Очи во очи (Група: Rookie - 106)

Изберете група:

Резултатот е базиран врз основа на резултатите од трката на менаџерите кои се тркаа еден против друг во секоја група
Страница « [12 3 4 »Брзо одете на страница:
Нац Име на менаџер Резултат Резултат Нац Име на менаџер Последен натпревар
Marcelo Martins 31 - 18 Nestor Vargas С95, Т10
Marcelo Martins 25 - 16 Paolo Dazzi С95, Т10
Marcelo Martins 21 - 30 Justin Townsend С95, Т10
Marcelo Martins 10 - 7 Marco Fava С95, Т10
Marcelo Martins 10 - 13 Mihaly Szebellédi С95, Т10
Marcelo Martins 7 - 2 Miles Mckenzie С95, Т10
Marcelo Martins 6 - 13 Dest Takahashi С94, Т16
Marcelo Martins 6 - 19 Douglas Wachholz С95, Т10
Marcelo Martins 5 - 21 Alexandru Seciu С95, Т10
Marcelo Martins 5 - 3 Caal Mendel С95, Т7
Marcelo Martins 5 - 3 Luis Molina С95, Т10
Marcelo Martins 5 - 14 ชวนิล นามเพ็ง С95, Т3
Marcelo Martins 5 - 9 Bartjan Van `t Slot С95, Т8
Marcelo Martins 4 - 19 Ericten Am Owang Mbng С95, Т10
Marcelo Martins 4 - 0 Gabriel Castro С95, Т6
Marcelo Martins 4 - 0 Esteban Llerena С95, Т8
Marcelo Martins 4 - 0 Maurizio Di Roma С95, Т9
Marcelo Martins 4 - 6 Dejan Orlov С95, Т10
Marcelo Martins 4 - 5 Petr Sedlacek С95, Т10
Marcelo Martins 2 - 0 Zaynn Callahan С95, Т7
Marcelo Martins 2 - 0 Zalán Csóka С95, Т10
Marcelo Martins 2 - 1 Mefodiy Slivochnyi С95, Т10
Marcelo Martins 1 - 0 Ivica Jurkovic С95, Т9
Marcelo Martins 1 - 0 Jonathan Fernandez С95, Т10
Marcelo Martins 1 - 0 Mar Arzate С95, Т6
Marcelo Martins 1 - 0 Andy Anddy С95, Т10
Marcelo Martins 1 - 0 Jay Carmona С95, Т7
Marcelo Martins 1 - 0 Pedro Eduardo С95, Т6
Marcelo Martins 1 - 0 The Red Lightning С95, Т8
Marcelo Martins 1 - 17 Daniel Sousa С95, Т10
Marcelo Martins 0 - 1 Dpory Fran С95, Т10
Zalán Csóka 1 - 1 Petr Sedlacek С95, Т10
Zalán Csóka 1 - 1 Mihaly Szebellédi С95, Т10
Zalán Csóka 1 - 0 Maurizio Di Roma С95, Т9
Zalán Csóka 1 - 0 Ivica Jurkovic С95, Т9
Zalán Csóka 1 - 1 Marco Fava С95, Т10
Zalán Csóka 1 - 1 Mefodiy Slivochnyi С95, Т10
Zalán Csóka 1 - 0 Jonathan Fernandez С95, Т10
Zalán Csóka 1 - 0 Andy Anddy С95, Т10
Zalán Csóka 1 - 1 Ericten Am Owang Mbng С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Dejan Orlov С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Miles Mckenzie С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Douglas Wachholz С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 1 Dpory Fran С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Daniel Sousa С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Justin Townsend С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Luis Molina С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Alexandru Seciu С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Marcelo Martins С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 2 Nestor Vargas С95, Т10
Zalán Csóka 0 - 1 Paolo Dazzi С95, Т10
Miles Mckenzie 6 - 3 Marco Fava С95, Т10
Miles Mckenzie 5 - 3 Paolo Dazzi С95, Т10
Miles Mckenzie 5 - 4 Douglas Wachholz С95, Т10
Miles Mckenzie 4 - 3 Mihaly Szebellédi С95, Т10
Miles Mckenzie 4 - 0 Maurizio Di Roma С95, Т9
Miles Mckenzie 3 - 1 Esteban Llerena С95, Т8
Miles Mckenzie 3 - 6 Justin Townsend С95, Т10
Miles Mckenzie 3 - 3 Bartjan Van `t Slot С95, Т8
Miles Mckenzie 2 - 2 Gabriel Castro С95, Т6
Miles Mckenzie 2 - 0 Zaynn Callahan С95, Т7
Miles Mckenzie 2 - 7 Dejan Orlov С95, Т10
Miles Mckenzie 2 - 0 Zalán Csóka С95, Т10
Miles Mckenzie 2 - 4 Caal Mendel С95, Т7
Miles Mckenzie 2 - 1 Mefodiy Slivochnyi С95, Т10
Miles Mckenzie 2 - 6 Luis Molina С95, Т10
Miles Mckenzie 2 - 7 Marcelo Martins С95, Т10
Miles Mckenzie 1 - 0 Jonathan Fernandez С95, Т10
Miles Mckenzie 1 - 0 The Red Lightning С95, Т8
Miles Mckenzie 1 - 8 Nestor Vargas С95, Т10
Miles Mckenzie 1 - 7 Petr Sedlacek С95, Т10
Miles Mckenzie 1 - 8 Ericten Am Owang Mbng С95, Т10
Miles Mckenzie 1 - 0 Ivica Jurkovic С95, Т9
Miles Mckenzie 1 - 0 Mar Arzate С95, Т6
Miles Mckenzie 1 - 1 ชวนิล นามเพ็ง С95, Т3
Miles Mckenzie 1 - 0 Andy Anddy С95, Т10
Miles Mckenzie 1 - 0 Jay Carmona С95, Т7
Miles Mckenzie 1 - 8 Alexandru Seciu С95, Т10
Miles Mckenzie 1 - 0 Pedro Eduardo С95, Т6
Miles Mckenzie 0 - 1 Dpory Fran С95, Т10
Miles Mckenzie 0 - 9 Daniel Sousa С95, Т10
Nestor Vargas 23 - 30 Paolo Dazzi С95, Т10
Nestor Vargas 20 - 38 Justin Townsend С95, Т10
Nestor Vargas 18 - 31 Marcelo Martins С95, Т10
Nestor Vargas 11 - 12 Mihaly Szebellédi С95, Т10
Nestor Vargas 10 - 6 Marco Fava С95, Т10
Nestor Vargas 8 - 1 Miles Mckenzie С95, Т10
Nestor Vargas 6 - 12 Dest Takahashi С94, Т15
Nestor Vargas 6 - 2 Luis Molina С95, Т10
Nestor Vargas 6 - 7 Bartjan Van `t Slot С95, Т8
Nestor Vargas 6 - 18 Douglas Wachholz С95, Т10
Nestor Vargas 5 - 13 ชวนิล นามเพ็ง С95, Т3
Nestor Vargas 4 - 0 Maurizio Di Roma С95, Т9
Nestor Vargas 4 - 6 Dejan Orlov С95, Т10
Nestor Vargas 4 - 0 Esteban Llerena С95, Т8
Nestor Vargas 4 - 21 Alexandru Seciu С95, Т10
Nestor Vargas 3 - 6 Petr Sedlacek С95, Т10
Nestor Vargas 3 - 19 Ericten Am Owang Mbng С95, Т10
Nestor Vargas 3 - 1 Gabriel Castro С95, Т6
Nestor Vargas 3 - 5 Caal Mendel С95, Т7
Nestor Vargas 2 - 1 Mefodiy Slivochnyi С95, Т10
Nestor Vargas 2 - 0 Zalán Csóka С95, Т10
Nestor Vargas 2 - 0 Zaynn Callahan С95, Т7
Nestor Vargas 1 - 0 Andy Anddy С95, Т10
Nestor Vargas 1 - 0 Jay Carmona С95, Т7
Nestor Vargas 1 - 0 Pedro Eduardo С95, Т6
Nestor Vargas 1 - 0 The Red Lightning С95, Т8
Nestor Vargas 1 - 0 Ivica Jurkovic С95, Т9
Nestor Vargas 1 - 0 Mar Arzate С95, Т6
Nestor Vargas 1 - 0 Jonathan Fernandez С95, Т10
Nestor Vargas 0 - 17 Daniel Sousa С95, Т10
Nestor Vargas 0 - 1 Dpory Fran С95, Т10
Daniel Sousa 17 - 1 Marcelo Martins С95, Т10
Daniel Sousa 17 - 0 Nestor Vargas С95, Т10
Daniel Sousa 16 - 0 Marco Fava С95, Т10
Daniel Sousa 16 - 2 Douglas Wachholz С95, Т10
Daniel Sousa 15 - 1 Ericten Am Owang Mbng С95, Т10
Daniel Sousa 15 - 3 Justin Townsend С95, Т10
Daniel Sousa 14 - 4 Alexandru Seciu С95, Т10
Daniel Sousa 14 - 0 Paolo Dazzi С95, Т10
Daniel Sousa 13 - 0 Mihaly Szebellédi С95, Т10
Daniel Sousa 13 - 1 Bartjan Van `t Slot С95, Т8
Daniel Sousa 10 - 1 ชวนิล นามเพ็ง С95, Т3
Daniel Sousa 10 - 0 Dejan Orlov С95, Т10
Daniel Sousa 9 - 0 Miles Mckenzie С95, Т10
Daniel Sousa 8 - 0 Luis Molina С95, Т10
Daniel Sousa 8 - 1 Petr Sedlacek С95, Т10
Daniel Sousa 7 - 1 Caal Mendel С95, Т7
Daniel Sousa 7 - 0 Dest Takahashi С94, Т16
Daniel Sousa 4 - 0 Esteban Llerena С95, Т8
Daniel Sousa 4 - 0 Maurizio Di Roma С95, Т9
Daniel Sousa 3 - 1 Gabriel Castro С95, Т6
Daniel Sousa 3 - 0 Mefodiy Slivochnyi С95, Т10
Daniel Sousa 2 - 0 Zaynn Callahan С95, Т7
Daniel Sousa 2 - 0 Zalán Csóka С95, Т10
Daniel Sousa 1 - 0 Ivica Jurkovic С95, Т9
Daniel Sousa 1 - 0 Dpory Fran С95, Т10
Daniel Sousa 1 - 0 Jonathan Fernandez С95, Т10
Daniel Sousa 1 - 0 Mar Arzate С95, Т6
Daniel Sousa 1 - 0 Andy Anddy С95, Т10
Daniel Sousa 1 - 0 Jay Carmona С95, Т7
Daniel Sousa 1 - 0 Pedro Eduardo С95, Т6
Daniel Sousa 1 - 0 The Red Lightning С95, Т8
Paolo Dazzi 77 - 34 Dejan Orlov С95, Т10
Paolo Dazzi 30 - 23 Nestor Vargas С95, Т10
Paolo Dazzi 21 - 26 Justin Townsend С95, Т10
Paolo Dazzi 16 - 25 Marcelo Martins С95, Т10
Paolo Dazzi 8 - 5 Marco Fava С95, Т10
Paolo Dazzi 8 - 6 Dest Takahashi С94, Т16
Paolo Dazzi 7 - 12 Mihaly Szebellédi С95, Т10
Paolo Dazzi 7 - 11 Douglas Wachholz С95, Т10
Paolo Dazzi 5 - 8 ชวนิล นามเพ็ง С95, Т3
Paolo Dazzi 5 - 7 Bartjan Van `t Slot С95, Т8
Paolo Dazzi 3 - 0 Maurizio Di Roma С95, Т8
Paolo Dazzi 3 - 15 Ericten Am Owang Mbng С95, Т10
Paolo Dazzi 3 - 1 Esteban Llerena С95, Т8
Paolo Dazzi 3 - 5 Miles Mckenzie С95, Т10
Paolo Dazzi 2 - 2 Gabriel Castro С95, Т6
Paolo Dazzi 2 - 0 Zaynn Callahan С95, Т7
Paolo Dazzi 2 - 5 Caal Mendel С95, Т7
Paolo Dazzi 2 - 0 Mefodiy Slivochnyi С95, Т10
Paolo Dazzi 1 - 0 Jay Carmona С95, Т7
Paolo Dazzi 1 - 0 Pedro Eduardo С95, Т6
Paolo Dazzi 1 - 0 Zalán Csóka С95, Т10
Paolo Dazzi 1 - 0 The Red Lightning С95, Т8
Paolo Dazzi 1 - 6 Petr Sedlacek С95, Т10
Paolo Dazzi 1 - 0 Andy Anddy С95, Т10
Paolo Dazzi 1 - 19 Alexandru Seciu С95, Т10
Paolo Dazzi 1 - 0 Jonathan Fernandez С95, Т10
Paolo Dazzi 1 - 6 Luis Molina С95, Т10
Paolo Dazzi 0 - 1 Dpory Fran С95, Т10
Paolo Dazzi 0 - 1 Mar Arzate С95, Т6
Paolo Dazzi 0 - 14 Daniel Sousa С95, Т10
Justin Townsend 38 - 20 Nestor Vargas С95, Т10
Justin Townsend 30 - 21 Marcelo Martins С95, Т10
Justin Townsend 26 - 21 Paolo Dazzi С95, Т10
Justin Townsend 12 - 5 Marco Fava С95, Т10
Justin Townsend 12 - 7 ชวนิล นามเพ็ง С95, Т3
Justin Townsend 10 - 13 Ericten Am Owang Mbng С95, Т10
Justin Townsend 10 - 9 Dest Takahashi С94, Т16
Justin Townsend 10 - 13 Mihaly Szebellédi С95, Т10
Justin Townsend 9 - 16 Douglas Wachholz С95, Т10
Justin Townsend 8 - 18 Alexandru Seciu С95, Т10
Justin Townsend 6 - 8 Bartjan Van `t Slot С95, Т8
Justin Townsend 6 - 3 Miles Mckenzie С95, Т10
Justin Townsend 5 - 5 Dejan Orlov С95, Т10
Justin Townsend 5 - 3 Luis Molina С95, Т10
Justin Townsend 4 - 5 Petr Sedlacek С95, Т10
Justin Townsend 4 - 0 Esteban Llerena С95, Т8
Justin Townsend 4 - 0 Maurizio Di Roma С95, Т9
Justin Townsend 3 - 5 Caal Mendel С95, Т7
Justin Townsend 3 - 15 Daniel Sousa С95, Т10
Justin Townsend 2 - 0 Zalán Csóka С95, Т10
Justin Townsend 2 - 2 Gabriel Castro С95, Т6
Justin Townsend 2 - 0 Zaynn Callahan С95, Т7
Justin Townsend 2 - 1 Mefodiy Slivochnyi С95, Т10
Justin Townsend 1 - 0 Jay Carmona С95, Т7
Justin Townsend 1 - 0 Pedro Eduardo С95, Т6
Justin Townsend 1 - 0 The Red Lightning С95, Т8
Justin Townsend 1 - 0 Ivica Jurkovic С95, Т9
Страница « [12 3 4 »Брзо одете на страница: