Очи во очи (Група: Rookie - 105)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Paulo Jorge 28 - 9 László Probocskai С95, Т7
Paulo Jorge 25 - 9 Yaami Tachi С95, Т7
Paulo Jorge 18 - 16 Olivier Slosse С95, Т7
Paulo Jorge 17 - 18 Fernando Fernandez С95, Т7
Paulo Jorge 9 - 15 Daniel Veiga С95, Т7
Paulo Jorge 9 - 17 Sophos Utm С95, Т7
Paulo Jorge 8 - 1 War Warboy С95, Т7
Paulo Jorge 6 - 4 Jo Ha С95, Т6
Paulo Jorge 5 - 9 George Visagie С95, Т7
Paulo Jorge 4 - 2 Tiago Ferreira С95, Т7
Paulo Jorge 4 - 17 Edison Leite С95, Т7
Paulo Jorge 3 - 6 Wilmot Wilskut С95, Т7
Paulo Jorge 1 - 6 Dee Ny С95, Т7
Paulo Jorge 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Paulo Jorge 1 - 6 Diego Mendes С95, Т7
Paulo Jorge 0 - 1 Julian Lacalle С95, Т6
Paulo Jorge 0 - 1 Fabio Rizza С95, Т7
Paulo Jorge 0 - 2 Mateusz Spinove С95, Т4
Paulo Jorge 0 - 1 Noah Bien С95, Т7
Paulo Jorge 0 - 1 John Dos Santos Filho С95, Т7
Fernando Fernandez 33 - 6 László Probocskai С95, Т7
Fernando Fernandez 30 - 6 Yaami Tachi С95, Т7
Fernando Fernandez 22 - 13 Olivier Slosse С95, Т7
Fernando Fernandez 18 - 8 Daniel Veiga С95, Т7
Fernando Fernandez 18 - 17 Paulo Jorge С95, Т7
Fernando Fernandez 16 - 12 Sophos Utm С95, Т7
Fernando Fernandez 8 - 1 War Warboy С95, Т7
Fernando Fernandez 8 - 2 Jo Ha С95, Т6
Fernando Fernandez 7 - 8 George Visagie С95, Т7
Fernando Fernandez 6 - 16 Edison Leite С95, Т7
Fernando Fernandez 4 - 2 Tiago Ferreira С95, Т7
Fernando Fernandez 3 - 6 Wilmot Wilskut С95, Т7
Fernando Fernandez 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Fernando Fernandez 1 - 6 Diego Mendes С95, Т7
Fernando Fernandez 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Fernando Fernandez 1 - 0 Julian Lacalle С95, Т6
Fernando Fernandez 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Fernando Fernandez 1 - 1 Mateusz Spinove С95, Т4
Fernando Fernandez 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Fernando Fernandez 0 - 7 Dee Ny С95, Т7
László Probocskai 34 - 27 Yaami Tachi С95, Т7
László Probocskai 11 - 25 Olivier Slosse С95, Т7
László Probocskai 9 - 17 Daniel Veiga С95, Т7
László Probocskai 9 - 28 Paulo Jorge С95, Т7
László Probocskai 8 - 20 Sophos Utm С95, Т7
László Probocskai 7 - 2 War Warboy С95, Т7
László Probocskai 6 - 33 Fernando Fernandez С95, Т7
László Probocskai 5 - 5 Jo Ha С95, Т6
László Probocskai 4 - 11 George Visagie С95, Т7
László Probocskai 4 - 18 Edison Leite С95, Т7
László Probocskai 3 - 3 Tiago Ferreira С95, Т7
László Probocskai 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
László Probocskai 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
László Probocskai 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
László Probocskai 1 - 8 Wilmot Wilskut С95, Т7
László Probocskai 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
László Probocskai 0 - 7 Dee Ny С95, Т7
László Probocskai 0 - 2 Mateusz Spinove С95, Т4
László Probocskai 0 - 7 Diego Mendes С95, Т7
László Probocskai 0 - 1 Julian Lacalle С95, Т6
Edison Leite 18 - 4 László Probocskai С95, Т7
Edison Leite 18 - 4 Yaami Tachi С95, Т7
Edison Leite 17 - 4 Paulo Jorge С95, Т7
Edison Leite 16 - 6 Fernando Fernandez С95, Т7
Edison Leite 14 - 8 Sophos Utm С95, Т7
Edison Leite 13 - 6 Daniel Veiga С95, Т7
Edison Leite 11 - 10 Olivier Slosse С95, Т7
Edison Leite 9 - 5 George Visagie С95, Т7
Edison Leite 8 - 1 Jo Ha С95, Т6
Edison Leite 8 - 0 War Warboy С95, Т7
Edison Leite 4 - 1 Tiago Ferreira С95, Т7
Edison Leite 3 - 5 Wilmot Wilskut С95, Т7
Edison Leite 1 - 0 Julian Lacalle С95, Т6
Edison Leite 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Edison Leite 1 - 5 Dee Ny С95, Т7
Edison Leite 1 - 0 Mateusz Spinove С95, Т4
Edison Leite 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Edison Leite 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Edison Leite 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Edison Leite 0 - 6 Diego Mendes С95, Т7
Diego Mendes 7 - 0 László Probocskai С95, Т7
Diego Mendes 7 - 0 Sophos Utm С95, Т7
Diego Mendes 7 - 0 War Warboy С95, Т7
Diego Mendes 6 - 1 Wilmot Wilskut С95, Т7
Diego Mendes 6 - 1 Yaami Tachi С95, Т7
Diego Mendes 6 - 0 Tiago Ferreira С95, Т7
Diego Mendes 6 - 1 Paulo Jorge С95, Т7
Diego Mendes 6 - 1 George Visagie С95, Т7
Diego Mendes 6 - 0 Jo Ha С95, Т6
Diego Mendes 6 - 1 Olivier Slosse С95, Т7
Diego Mendes 6 - 1 Fernando Fernandez С95, Т7
Diego Mendes 6 - 0 Edison Leite С95, Т7
Diego Mendes 3 - 4 Dee Ny С95, Т7
Diego Mendes 1 - 0 Julian Lacalle С95, Т6
Diego Mendes 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Diego Mendes 1 - 1 Mateusz Spinove С95, Т4
Diego Mendes 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Diego Mendes 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Diego Mendes 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Diego Mendes 0 - 6 Daniel Veiga С95, Т7
Dee Ny 7 - 0 Sophos Utm С95, Т7
Dee Ny 7 - 0 Fernando Fernandez С95, Т7
Dee Ny 7 - 0 War Warboy С95, Т7
Dee Ny 7 - 0 Yaami Tachi С95, Т7
Dee Ny 7 - 0 George Visagie С95, Т7
Dee Ny 7 - 0 László Probocskai С95, Т7
Dee Ny 7 - 0 Olivier Slosse С95, Т7
Dee Ny 6 - 0 Tiago Ferreira С95, Т7
Dee Ny 6 - 1 Paulo Jorge С95, Т7
Dee Ny 6 - 0 Jo Ha С95, Т6
Dee Ny 5 - 1 Edison Leite С95, Т7
Dee Ny 5 - 2 Wilmot Wilskut С95, Т7
Dee Ny 4 - 3 Diego Mendes С95, Т7
Dee Ny 2 - 4 Daniel Veiga С95, Т7
Dee Ny 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Dee Ny 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Dee Ny 1 - 0 Julian Lacalle С95, Т6
Dee Ny 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Dee Ny 1 - 1 Mateusz Spinove С95, Т4
Dee Ny 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Yaami Tachi 27 - 34 László Probocskai С95, Т7
Yaami Tachi 9 - 25 Paulo Jorge С95, Т7
Yaami Tachi 7 - 26 Olivier Slosse С95, Т7
Yaami Tachi 7 - 2 War Warboy С95, Т7
Yaami Tachi 7 - 3 Jo Ha С95, Т6
Yaami Tachi 6 - 30 Fernando Fernandez С95, Т7
Yaami Tachi 5 - 23 Sophos Utm С95, Т7
Yaami Tachi 5 - 20 Daniel Veiga С95, Т7
Yaami Tachi 4 - 18 Edison Leite С95, Т7
Yaami Tachi 3 - 3 Tiago Ferreira С95, Т7
Yaami Tachi 2 - 13 George Visagie С95, Т7
Yaami Tachi 1 - 6 Diego Mendes С95, Т7
Yaami Tachi 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Yaami Tachi 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Yaami Tachi 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Yaami Tachi 1 - 8 Wilmot Wilskut С95, Т7
Yaami Tachi 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Yaami Tachi 0 - 2 Mateusz Spinove С95, Т4
Yaami Tachi 0 - 7 Dee Ny С95, Т7
Yaami Tachi 0 - 1 Julian Lacalle С95, Т6
Olivier Slosse 26 - 7 Yaami Tachi С95, Т7
Olivier Slosse 25 - 11 László Probocskai С95, Т7
Olivier Slosse 17 - 10 Sophos Utm С95, Т7
Olivier Slosse 16 - 18 Paulo Jorge С95, Т7
Olivier Slosse 14 - 11 Daniel Veiga С95, Т7
Olivier Slosse 13 - 22 Fernando Fernandez С95, Т7
Olivier Slosse 10 - 11 Edison Leite С95, Т7
Olivier Slosse 8 - 7 George Visagie С95, Т7
Olivier Slosse 8 - 2 Jo Ha С95, Т6
Olivier Slosse 8 - 1 War Warboy С95, Т7
Olivier Slosse 4 - 5 Wilmot Wilskut С95, Т7
Olivier Slosse 4 - 2 Tiago Ferreira С95, Т7
Olivier Slosse 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Olivier Slosse 1 - 6 Diego Mendes С95, Т7
Olivier Slosse 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Olivier Slosse 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Olivier Slosse 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Olivier Slosse 0 - 1 Julian Lacalle С95, Т6
Olivier Slosse 0 - 2 Mateusz Spinove С95, Т4
Olivier Slosse 0 - 7 Dee Ny С95, Т7
Daniel Veiga 20 - 5 Yaami Tachi С95, Т7
Daniel Veiga 17 - 9 László Probocskai С95, Т7
Daniel Veiga 15 - 9 Paulo Jorge С95, Т7
Daniel Veiga 11 - 14 Olivier Slosse С95, Т7
Daniel Veiga 11 - 14 Sophos Utm С95, Т7
Daniel Veiga 8 - 6 George Visagie С95, Т7
Daniel Veiga 8 - 18 Fernando Fernandez С95, Т7
Daniel Veiga 7 - 2 Jo Ha С95, Т6
Daniel Veiga 7 - 1 War Warboy С95, Т7
Daniel Veiga 6 - 2 Wilmot Wilskut С95, Т7
Daniel Veiga 6 - 0 Diego Mendes С95, Т7
Daniel Veiga 6 - 13 Edison Leite С95, Т7
Daniel Veiga 5 - 0 Tiago Ferreira С95, Т7
Daniel Veiga 4 - 2 Dee Ny С95, Т7
Daniel Veiga 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Daniel Veiga 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Daniel Veiga 1 - 0 Julian Lacalle С95, Т6
Daniel Veiga 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Daniel Veiga 0 - 1 Mateusz Spinove С95, Т1
Sophos Utm 23 - 5 Yaami Tachi С95, Т7
Sophos Utm 20 - 8 László Probocskai С95, Т7
Sophos Utm 17 - 9 Paulo Jorge С95, Т7
Sophos Utm 14 - 11 Daniel Veiga С95, Т7
Sophos Utm 12 - 16 Fernando Fernandez С95, Т7
Sophos Utm 10 - 17 Olivier Slosse С95, Т7
Sophos Utm 8 - 1 War Warboy С95, Т7
Sophos Utm 8 - 14 Edison Leite С95, Т7
Sophos Utm 7 - 3 Jo Ha С95, Т6
Sophos Utm 6 - 9 George Visagie С95, Т7
Sophos Utm 6 - 0 Tiago Ferreira С95, Т7
Sophos Utm 1 - 0 Fabio Rizza С95, Т7
Sophos Utm 1 - 0 Samuel Pavličko С95, Т4
Sophos Utm 1 - 0 Noah Bien С95, Т7
Sophos Utm 1 - 0 John Dos Santos Filho С95, Т7
Sophos Utm 1 - 8 Wilmot Wilskut С95, Т7
Sophos Utm 0 - 7 Diego Mendes С95, Т7
Sophos Utm 0 - 2 Mateusz Spinove С95, Т4
Sophos Utm 0 - 7 Dee Ny С95, Т7
Sophos Utm 0 - 1 Julian Lacalle С95, Т6
George Visagie 13 - 2 Yaami Tachi С95, Т7
Страница « [12 »Брзо одете на страница: