Очи во очи (Група: Pro - 4)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Saulius Jackevicius 19 - 7 Marcin Gala С74, Т14
Saulius Jackevicius 13 - 1 László Székelyhidi С74, Т14
Saulius Jackevicius 12 - 1 Hubert Szolc С74, Т13
Saulius Jackevicius 12 - 1 Fabio Lemgruber С74, Т14
Saulius Jackevicius 11 - 3 Gabriel Jugaru С74, Т14
Saulius Jackevicius 11 - 2 Fred Vautrin С74, Т14
Saulius Jackevicius 10 - 1 Mateusz Janiak С74, Т14
Saulius Jackevicius 10 - 4 Marco Conti С74, Т14
Saulius Jackevicius 10 - 4 Paulo Carneiro С74, Т14
Saulius Jackevicius 10 - 4 Alexandre Marcelino С74, Т14
Saulius Jackevicius 10 - 4 Milan Fuke С74, Т14
Saulius Jackevicius 9 - 4 Simone Bertolotto С74, Т14
Saulius Jackevicius 9 - 5 Onur Helvacioglu С74, Т14
Saulius Jackevicius 8 - 6 Mariusz Palak С74, Т14
Saulius Jackevicius 7 - 7 Mitch Hall С74, Т14
Saulius Jackevicius 7 - 7 Alex Tkachenko С74, Т14
Saulius Jackevicius 7 - 6 Jesus Brea С74, Т14
Saulius Jackevicius 7 - 7 Pete Lohvansuu С74, Т14
Saulius Jackevicius 7 - 7 Francesco Fondelli С74, Т14
Saulius Jackevicius 6 - 8 Luca Bertani С74, Т14
Saulius Jackevicius 6 - 8 Arnaud Religieux С74, Т14
Saulius Jackevicius 6 - 8 Kiss Attila С74, Т14
Saulius Jackevicius 6 - 8 Christopher Jones С74, Т14
Saulius Jackevicius 6 - 7 Jan Kladetzke С74, Т13
Saulius Jackevicius 5 - 9 Mert Büyükakar С74, Т14
Saulius Jackevicius 5 - 9 Dávid Guti С74, Т14
Saulius Jackevicius 5 - 9 Calum MacKinnon С74, Т14
Saulius Jackevicius 4 - 9 Michell Coredeiro С74, Т13
Saulius Jackevicius 4 - 10 Tom Frederickx С74, Т14
Saulius Jackevicius 4 - 10 Pablo Borges С74, Т14
Saulius Jackevicius 4 - 10 Marco Parinetti С74, Т14
Saulius Jackevicius 4 - 10 Iain Bartholomew С74, Т14
Saulius Jackevicius 4 - 26 Tomi Kaartinen С74, Т14
Saulius Jackevicius 3 - 11 Graham Mercer С74, Т14
Saulius Jackevicius 3 - 11 Armenio Santos С74, Т14
Saulius Jackevicius 3 - 11 Edmundas Urbonas С74, Т14
Saulius Jackevicius 2 - 12 Rafael Mantovani С74, Т14
Saulius Jackevicius 1 - 16 Ricardo Freitas С4, Т17
Ricardo Freitas 51 - 34 Graham Mercer С50, Т17
Ricardo Freitas 29 - 20 Dávid Guti С73, Т17
Ricardo Freitas 28 - 38 Jan Kladetzke С73, Т17
Ricardo Freitas 28 - 21 Marcin Gala С73, Т17
Ricardo Freitas 25 - 24 Arnaud Religieux С73, Т17
Ricardo Freitas 21 - 26 Paulo Carneiro С73, Т17
Ricardo Freitas 20 - 28 Michell Coredeiro С73, Т17
Ricardo Freitas 18 - 14 Mugur Sapoiu С73, Т17
Ricardo Freitas 16 - 1 Saulius Jackevicius С4, Т17
Ricardo Freitas 16 - 16 Alexandre Marcelino С73, Т17
Ricardo Freitas 15 - 34 Pablo Borges С73, Т17
Ricardo Freitas 14 - 35 Tomi Kaartinen С73, Т17
Ricardo Freitas 13 - 19 Mert Büyükakar С73, Т17
Ricardo Freitas 11 - 4 Simone Bertolotto С73, Т17
Ricardo Freitas 11 - 4 Rafael Mantovani С73, Т17
Ricardo Freitas 11 - 4 Fred Vautrin С73, Т17
Ricardo Freitas 10 - 5 Alex Tkachenko С73, Т17
Ricardo Freitas 9 - 6 Fabio Lemgruber С73, Т17
Ricardo Freitas 8 - 7 Iain Bartholomew С73, Т17
Ricardo Freitas 8 - 7 Kiss Attila С73, Т17
Ricardo Freitas 6 - 26 Armenio Santos С73, Т17
Ricardo Freitas 4 - 11 Edmundas Urbonas С73, Т17
Ricardo Freitas 4 - 11 Tom Frederickx С73, Т17
Ricardo Freitas 3 - 14 Christopher Jones С44, Т17
Iain Bartholomew 26 - 5 Marco Parinetti С74, Т14
Iain Bartholomew 25 - 5 Fabio Lemgruber С74, Т14
Iain Bartholomew 23 - 7 Fred Vautrin С74, Т14
Iain Bartholomew 23 - 7 Simone Bertolotto С74, Т14
Iain Bartholomew 21 - 10 Alexandre Marcelino С74, Т14
Iain Bartholomew 20 - 11 Paulo Carneiro С74, Т14
Iain Bartholomew 18 - 13 Alex Tkachenko С74, Т14
Iain Bartholomew 18 - 13 Marcin Gala С74, Т14
Iain Bartholomew 15 - 16 Dávid Guti С74, Т14
Iain Bartholomew 15 - 15 Jan Kladetzke С74, Т13
Iain Bartholomew 15 - 16 Kiss Attila С74, Т14
Iain Bartholomew 14 - 0 László Székelyhidi С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 18 Arnaud Religieux С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 18 Mert Büyükakar С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 0 Hubert Szolc С74, Т13
Iain Bartholomew 13 - 1 Gabriel Jugaru С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 1 Onur Helvacioglu С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 18 Rafael Mantovani С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 1 Marco Conti С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 1 Milan Fuke С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 18 Tomi Kaartinen С74, Т14
Iain Bartholomew 13 - 1 Mariusz Palak С74, Т14
Iain Bartholomew 11 - 3 Christopher Jones С74, Т14
Iain Bartholomew 11 - 20 Tom Frederickx С74, Т14
Iain Bartholomew 11 - 20 Pablo Borges С74, Т14
Iain Bartholomew 11 - 20 Armenio Santos С74, Т14
Iain Bartholomew 11 - 0 Mateusz Janiak С74, Т14
Iain Bartholomew 11 - 18 Michell Coredeiro С74, Т13
Iain Bartholomew 11 - 2 Jesus Brea С74, Т14
Iain Bartholomew 11 - 3 Pete Lohvansuu С74, Т14
Iain Bartholomew 10 - 4 Saulius Jackevicius С74, Т14
Iain Bartholomew 10 - 4 Francesco Fondelli С74, Т14
Iain Bartholomew 10 - 7 Mugur Sapoiu С73, Т17
Iain Bartholomew 10 - 4 Graham Mercer С74, Т14
Iain Bartholomew 10 - 21 Edmundas Urbonas С74, Т14
Iain Bartholomew 9 - 5 Calum MacKinnon С74, Т14
Iain Bartholomew 8 - 6 Mitch Hall С74, Т14
Iain Bartholomew 7 - 7 Luca Bertani С74, Т14
Iain Bartholomew 7 - 8 Ricardo Freitas С73, Т17
Alexandre Marcelino 25 - 43 Mugur Sapoiu С73, Т17
Alexandre Marcelino 21 - 27 Dávid Guti С74, Т14
Alexandre Marcelino 19 - 11 Fabio Lemgruber С74, Т14
Alexandre Marcelino 17 - 13 Simone Bertolotto С74, Т14
Alexandre Marcelino 16 - 16 Ricardo Freitas С73, Т17
Alexandre Marcelino 16 - 15 Pete Lohvansuu С74, Т14
Alexandre Marcelino 15 - 33 Mert Büyükakar С74, Т14
Alexandre Marcelino 15 - 33 Paulo Carneiro С74, Т14
Alexandre Marcelino 14 - 16 Fred Vautrin С74, Т14
Alexandre Marcelino 14 - 33 Jan Kladetzke С74, Т13
Alexandre Marcelino 14 - 34 Marcin Gala С74, Т14
Alexandre Marcelino 13 - 18 Alex Tkachenko С74, Т14
Alexandre Marcelino 13 - 35 Tomi Kaartinen С74, Т14
Alexandre Marcelino 11 - 35 Michell Coredeiro С74, Т13
Alexandre Marcelino 10 - 21 Iain Bartholomew С74, Т14
Alexandre Marcelino 10 - 38 Pablo Borges С74, Т14
Alexandre Marcelino 10 - 21 Rafael Mantovani С74, Т14
Alexandre Marcelino 10 - 4 László Székelyhidi С74, Т14
Alexandre Marcelino 10 - 38 Arnaud Religieux С74, Т14
Alexandre Marcelino 8 - 23 Kiss Attila С74, Т14
Alexandre Marcelino 8 - 23 Edmundas Urbonas С74, Т14
Alexandre Marcelino 7 - 6 Hubert Szolc С74, Т13
Alexandre Marcelino 7 - 7 Milan Fuke С74, Т14
Alexandre Marcelino 7 - 7 Mariusz Palak С74, Т14
Alexandre Marcelino 6 - 8 Gabriel Jugaru С74, Т14
Alexandre Marcelino 6 - 25 Armenio Santos С74, Т14
Alexandre Marcelino 6 - 7 Jesus Brea С74, Т14
Alexandre Marcelino 5 - 26 Tom Frederickx С74, Т14
Alexandre Marcelino 5 - 9 Onur Helvacioglu С74, Т14
Alexandre Marcelino 5 - 9 Francesco Fondelli С74, Т14
Alexandre Marcelino 5 - 9 Marco Conti С74, Т14
Alexandre Marcelino 5 - 6 Mateusz Janiak С74, Т14
Alexandre Marcelino 4 - 10 Christopher Jones С74, Т14
Alexandre Marcelino 4 - 10 Saulius Jackevicius С74, Т14
Alexandre Marcelino 4 - 10 Calum MacKinnon С74, Т14
Alexandre Marcelino 4 - 10 Mitch Hall С74, Т14
Alexandre Marcelino 3 - 11 Marco Parinetti С74, Т14
Alexandre Marcelino 3 - 11 Graham Mercer С74, Т14
Alexandre Marcelino 2 - 12 Luca Bertani С74, Т14
Tomi Kaartinen 58 - 41 Armenio Santos С74, Т14
Tomi Kaartinen 56 - 39 Mert Büyükakar С74, Т14
Tomi Kaartinen 50 - 49 Rafael Mantovani С74, Т14
Tomi Kaartinen 35 - 14 Ricardo Freitas С73, Т17
Tomi Kaartinen 35 - 13 Alexandre Marcelino С74, Т14
Tomi Kaartinen 30 - 17 Jan Kladetzke С74, Т13
Tomi Kaartinen 29 - 19 Dávid Guti С74, Т14
Tomi Kaartinen 29 - 36 Alex Tkachenko С74, Т14
Tomi Kaartinen 29 - 19 Paulo Carneiro С74, Т14
Tomi Kaartinen 29 - 19 Marcin Gala С74, Т14
Tomi Kaartinen 28 - 20 Pete Lohvansuu С74, Т14
Tomi Kaartinen 27 - 3 Fabio Lemgruber С74, Т14
Tomi Kaartinen 27 - 21 Arnaud Religieux С74, Т14
Tomi Kaartinen 26 - 4 Saulius Jackevicius С74, Т14
Tomi Kaartinen 26 - 5 Francesco Fondelli С74, Т14
Tomi Kaartinen 26 - 4 Simone Bertolotto С74, Т14
Tomi Kaartinen 25 - 5 Fred Vautrin С74, Т14
Tomi Kaartinen 25 - 9 Mugur Sapoiu С73, Т17
Tomi Kaartinen 24 - 24 Pablo Borges С74, Т14
Tomi Kaartinen 23 - 23 Michell Coredeiro С74, Т13
Tomi Kaartinen 21 - 10 Kiss Attila С74, Т14
Tomi Kaartinen 20 - 10 Jesus Brea С74, Т14
Tomi Kaartinen 19 - 12 Graham Mercer С74, Т14
Tomi Kaartinen 18 - 13 Iain Bartholomew С74, Т14
Tomi Kaartinen 16 - 15 Edmundas Urbonas С74, Т14
Tomi Kaartinen 15 - 16 Tom Frederickx С74, Т14
Tomi Kaartinen 14 - 0 László Székelyhidi С74, Т14
Tomi Kaartinen 13 - 0 Hubert Szolc С74, Т13
Tomi Kaartinen 12 - 2 Gabriel Jugaru С74, Т14
Tomi Kaartinen 12 - 2 Milan Fuke С74, Т14
Tomi Kaartinen 11 - 3 Marco Conti С74, Т14
Tomi Kaartinen 11 - 3 Mariusz Palak С74, Т14
Tomi Kaartinen 11 - 3 Christopher Jones С74, Т14
Tomi Kaartinen 10 - 4 Onur Helvacioglu С74, Т14
Tomi Kaartinen 8 - 6 Mitch Hall С74, Т14
Tomi Kaartinen 8 - 3 Mateusz Janiak С74, Т14
Tomi Kaartinen 7 - 7 Calum MacKinnon С74, Т14
Tomi Kaartinen 7 - 7 Marco Parinetti С74, Т14
Tomi Kaartinen 5 - 9 Luca Bertani С74, Т14
Onur Helvacioglu 14 - 0 László Székelyhidi С74, Т14
Onur Helvacioglu 12 - 1 Fabio Lemgruber С74, Т14
Onur Helvacioglu 10 - 3 Hubert Szolc С74, Т13
Onur Helvacioglu 10 - 14 Mitch Hall С74, Т14
Onur Helvacioglu 10 - 4 Gabriel Jugaru С74, Т14
Onur Helvacioglu 10 - 3 Fred Vautrin С74, Т14
Onur Helvacioglu 9 - 5 Alexandre Marcelino С74, Т14
Onur Helvacioglu 9 - 2 Mateusz Janiak С74, Т14
Onur Helvacioglu 8 - 5 Jan Kladetzke С74, Т13
Onur Helvacioglu 8 - 5 Simone Bertolotto С74, Т14
Onur Helvacioglu 8 - 6 Mariusz Palak С74, Т14
Onur Helvacioglu 8 - 6 Milan Fuke С74, Т14
Onur Helvacioglu 8 - 5 Jesus Brea С74, Т14
Onur Helvacioglu 7 - 7 Marcin Gala С74, Т14
Onur Helvacioglu 7 - 7 Paulo Carneiro С74, Т14
Onur Helvacioglu 7 - 7 Alex Tkachenko С74, Т14
Onur Helvacioglu 6 - 8 Christopher Jones С74, Т14
Onur Helvacioglu 5 - 9 Marco Conti С74, Т14
Onur Helvacioglu 5 - 9 Saulius Jackevicius С74, Т14
Onur Helvacioglu 4 - 10 Pete Lohvansuu С74, Т14
Onur Helvacioglu 4 - 10 Francesco Fondelli С74, Т14
Страница « [12 3 ... 6 7 8 »Брзо одете на страница: