С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Pablo Pereira С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Adam Corlett С96, Т8
Juan Pablo 0 - 8 Roger Hansen С96, Т8
Juan Pablo 0 - 7 Felipe Mafra С96, Т8
Marcelo Ascencio 58 - 18 Shane Larsen С96, Т8
Marcelo Ascencio 22 - 19 Jose Luis Macho Pita С96, Т8
Marcelo Ascencio 16 - 9 Thomas Geißler С96, Т8
Marcelo Ascencio 12 - 13 Vladislav Shopov С96, Т8
Marcelo Ascencio 11 - 12 Sagar Subhedar С96, Т8
Marcelo Ascencio 7 - 1 Massimo Cerroni С96, Т8
Marcelo Ascencio 7 - 1 Kevin Fortin С96, Т8
Marcelo Ascencio 7 - 1 Andre Falcao С96, Т8
Marcelo Ascencio 7 - 1 Juan Pablo С96, Т8
Marcelo Ascencio 7 - 1 Marco Ferraz С96, Т8
Marcelo Ascencio 6 - 2 Breno Bambito С96, Т8
Marcelo Ascencio 6 - 2 Ilmārs Līcītis С96, Т8
Marcelo Ascencio 6 - 2 Jozef Lesay С96, Т8
Marcelo Ascencio 6 - 2 Renan Müller С96, Т8
Marcelo Ascencio 6 - 2 Thomas König С96, Т8
Marcelo Ascencio 5 - 3 Michael Dmitrenko С96, Т8
Marcelo Ascencio 4 - 4 Roberta Santis С96, Т8
Marcelo Ascencio 4 - 4 Pablo Pereira С96, Т8
Marcelo Ascencio 4 - 4 Łukasz Włodek С96, Т8
Marcelo Ascencio 4 - 4 Andre Cherkasoff С96, Т8
Marcelo Ascencio 4 - 4 Piotr Borek С96, Т8
Marcelo Ascencio 4 - 1 Hector Medellin С96, Т6
Marcelo Ascencio 4 - 4 Martynas Bražėnas С96, Т8
Marcelo Ascencio 3 - 5 Adam Corlett С96, Т8
Marcelo Ascencio 3 - 4 Felipe Mafra С96, Т8
Marcelo Ascencio 3 - 21 Mark Webster С96, Т8
Marcelo Ascencio 3 - 5 Dalibor Krivohlavek С96, Т8
Marcelo Ascencio 3 - 4 Kirsty Ridley С96, Т8
Marcelo Ascencio 3 - 5 Naira Correia С96, Т8
Marcelo Ascencio 3 - 2 Povilas Zukas С96, Т8
Marcelo Ascencio 2 - 6 Massimo Guerra С96, Т8
Marcelo Ascencio 2 - 6 Jesse Wisman С96, Т8
Marcelo Ascencio 2 - 2 Carl Robert С96, Т4
Marcelo Ascencio 2 - 6 Maurizio Illuminati С96, Т8
Marcelo Ascencio 1 - 7 Flavio Mendiković С96, Т8
Marcelo Ascencio 1 - 7 Helmer De Vries С96, Т8
Marcelo Ascencio 0 - 8 Roger Hansen С96, Т8
Marcelo Ascencio 0 - 8 Matt Parker С96, Т8
Sagar Subhedar 31 - 27 Shane Larsen С96, Т8
Sagar Subhedar 16 - 9 Ilmārs Līcītis С96, Т8
Sagar Subhedar 12 - 11 Marcelo Ascencio С96, Т8
Sagar Subhedar 8 - 0 Marco Ferraz С96, Т8
Sagar Subhedar 8 - 0 Juan Pablo С96, Т8
Sagar Subhedar 7 - 17 Felipe Mafra С96, Т8
Sagar Subhedar 3 - 5 Massimo Cerroni С96, Т8
Sagar Subhedar 3 - 5 Andre Falcao С96, Т8
Sagar Subhedar 3 - 21 Kirsty Ridley С96, Т8
Sagar Subhedar 2 - 6 Naira Correia С96, Т8
Sagar Subhedar 2 - 3 Povilas Zukas С96, Т8
Sagar Subhedar 2 - 6 Kevin Fortin С96, Т8
Sagar Subhedar 2 - 6 Piotr Borek С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 7 Jozef Lesay С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 7 Thomas König С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 10 Michael Dmitrenko С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 4 Hector Medellin С96, Т6
Sagar Subhedar 1 - 7 Vladislav Shopov С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 7 Roberta Santis С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 7 Łukasz Włodek С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 7 Jose Luis Macho Pita С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 7 Andre Cherkasoff С96, Т8
Sagar Subhedar 1 - 7 Dalibor Krivohlavek С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 4 Carl Robert С96, Т4
Sagar Subhedar 0 - 8 Renan Müller С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Flavio Mendiković С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Martynas Bražėnas С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Matt Parker С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Maurizio Illuminati С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Helmer De Vries С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Massimo Guerra С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Breno Bambito С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Adam Corlett С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Pablo Pereira С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Roger Hansen С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Jesse Wisman С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Mark Webster С96, Т8
Sagar Subhedar 0 - 8 Thomas Geißler С96, Т8
Jozef Lesay 23 - 2 Renan Müller С96, Т8
Jozef Lesay 7 - 1 Andre Falcao С96, Т8
Jozef Lesay 7 - 1 Juan Pablo С96, Т8
Jozef Lesay 7 - 1 Sagar Subhedar С96, Т8
Jozef Lesay 7 - 1 Marco Ferraz С96, Т8
Jozef Lesay 6 - 2 Massimo Cerroni С96, Т8
Jozef Lesay 6 - 2 Shane Larsen С96, Т8
Jozef Lesay 5 - 3 Łukasz Włodek С96, Т8
Jozef Lesay 5 - 3 Ilmārs Līcītis С96, Т8
Jozef Lesay 5 - 3 Jose Luis Macho Pita С96, Т8
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: