Очи во очи (Група: Rookie - 102)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 4 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Stephen Clancy 6 - 0 Stuart Hollingworth С75, Т6
Stephen Clancy 5 - 1 Mike Briesner С75, Т6
Stephen Clancy 5 - 1 Juan Ordaz С75, Т6
Stephen Clancy 5 - 0 Josemary Macellari С75, Т6
Stephen Clancy 4 - 2 Richerdson Melchi С75, Т6
Stephen Clancy 3 - 2 Ксения Бузова С75, Т6
Stephen Clancy 3 - 3 Alfred Musil С75, Т6
Stephen Clancy 3 - 3 Jack Tripper С75, Т6
Stephen Clancy 3 - 0 François Ouellet С75, Т6
Stephen Clancy 2 - 3 Fabricio Cerri С75, Т6
Stephen Clancy 2 - 1 Jaroslav Merlinov С75, Т3
Stephen Clancy 2 - 4 Wilson Macchi С75, Т6
Stephen Clancy 2 - 1 Diogo Silva С75, Т6
Stephen Clancy 2 - 0 Nico Dombrowski С75, Т6
Stephen Clancy 2 - 4 Jhon Orti С75, Т6
Stephen Clancy 1 - 5 Alain Pasquali С75, Т6
Stephen Clancy 1 - 0 Fernando Alcantara С75, Т4
Stephen Clancy 1 - 1 Jacek Kalbarczyk С75, Т6
Stephen Clancy 1 - 4 Max Young С75, Т5
Stephen Clancy 1 - 1 Edoardo Pontoglio С75, Т6
Stephen Clancy 1 - 0 Giulio Galli С75, Т6
Stephen Clancy 1 - 0 Gilles Winand С75, Т1
Stephen Clancy 1 - 0 Pedro Britto С75, Т1
Stephen Clancy 1 - 0 Joel Christman С75, Т6
Stephen Clancy 1 - 4 Cristian Dumitrescu С75, Т6
Stephen Clancy 0 - 6 Andreas Mierau С75, Т6
Stephen Clancy 0 - 2 Michi Schulti С75, Т5
Stephen Clancy 0 - 6 Mikko Tikka С75, Т6
Alfred Musil 39 - 50 Mike Briesner С75, Т6
Alfred Musil 27 - 32 Richerdson Melchi С75, Т6
Alfred Musil 15 - 19 Stuart Hollingworth С75, Т6
Alfred Musil 14 - 8 Juan Ordaz С75, Т6
Alfred Musil 11 - 25 Andreas Mierau С75, Т6
Alfred Musil 9 - 7 Diogo Silva С75, Т6
Alfred Musil 7 - 6 Jaroslav Merlinov С75, Т3
Alfred Musil 7 - 13 Cristian Dumitrescu С75, Т6
Alfred Musil 5 - 0 Josemary Macellari С75, Т6
Alfred Musil 5 - 10 Fabricio Cerri С75, Т6
Alfred Musil 4 - 9 Mikko Tikka С75, Т6
Alfred Musil 3 - 3 Stephen Clancy С75, Т6
Alfred Musil 2 - 1 François Ouellet С75, Т6
Alfred Musil 2 - 10 Jhon Orti С75, Т6
Alfred Musil 2 - 3 Ксения Бузова С75, Т6
Alfred Musil 1 - 1 Jacek Kalbarczyk С75, Т6
Alfred Musil 1 - 6 Max Young С75, Т5
Alfred Musil 1 - 1 Edoardo Pontoglio С75, Т6
Alfred Musil 1 - 0 Giulio Galli С75, Т6
Alfred Musil 1 - 5 Jack Tripper С75, Т6
Alfred Musil 1 - 5 Wilson Macchi С75, Т6
Alfred Musil 1 - 0 Gilles Winand С75, Т1
Alfred Musil 1 - 1 Michi Schulti С75, Т5
Alfred Musil 1 - 1 Nico Dombrowski С75, Т6
Alfred Musil 1 - 0 Pedro Britto С75, Т1
Alfred Musil 1 - 22 Alain Pasquali С75, Т6
Alfred Musil 1 - 0 Fernando Alcantara С75, Т4
Alfred Musil 0 - 1 Joel Christman С75, Т6
Mikko Tikka 10 - 3 Mike Briesner С75, Т6
Mikko Tikka 9 - 3 Juan Ordaz С75, Т6
Mikko Tikka 9 - 4 Alfred Musil С75, Т6
Mikko Tikka 9 - 2 Cristian Dumitrescu С75, Т6
Mikko Tikka 9 - 2 Stuart Hollingworth С75, Т6
Mikko Tikka 9 - 4 Andreas Mierau С75, Т6
Mikko Tikka 7 - 4 Jhon Orti С75, Т6
Mikko Tikka 7 - 4 Fabricio Cerri С75, Т6
Mikko Tikka 7 - 6 Alain Pasquali С75, Т6
Mikko Tikka 6 - 0 Jack Tripper С75, Т6
Mikko Tikka 6 - 0 Wilson Macchi С75, Т6
Mikko Tikka 6 - 3 Diogo Silva С75, Т6
Mikko Tikka 6 - 0 Stephen Clancy С75, Т6
Mikko Tikka 6 - 1 Richerdson Melchi С75, Т6
Mikko Tikka 5 - 0 Josemary Macellari С75, Т6
Mikko Tikka 5 - 0 Ксения Бузова С75, Т6
Mikko Tikka 5 - 4 Jaroslav Merlinov С75, Т3
Mikko Tikka 5 - 1 Max Young С75, Т5
Mikko Tikka 3 - 0 François Ouellet С75, Т6
Mikko Tikka 2 - 0 Michi Schulti С75, Т5
Mikko Tikka 2 - 0 Nico Dombrowski С75, Т6
Mikko Tikka 2 - 0 Jacek Kalbarczyk С75, Т6
Mikko Tikka 2 - 0 Edoardo Pontoglio С75, Т6
Mikko Tikka 1 - 0 Gilles Winand С75, Т1
Mikko Tikka 1 - 0 Pedro Britto С75, Т1
Mikko Tikka 1 - 0 Joel Christman С75, Т6
Mikko Tikka 1 - 0 Fernando Alcantara С75, Т4
Mikko Tikka 1 - 0 Giulio Galli С75, Т6
Andreas Mierau 25 - 11 Alfred Musil С75, Т6
Andreas Mierau 25 - 11 Mike Briesner С75, Т6
Andreas Mierau 20 - 14 Stuart Hollingworth С75, Т6
Andreas Mierau 18 - 4 Juan Ordaz С75, Т6
Andreas Mierau 15 - 8 Richerdson Melchi С75, Т6
Andreas Mierau 14 - 6 Cristian Dumitrescu С75, Т6
Andreas Mierau 14 - 1 Fabricio Cerri С75, Т6
Andreas Mierau 13 - 3 Diogo Silva С75, Т6
Andreas Mierau 11 - 2 Jaroslav Merlinov С75, Т3
Andreas Mierau 10 - 2 Jhon Orti С75, Т6
Andreas Mierau 8 - 15 Alain Pasquali С75, Т6
Andreas Mierau 6 - 0 Stephen Clancy С75, Т6
Andreas Mierau 5 - 0 Josemary Macellari С75, Т6
Andreas Mierau 4 - 1 Ксения Бузова С75, Т6
Andreas Mierau 4 - 9 Mikko Tikka С75, Т6
Andreas Mierau 4 - 2 Jack Tripper С75, Т6
Andreas Mierau 4 - 2 Wilson Macchi С75, Т6
Andreas Mierau 3 - 4 Max Young С75, Т5
Andreas Mierau 3 - 0 François Ouellet С75, Т6
Andreas Mierau 2 - 0 Michi Schulti С75, Т5
Andreas Mierau 2 - 0 Nico Dombrowski С75, Т6
Andreas Mierau 2 - 0 Jacek Kalbarczyk С75, Т6
Andreas Mierau 1 - 0 Pedro Britto С75, Т1
Andreas Mierau 1 - 0 Joel Christman С75, Т6
Andreas Mierau 1 - 0 Fernando Alcantara С75, Т4
Andreas Mierau 1 - 1 Edoardo Pontoglio С75, Т6
Andreas Mierau 1 - 0 Giulio Galli С75, Т6
Andreas Mierau 1 - 0 Gilles Winand С75, Т1
Cristian Dumitrescu 13 - 6 Juan Ordaz С75, Т6
Cristian Dumitrescu 13 - 7 Alfred Musil С75, Т6
Cristian Dumitrescu 11 - 9 Mike Briesner С75, Т6
Cristian Dumitrescu 9 - 9 Stuart Hollingworth С75, Т6
Cristian Dumitrescu 8 - 2 Richerdson Melchi С75, Т6
Cristian Dumitrescu 7 - 7 Diogo Silva С75, Т6
Cristian Dumitrescu 6 - 14 Alain Pasquali С75, Т6
Cristian Dumitrescu 6 - 6 Jaroslav Merlinov С75, Т3
Cristian Dumitrescu 6 - 14 Andreas Mierau С75, Т6
Cristian Dumitrescu 4 - 6 Fabricio Cerri С75, Т6
Cristian Dumitrescu 4 - 0 Ксения Бузова С75, Т6
Cristian Dumitrescu 4 - 1 Stephen Clancy С75, Т6
Cristian Dumitrescu 4 - 6 Jhon Orti С75, Т6
Cristian Dumitrescu 3 - 2 Jack Tripper С75, Т6
Cristian Dumitrescu 3 - 1 Josemary Macellari С75, Т6
Cristian Dumitrescu 2 - 0 Nico Dombrowski С75, Т6
Cristian Dumitrescu 2 - 9 Mikko Tikka С75, Т6
Cristian Dumitrescu 2 - 4 Max Young С75, Т5
Cristian Dumitrescu 2 - 0 Edoardo Pontoglio С75, Т6
Cristian Dumitrescu 2 - 3 Wilson Macchi С75, Т6
Cristian Dumitrescu 2 - 0 François Ouellet С75, Т6
Cristian Dumitrescu 2 - 0 Jacek Kalbarczyk С75, Т6
Cristian Dumitrescu 1 - 0 Joel Christman С75, Т6
Cristian Dumitrescu 1 - 0 Gilles Winand С75, Т1
Cristian Dumitrescu 1 - 1 Michi Schulti С75, Т5
Cristian Dumitrescu 1 - 0 Pedro Britto С75, Т1
Cristian Dumitrescu 1 - 0 Giulio Galli С75, Т6
Juan Ordaz 8 - 14 Alfred Musil С75, Т6
Juan Ordaz 8 - 14 Mike Briesner С75, Т6
Juan Ordaz 6 - 13 Cristian Dumitrescu С75, Т6
Juan Ordaz 4 - 18 Andreas Mierau С75, Т6
Juan Ordaz 4 - 1 Josemary Macellari С75, Т6
Juan Ordaz 4 - 7 Richerdson Melchi С75, Т6
Juan Ordaz 4 - 11 Diogo Silva С75, Т6
Juan Ordaz 3 - 17 Stuart Hollingworth С75, Т6
Juan Ordaz 3 - 9 Jaroslav Merlinov С75, Т3
Juan Ordaz 3 - 9 Mikko Tikka С75, Т6
Juan Ordaz 2 - 4 Jack Tripper С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 10 Jhon Orti С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 10 Fabricio Cerri С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 21 Alain Pasquali С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 0 Fernando Alcantara С75, Т4
Juan Ordaz 1 - 5 Stephen Clancy С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 1 Jacek Kalbarczyk С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 0 Giulio Galli С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 5 Wilson Macchi С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 0 Gilles Winand С75, Т1
Juan Ordaz 1 - 2 François Ouellet С75, Т6
Juan Ordaz 1 - 1 Michi Schulti С75, Т5
Juan Ordaz 0 - 1 Pedro Britto С75, Т1
Juan Ordaz 0 - 1 Joel Christman С75, Т6
Juan Ordaz 0 - 5 Ксения Бузова С75, Т6
Juan Ordaz 0 - 7 Max Young С75, Т5
Juan Ordaz 0 - 2 Edoardo Pontoglio С75, Т6
Juan Ordaz 0 - 2 Nico Dombrowski С75, Т6
Mike Briesner 50 - 39 Alfred Musil С75, Т6
Mike Briesner 36 - 25 Richerdson Melchi С75, Т6
Mike Briesner 14 - 8 Juan Ordaz С75, Т6
Mike Briesner 14 - 20 Stuart Hollingworth С75, Т6
Mike Briesner 11 - 25 Andreas Mierau С75, Т6
Mike Briesner 9 - 11 Cristian Dumitrescu С75, Т6
Mike Briesner 8 - 7 Fabricio Cerri С75, Т6
Mike Briesner 5 - 8 Jaroslav Merlinov С75, Т3
Mike Briesner 5 - 11 Diogo Silva С75, Т6
Mike Briesner 5 - 0 Josemary Macellari С75, Т6
Mike Briesner 3 - 10 Mikko Tikka С75, Т6
Mike Briesner 3 - 0 François Ouellet С75, Т6
Mike Briesner 2 - 3 Ксения Бузова С75, Т6
Mike Briesner 2 - 21 Alain Pasquali С75, Т6
Mike Briesner 2 - 0 Nico Dombrowski С75, Т6
Mike Briesner 2 - 10 Jhon Orti С75, Т6
Mike Briesner 1 - 0 Fernando Alcantara С75, Т4
Mike Briesner 1 - 5 Stephen Clancy С75, Т6
Mike Briesner 1 - 1 Jacek Kalbarczyk С75, Т6
Mike Briesner 1 - 1 Edoardo Pontoglio С75, Т6
Mike Briesner 1 - 0 Giulio Galli С75, Т6
Mike Briesner 1 - 5 Jack Tripper С75, Т6
Mike Briesner 1 - 5 Wilson Macchi С75, Т6
Mike Briesner 1 - 0 Gilles Winand С75, Т1
Mike Briesner 1 - 0 Joel Christman С75, Т6
Mike Briesner 0 - 7 Max Young С75, Т5
Mike Briesner 0 - 2 Michi Schulti С75, Т5
Mike Briesner 0 - 1 Pedro Britto С75, Т1
Gilles Winand 0 - 1 Pedro Britto С75, Т1
Gilles Winand 0 - 1 Mikko Tikka С75, Т1
Gilles Winand 0 - 1 Ксения Бузова С75, Т1
Gilles Winand 0 - 1 Alain Pasquali С75, Т1
Gilles Winand 0 - 1 Cristian Dumitrescu С75, Т1
Страница « [12 3 4 »Брзо одете на страница: